Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

“Jag vill att du ska leva, även om jag inte känner dig” bemötande av utsagor om depression och suicidtankar på svenska internetforum: en tematisk analys

Grönberg, Hannes LU and Jarlvik, Erik LU (2021) PSPR14 20202
Department of Psychology
Abstract
The present study examined how statements about depression and suicidal thoughts are responded to on Swedish internet forums. The study was conducted on two public Swedish internet forums and their respective sub-forums focusing on mental illness. A total of 1475 posts in 72 different threads were analysed using thematic analysis with methodological inspiration from grounded theory. Six themes were created to describe the primary strategies featured in the response: The Tipster, Self-confessor, Consoler, Teacher, Coach and Bully. In addition to our main themes we created a total of 13 sub-themes to emphasize differences within the themes. We found that a majority of the responses seemed to have supportive intent, while a lesser portion of... (More)
The present study examined how statements about depression and suicidal thoughts are responded to on Swedish internet forums. The study was conducted on two public Swedish internet forums and their respective sub-forums focusing on mental illness. A total of 1475 posts in 72 different threads were analysed using thematic analysis with methodological inspiration from grounded theory. Six themes were created to describe the primary strategies featured in the response: The Tipster, Self-confessor, Consoler, Teacher, Coach and Bully. In addition to our main themes we created a total of 13 sub-themes to emphasize differences within the themes. We found that a majority of the responses seemed to have supportive intent, while a lesser portion of the posts were interpreted as antagonistic. The result of the study is discussed in relation to social support, social psychological theory, and previous research on internet forums. We also make comparisons between the support offered on the forums and the care that is traditionally offered within the Swedish healthcare system, and conclude that the forums distinguish themselves by offering a smorgasbord of different types of support. The opportunity to be anonymous and the broad access to peoples’ stories and perspectives make the forums a unique support environment, although no reliable conclusions can be drawn about the actual effect of the support attempts.

Den aktuella studien undersökte hur utsagor om depression och suicidtankar bemöts på svenska internetforum. Studien genomfördes på två öppna svenska internetforum och deras respektive underforum med fokus på psykisk ohälsa. Datamaterialet bestod av 1475 inlägg i 72 olika trådar, som analyserades med hjälp av tematisk analys med metodologisk inspiration från grundad teori. Vi formulerade sex teman för att beskriva de primära strategier som präglade användarnas bemötande: Tipsaren, Självbekännaren, Tröstaren, Läraren, Coachen och Mobbaren. Till våra teman formulerade vi också totalt 13 underteman för att betona innehållsmässiga skillnader inom olika teman. Vi fann att bemötandet framför allt utgjordes av hjälpförsök, medan en mindre del av inläggen tolkades som direkt antagonistiska. Studiens resultat diskuteras i relation till socialt stöd och socialpsykologisk teori samt tidigare forskning på internetforum. Vi gör även jämförelser mellan bemötandet på forumen och den hjälp som erbjuds i vården, och konstaterar att forumen utmärker sig genom att erbjuda ett smörgåsbord av olika sorters stöd. Möjligheten att vara anonym och den breda tillgången till människors berättelser och perspektiv gör forumen till en unik stödplattform, samtidigt som vi inte har kunnat dra några säkra slutsatser om bemötandets effekt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Grönberg, Hannes LU and Jarlvik, Erik LU
supervisor
organization
course
PSPR14 20202
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
online forum, depression, suicidal ideation, social support, thematic analysis
language
Swedish
id
9035620
date added to LUP
2021-01-21 13:34:04
date last changed
2021-01-21 13:34:04
@misc{9035620,
 abstract   = {{The present study examined how statements about depression and suicidal thoughts are responded to on Swedish internet forums. The study was conducted on two public Swedish internet forums and their respective sub-forums focusing on mental illness. A total of 1475 posts in 72 different threads were analysed using thematic analysis with methodological inspiration from grounded theory. Six themes were created to describe the primary strategies featured in the response: The Tipster, Self-confessor, Consoler, Teacher, Coach and Bully. In addition to our main themes we created a total of 13 sub-themes to emphasize differences within the themes. We found that a majority of the responses seemed to have supportive intent, while a lesser portion of the posts were interpreted as antagonistic. The result of the study is discussed in relation to social support, social psychological theory, and previous research on internet forums. We also make comparisons between the support offered on the forums and the care that is traditionally offered within the Swedish healthcare system, and conclude that the forums distinguish themselves by offering a smorgasbord of different types of support. The opportunity to be anonymous and the broad access to peoples’ stories and perspectives make the forums a unique support environment, although no reliable conclusions can be drawn about the actual effect of the support attempts.

Den aktuella studien undersökte hur utsagor om depression och suicidtankar bemöts på svenska internetforum. Studien genomfördes på två öppna svenska internetforum och deras respektive underforum med fokus på psykisk ohälsa. Datamaterialet bestod av 1475 inlägg i 72 olika trådar, som analyserades med hjälp av tematisk analys med metodologisk inspiration från grundad teori. Vi formulerade sex teman för att beskriva de primära strategier som präglade användarnas bemötande: Tipsaren, Självbekännaren, Tröstaren, Läraren, Coachen och Mobbaren. Till våra teman formulerade vi också totalt 13 underteman för att betona innehållsmässiga skillnader inom olika teman. Vi fann att bemötandet framför allt utgjordes av hjälpförsök, medan en mindre del av inläggen tolkades som direkt antagonistiska. Studiens resultat diskuteras i relation till socialt stöd och socialpsykologisk teori samt tidigare forskning på internetforum. Vi gör även jämförelser mellan bemötandet på forumen och den hjälp som erbjuds i vården, och konstaterar att forumen utmärker sig genom att erbjuda ett smörgåsbord av olika sorters stöd. Möjligheten att vara anonym och den breda tillgången till människors berättelser och perspektiv gör forumen till en unik stödplattform, samtidigt som vi inte har kunnat dra några säkra slutsatser om bemötandets effekt.}},
 author    = {{Grönberg, Hannes and Jarlvik, Erik}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{“Jag vill att du ska leva, även om jag inte känner dig” bemötande av utsagor om depression och suicidtankar på svenska internetforum: en tematisk analys}},
 year     = {{2021}},
}