Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Caseload, ett sätt att bearbeta förlossningsrädsla? En kvalitativ intervjustudie

Bohlin Engström, Julia LU and Lindholm Hablan, Alina LU (2021) SBMM52 20192
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Sveriges prevalens för svår förlossningsrädsla är 6-10%. Svenska
förlossningsrädda kvinnor remitteras till Team för Särskilt Förlossningsstöd
(TSF). Evidens saknas för TSF och dess effekt. Vården är fragmenterad och
kvinnor träffar under sin graviditet och förlossning flera barnmorskor.
Kontinuerlig vård enligt caseload-modellen inom mödra och
förlossningsvården har positiva effekter för mor och barn. Syfte: Att undersöka
förlossningsrädda kvinnors upplevelse och tankar kring caseload-modellen.
Metod: Kvalitativ metod med elva narrativa telefonintervjuer och
innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: 3 teman framkom:
Trygghetskapande vård, Hel och helande vård och Ojämställd vård.
Konklusion: Studien visar att... (More)
Bakgrund: Sveriges prevalens för svår förlossningsrädsla är 6-10%. Svenska
förlossningsrädda kvinnor remitteras till Team för Särskilt Förlossningsstöd
(TSF). Evidens saknas för TSF och dess effekt. Vården är fragmenterad och
kvinnor träffar under sin graviditet och förlossning flera barnmorskor.
Kontinuerlig vård enligt caseload-modellen inom mödra och
förlossningsvården har positiva effekter för mor och barn. Syfte: Att undersöka
förlossningsrädda kvinnors upplevelse och tankar kring caseload-modellen.
Metod: Kvalitativ metod med elva narrativa telefonintervjuer och
innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: 3 teman framkom:
Trygghetskapande vård, Hel och helande vård och Ojämställd vård.
Konklusion: Studien visar att förlossningsrädda kvinnor är nöjda med
caseload-modellen relaterat till trygghet. Tankar varför caseload inte finns
framkom. Resultatet styrker således att en implementering av
caseload-modellen i svensk mödra och förlossningsvård är önskvärt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bohlin Engström, Julia LU and Lindholm Hablan, Alina LU
supervisor
organization
alternative title
Caseload, a way of processing fear of childbirth? A qualitative interview study
course
SBMM52 20192
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Förlossningsrädsla, caseload, kontinuitet, barnmorska
language
Swedish
id
9035646
date added to LUP
2021-04-09 16:21:37
date last changed
2021-04-09 16:21:37
@misc{9035646,
 abstract   = {{Bakgrund: Sveriges prevalens för svår förlossningsrädsla är 6-10%. Svenska
förlossningsrädda kvinnor remitteras till Team för Särskilt Förlossningsstöd
(TSF). Evidens saknas för TSF och dess effekt. Vården är fragmenterad och
kvinnor träffar under sin graviditet och förlossning flera barnmorskor.
Kontinuerlig vård enligt caseload-modellen inom mödra och
förlossningsvården har positiva effekter för mor och barn. Syfte: Att undersöka
förlossningsrädda kvinnors upplevelse och tankar kring caseload-modellen.
Metod: Kvalitativ metod med elva narrativa telefonintervjuer och
innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: 3 teman framkom:
Trygghetskapande vård, Hel och helande vård och Ojämställd vård.
Konklusion: Studien visar att förlossningsrädda kvinnor är nöjda med
caseload-modellen relaterat till trygghet. Tankar varför caseload inte finns
framkom. Resultatet styrker således att en implementering av
caseload-modellen i svensk mödra och förlossningsvård är önskvärt.}},
 author    = {{Bohlin Engström, Julia and Lindholm Hablan, Alina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Caseload, ett sätt att bearbeta förlossningsrädsla? En kvalitativ intervjustudie}},
 year     = {{2021}},
}