Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sjuksköterskors upplevelser av avancerad sjukvård i hemmet för barn med cancer - En kvalitativ intervjustudie

Olofsson, Helena LU and Sjöstrand, Robin LU (2021) SBUM21 20202
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Vård i hemmet är ett komplement till sjukhusvård och ett sätt att främja familjeliv hos familjer med ett barn med cancer. Tidigare studier visar att sjuksköterskor är positiva till att vårda barn i hemmet men upplever det som en svår och komplex vård.
Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelse av att ge avancerad sjukvård i hemmet till barn med cancer.
Metod: Elva semistrukturerade intervjuer genomfördes med sjuksköterskor som arbetar med avancerad sjukvård i hemmet. Intervjumaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys.
Resultat: Analysen mynnade ut i tre teman; Samspel och samverkan med familjen är väsentligt, Vårda barn med cancer är känslomässigt engagerande och Kunskap och erfarenhet... (More)
Bakgrund: Vård i hemmet är ett komplement till sjukhusvård och ett sätt att främja familjeliv hos familjer med ett barn med cancer. Tidigare studier visar att sjuksköterskor är positiva till att vårda barn i hemmet men upplever det som en svår och komplex vård.
Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelse av att ge avancerad sjukvård i hemmet till barn med cancer.
Metod: Elva semistrukturerade intervjuer genomfördes med sjuksköterskor som arbetar med avancerad sjukvård i hemmet. Intervjumaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys.
Resultat: Analysen mynnade ut i tre teman; Samspel och samverkan med familjen är väsentligt, Vårda barn med cancer är känslomässigt engagerande och Kunskap och erfarenhet underlättar vid vård av barn med cancer.
Konklusion: Sjuksköterskorna uttryckte osäkerhet och otrygghet kring vård av barn med cancer i hemmet. Samtidigt uttryckte de att kunskap och erfarenhet kunde öka tryggheten samt att de kände en tillfredställelse när de underlättade för barnet och familjen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olofsson, Helena LU and Sjöstrand, Robin LU
supervisor
organization
course
SBUM21 20202
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Barn, Barncancer, Sjuksköterska, Avancerad sjukvård i hemmet, Upplevelser
language
Swedish
id
9035670
date added to LUP
2021-03-02 14:50:11
date last changed
2021-03-02 14:50:11
@misc{9035670,
 abstract   = {{Bakgrund: Vård i hemmet är ett komplement till sjukhusvård och ett sätt att främja familjeliv hos familjer med ett barn med cancer. Tidigare studier visar att sjuksköterskor är positiva till att vårda barn i hemmet men upplever det som en svår och komplex vård.
Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelse av att ge avancerad sjukvård i hemmet till barn med cancer.
Metod: Elva semistrukturerade intervjuer genomfördes med sjuksköterskor som arbetar med avancerad sjukvård i hemmet. Intervjumaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys.
Resultat: Analysen mynnade ut i tre teman; Samspel och samverkan med familjen är väsentligt, Vårda barn med cancer är känslomässigt engagerande och Kunskap och erfarenhet underlättar vid vård av barn med cancer.
Konklusion: Sjuksköterskorna uttryckte osäkerhet och otrygghet kring vård av barn med cancer i hemmet. Samtidigt uttryckte de att kunskap och erfarenhet kunde öka tryggheten samt att de kände en tillfredställelse när de underlättade för barnet och familjen.}},
 author    = {{Olofsson, Helena and Sjöstrand, Robin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Sjuksköterskors upplevelser av avancerad sjukvård i hemmet för barn med cancer - En kvalitativ intervjustudie}},
 year     = {{2021}},
}