Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mötet med en riskgrupp under en pandemi

Skoglund, Hanna LU and Strandberg Nilsson, Michaela LU (2021) ONKM21 20202
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
December 2019 uppmärksammades ett nytt coronavirus som fick namnet SARS-CoV-2 vilket ger upphov till sjukdomen COVID-19. Den 11 mars 2020 deklarerade WHO det rådande utbrottet av COVID-19 som en pandemi. Personer med cancer som nyligen erhållit cancerbehandling har en ökad risk för att utveckla svåra komplikationer vid insjuknande i COVID-19. Sjuksköterskor på onkologiska mottagningar och vårdavdelningar ska kunna identifiera behov av information och stöd hos patient samt närstående men pandemin har skapat nya förutsättningar. Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskors upplevelse av mötet med personer med cancer på onkologiska mottagningar och vårdavdelningar under COVID-19 pandemin.

Åtta semistrukturerade intervjuer med... (More)
December 2019 uppmärksammades ett nytt coronavirus som fick namnet SARS-CoV-2 vilket ger upphov till sjukdomen COVID-19. Den 11 mars 2020 deklarerade WHO det rådande utbrottet av COVID-19 som en pandemi. Personer med cancer som nyligen erhållit cancerbehandling har en ökad risk för att utveckla svåra komplikationer vid insjuknande i COVID-19. Sjuksköterskor på onkologiska mottagningar och vårdavdelningar ska kunna identifiera behov av information och stöd hos patient samt närstående men pandemin har skapat nya förutsättningar. Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskors upplevelse av mötet med personer med cancer på onkologiska mottagningar och vårdavdelningar under COVID-19 pandemin.

Åtta semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor som arbetar inom onkologi har genomförts. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. I analysen framkom två teman, Ökad distansering och Ett förändrat vårdande och sju kategorier, Fysisk distansering, Mental distansering, Rädsla och oro för COVID-19, Inte kunna göra det lilla extra, Vård utan närstående på plats, Försvårad kommunikation och Frustration. Faktorer som försvårade mötet mellan sjuksköterskor och patienter under COVID-19 pandemin var skyddskläder, restriktioner och en bristande kommunikation mellan beslutsfattare och sjuksköterskorna. Vid otydlig kommunikation om restriktioner och rekommendationer uppstod frustration hos sjuksköterskan. COVID-19 pandemin har även inneburit etiska dilemman för sjuksköterskan då det uppstått konflikter mellan att följa restriktioner och rekommendationer och genomföra en kompetent kvalitetsvård där unika, holistiska behov tillgodoses. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Skoglund, Hanna LU and Strandberg Nilsson, Michaela LU
supervisor
organization
alternative title
Meeting people at risk during a pandemic
course
ONKM21 20202
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
COVID-19, onkologisk omvårdnad, mötet med en riskgrupp, distansering, förändrat vårdande, relation mellan sjuksköterska och patient, intervjustudie
language
Swedish
id
9035673
date added to LUP
2021-06-01 13:16:42
date last changed
2021-06-01 13:16:42
@misc{9035673,
 abstract   = {{December 2019 uppmärksammades ett nytt coronavirus som fick namnet SARS-CoV-2 vilket ger upphov till sjukdomen COVID-19. Den 11 mars 2020 deklarerade WHO det rådande utbrottet av COVID-19 som en pandemi. Personer med cancer som nyligen erhållit cancerbehandling har en ökad risk för att utveckla svåra komplikationer vid insjuknande i COVID-19. Sjuksköterskor på onkologiska mottagningar och vårdavdelningar ska kunna identifiera behov av information och stöd hos patient samt närstående men pandemin har skapat nya förutsättningar. Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskors upplevelse av mötet med personer med cancer på onkologiska mottagningar och vårdavdelningar under COVID-19 pandemin.

Åtta semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor som arbetar inom onkologi har genomförts. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. I analysen framkom två teman, Ökad distansering och Ett förändrat vårdande och sju kategorier, Fysisk distansering, Mental distansering, Rädsla och oro för COVID-19, Inte kunna göra det lilla extra, Vård utan närstående på plats, Försvårad kommunikation och Frustration. Faktorer som försvårade mötet mellan sjuksköterskor och patienter under COVID-19 pandemin var skyddskläder, restriktioner och en bristande kommunikation mellan beslutsfattare och sjuksköterskorna. Vid otydlig kommunikation om restriktioner och rekommendationer uppstod frustration hos sjuksköterskan. COVID-19 pandemin har även inneburit etiska dilemman för sjuksköterskan då det uppstått konflikter mellan att följa restriktioner och rekommendationer och genomföra en kompetent kvalitetsvård där unika, holistiska behov tillgodoses.}},
 author    = {{Skoglund, Hanna and Strandberg Nilsson, Michaela}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Mötet med en riskgrupp under en pandemi}},
 year     = {{2021}},
}