Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

När blir ett välkänt varumärke för väl känt? - En undersökning av uppgiftsskyldigheten i varumärkeslagen

Barnell, Emma LU (2021) HARH13 20202
Department of Business Law
Abstract
The aim of this thesis is to describe and analyze how the new article concerning the obligation to provide information within trademarklaw in chapter 1 article 18 in The Swedish Trademark Act, complement the provisions according the extended protection for well-known trademarks in chapter 1 article 10 first paragraph third point in The Swedish Trademark Act relative to the risk for trademark degeneration in chapter 3 article 1 second paragraph first point in The Swedish Trademark Act. The provision of the obligation to provide information aims at a different type of use than the business aspect which is already covered by the extended protection for well-known trademarks, therefore the provision in chapter 1 article 18 in The Swedish... (More)
The aim of this thesis is to describe and analyze how the new article concerning the obligation to provide information within trademarklaw in chapter 1 article 18 in The Swedish Trademark Act, complement the provisions according the extended protection for well-known trademarks in chapter 1 article 10 first paragraph third point in The Swedish Trademark Act relative to the risk for trademark degeneration in chapter 3 article 1 second paragraph first point in The Swedish Trademark Act. The provision of the obligation to provide information aims at a different type of use than the business aspect which is already covered by the extended protection for well-known trademarks, therefore the provision in chapter 1 article 18 in The Swedish Trademark Act more comprehensive.

Due to the absence of a clear definition in law of the extended protection for well-known trademarks, and the provisions according to when trademark degeneration considered to have occurred, case laws will be of great importance in order to meet this purpose. Nevertheless, the absence also highlights the complexity of the affect of the provision to provide information. The opportunity to take part of an extended protection for the investments that has been made regarding the goodwill and reputation of the trademark, in combination with the provision of obligation to provide information, gives the holder of a trademarks exclusive rights comprehensive protection. Yet, this extended protection is general and not applicable without difficulties.

The paper concludes that by clarifying that a trademark is registered in situations where there is a risk for the public to perceive the trademark as a generic designation for a certain product or service category, might result in stronger distinctiveness. The provision of the obligation to provide information needs not only to be seen as a right in addition to the ordinary protection of trademarks, but also as a helpful tool against the risk of trademark degeneration. (Less)
Abstract (Swedish)
Förevarande uppsats har till syfte att beskriva och analysera hur bestämmelsen om uppgiftsskyldighet i 1 kap. 18 § varumärkeslag (2010:1877) kompletterar bestämmelserna om det utökade varumärkesskyddet i 1 kap. 10 § första stycket 3 punkt VML i förhållande till risken för varumärkesdegeneration enligt 3 kap. 1 § andra stycket. 1 punkt VML. Uppgiftsskyldigheten tar sikte på en annan typ av användning än den inom näringsverksamhet som redan omfattas av det utökade varumärkesskyddet vilket innebär att skyddet blivit mer omfattande.

Då varken det utökade varumärkesskyddet för välkända varumärken, eller bestämmelserna kring när varumärkesdegeneration föreligger, är tydligt definierat i lagtext blir rättspraxis av stor relevans vilket gör... (More)
Förevarande uppsats har till syfte att beskriva och analysera hur bestämmelsen om uppgiftsskyldighet i 1 kap. 18 § varumärkeslag (2010:1877) kompletterar bestämmelserna om det utökade varumärkesskyddet i 1 kap. 10 § första stycket 3 punkt VML i förhållande till risken för varumärkesdegeneration enligt 3 kap. 1 § andra stycket. 1 punkt VML. Uppgiftsskyldigheten tar sikte på en annan typ av användning än den inom näringsverksamhet som redan omfattas av det utökade varumärkesskyddet vilket innebär att skyddet blivit mer omfattande.

Då varken det utökade varumärkesskyddet för välkända varumärken, eller bestämmelserna kring när varumärkesdegeneration föreligger, är tydligt definierat i lagtext blir rättspraxis av stor relevans vilket gör utredningen kring uppgiftsskyldighetens faktiska effekt något komplex. Att ensamrättsinnehavare till ett varukännetecken har möjlighet att åtnjuta en utökad säkerhet för att skydda de investeringar som gjorts i varumärkets goodwill och renommé, i kombination med uppgiftsskyldigheten; som minskar risken för urvattning innebär ett omfattande, men ändock inte kravlöst skydd.

Genom att tydliggöra att varumärket är registrerat i de sammanhang där det finns risk att allmänheten kan uppfatta ordet som en generisk beteckning för en viss produkt- eller tjänstekategori kan varumärkets särskiljningsförmåga bli starkare. Uppgiftsskyldigheten behöver således inte enbart uppfattas som en rättighet utöver det ordinära varumärkesskyddet, utan kan också ses som ett verktyg mot risken för varumärkesdegeneration. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Barnell, Emma LU
supervisor
organization
course
HARH13 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Obligation to provide information, trademark, law, extended protection, uppgiftsskyldighet, Utökat varumärkesskydd, varumärkesskydd, varumärkesdegeneration
language
Swedish
id
9035729
date added to LUP
2021-01-27 11:56:42
date last changed
2021-01-27 11:56:42
@misc{9035729,
 abstract   = {{The aim of this thesis is to describe and analyze how the new article concerning the obligation to provide information within trademarklaw in chapter 1 article 18 in The Swedish Trademark Act, complement the provisions according the extended protection for well-known trademarks in chapter 1 article 10 first paragraph third point in The Swedish Trademark Act relative to the risk for trademark degeneration in chapter 3 article 1 second paragraph first point in The Swedish Trademark Act. The provision of the obligation to provide information aims at a different type of use than the business aspect which is already covered by the extended protection for well-known trademarks, therefore the provision in chapter 1 article 18 in The Swedish Trademark Act more comprehensive.

Due to the absence of a clear definition in law of the extended protection for well-known trademarks, and the provisions according to when trademark degeneration considered to have occurred, case laws will be of great importance in order to meet this purpose. Nevertheless, the absence also highlights the complexity of the affect of the provision to provide information. The opportunity to take part of an extended protection for the investments that has been made regarding the goodwill and reputation of the trademark, in combination with the provision of obligation to provide information, gives the holder of a trademarks exclusive rights comprehensive protection. Yet, this extended protection is general and not applicable without difficulties. 

The paper concludes that by clarifying that a trademark is registered in situations where there is a risk for the public to perceive the trademark as a generic designation for a certain product or service category, might result in stronger distinctiveness. The provision of the obligation to provide information needs not only to be seen as a right in addition to the ordinary protection of trademarks, but also as a helpful tool against the risk of trademark degeneration.}},
 author    = {{Barnell, Emma}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{När blir ett välkänt varumärke för väl känt? - En undersökning av uppgiftsskyldigheten i varumärkeslagen}},
 year     = {{2021}},
}