Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Röntgensjuksköterskans upplevelser av att möta kvinnor som återkallats efter mammografiscreening

Hansson, Emilia LU and Khalil, Linda LU (2021) RSJK21 20202
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Befintlig forskning visar på att kvinnor som blir återkallade till mammografi känner en viss oro och rädsla inför undersökningen. Rädslan och oron kan handla om diagnos men även om smärta inför undersökning. Röntgensjuksköterskan inom mammografiverksamheten möter dagligen kvinnor med misstanke om bröstcancer. Mötet är betydelsefullt så att det blir en god upplevelse för kvinnan. Syfte: Att belysa röntgensjuksköterskans upplevelser av mötet med kvinnor som blir återkallade efter mammografiscreening. Metod: Studien har genomförts med kvalitativ metod, induktiv ansats och intervjuerna har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Totalt ingick 11 röntgensjuksköterskor från tre sjukhus i Södra Sverige i urvalet. Resultat:... (More)
Bakgrund: Befintlig forskning visar på att kvinnor som blir återkallade till mammografi känner en viss oro och rädsla inför undersökningen. Rädslan och oron kan handla om diagnos men även om smärta inför undersökning. Röntgensjuksköterskan inom mammografiverksamheten möter dagligen kvinnor med misstanke om bröstcancer. Mötet är betydelsefullt så att det blir en god upplevelse för kvinnan. Syfte: Att belysa röntgensjuksköterskans upplevelser av mötet med kvinnor som blir återkallade efter mammografiscreening. Metod: Studien har genomförts med kvalitativ metod, induktiv ansats och intervjuerna har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Totalt ingick 11 röntgensjuksköterskor från tre sjukhus i Södra Sverige i urvalet. Resultat: Dataanalysen resulterade i sju kategorier med två till fyra subkategorier. Kategorierna var; Vikten av information, Distansering, Närmande, Empati, Belastning, Trygghet och Professionalitet. Slutsats: Det finns både icke-vårdande och vårdande i mötet. Det vårdande mötet, var det mest framträdande i studien. En teoretisk modell med “caring och uncaring” belyser mötet mellan kvinnor som återkallats efter mammografiscreening och röntgensjuksköterskan. Det handlar om att ha en ständig balans som röntgensjuksköterska; finnas där för patienten och även kunna hantera personliga känslor som kan uppkomma. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Emilia LU and Khalil, Linda LU
supervisor
organization
course
RSJK21 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Radiographer, experience, encounter, women, recall, mammography screening
language
Swedish
id
9035822
date added to LUP
2021-01-30 21:09:50
date last changed
2021-01-30 21:09:50
@misc{9035822,
 abstract   = {{Bakgrund: Befintlig forskning visar på att kvinnor som blir återkallade till mammografi känner en viss oro och rädsla inför undersökningen. Rädslan och oron kan handla om diagnos men även om smärta inför undersökning. Röntgensjuksköterskan inom mammografiverksamheten möter dagligen kvinnor med misstanke om bröstcancer. Mötet är betydelsefullt så att det blir en god upplevelse för kvinnan. Syfte: Att belysa röntgensjuksköterskans upplevelser av mötet med kvinnor som blir återkallade efter mammografiscreening. Metod: Studien har genomförts med kvalitativ metod, induktiv ansats och intervjuerna har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Totalt ingick 11 röntgensjuksköterskor från tre sjukhus i Södra Sverige i urvalet. Resultat: Dataanalysen resulterade i sju kategorier med två till fyra subkategorier. Kategorierna var; Vikten av information, Distansering, Närmande, Empati, Belastning, Trygghet och Professionalitet. Slutsats: Det finns både icke-vårdande och vårdande i mötet. Det vårdande mötet, var det mest framträdande i studien. En teoretisk modell med “caring och uncaring” belyser mötet mellan kvinnor som återkallats efter mammografiscreening och röntgensjuksköterskan. Det handlar om att ha en ständig balans som röntgensjuksköterska; finnas där för patienten och även kunna hantera personliga känslor som kan uppkomma.}},
 author    = {{Hansson, Emilia and Khalil, Linda}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Röntgensjuksköterskans upplevelser av att möta kvinnor som återkallats efter mammografiscreening}},
 year     = {{2021}},
}