Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arbetsrelaterad stress hos nyexaminerade sjuksköterskor - En litteraturstudie om påverkande och motverkande faktorer

Malmgren, Felicia LU and Bågenholm Abrahamsson, Ronja LU (2021) SJSK20 20202
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Nyexaminerade sjuksköterskor upplever höga nivåer av arbetsrelaterad stress i sitt arbete inom hälso- och sjukvård vilket resulterar i att många väljer att byta yrke inom de första 12 månaderna. Syfte: Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar arbetsrelaterad stress samt faktorer som kan motverka arbetsrelaterad stress hos nyexaminerade sjuksköterskor. Metod: En induktiv litteraturstudie som bygger på tio vetenskapliga artiklar. Resultat: Två kategorier till arbetsrelaterad stress identifierades; påverkande faktorer till arbetsrelaterade stress och motverkande faktorer till arbetsrelaterad stress. Därefter identifierades fem subkategorier: svårigheter att axla rollen som sjuksköterska, social och organisatorisk... (More)
Bakgrund: Nyexaminerade sjuksköterskor upplever höga nivåer av arbetsrelaterad stress i sitt arbete inom hälso- och sjukvård vilket resulterar i att många väljer att byta yrke inom de första 12 månaderna. Syfte: Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar arbetsrelaterad stress samt faktorer som kan motverka arbetsrelaterad stress hos nyexaminerade sjuksköterskor. Metod: En induktiv litteraturstudie som bygger på tio vetenskapliga artiklar. Resultat: Två kategorier till arbetsrelaterad stress identifierades; påverkande faktorer till arbetsrelaterade stress och motverkande faktorer till arbetsrelaterad stress. Därefter identifierades fem subkategorier: svårigheter att axla rollen som sjuksköterska, social och organisatorisk arbetsmiljö, balansen mellan att vårda andra och sig själv, mentorers positiva inverkan samt rutiner för att motverka negativa sömnmönster. Slutsats/kliniska implikationer: Genom att belysa bidragande faktorer till arbetsrelaterad stress kan företeelsen uppmärksammas ytterligare inom hälso- och sjukvård och därmed minska ohälsa hos nyexaminerade sjuksköterskor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Malmgren, Felicia LU and Bågenholm Abrahamsson, Ronja LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsrelaterad stress, Nyexaminerade sjuksköterskor, Arbetsbelastning, Underbemanning, Social arbetsmiljö
language
Swedish
id
9035854
date added to LUP
2021-05-25 16:24:18
date last changed
2021-05-25 16:24:18
@misc{9035854,
 abstract   = {{Bakgrund: Nyexaminerade sjuksköterskor upplever höga nivåer av arbetsrelaterad stress i sitt arbete inom hälso- och sjukvård vilket resulterar i att många väljer att byta yrke inom de första 12 månaderna. Syfte: Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar arbetsrelaterad stress samt faktorer som kan motverka arbetsrelaterad stress hos nyexaminerade sjuksköterskor. Metod: En induktiv litteraturstudie som bygger på tio vetenskapliga artiklar. Resultat: Två kategorier till arbetsrelaterad stress identifierades; påverkande faktorer till arbetsrelaterade stress och motverkande faktorer till arbetsrelaterad stress. Därefter identifierades fem subkategorier: svårigheter att axla rollen som sjuksköterska, social och organisatorisk arbetsmiljö, balansen mellan att vårda andra och sig själv, mentorers positiva inverkan samt rutiner för att motverka negativa sömnmönster. Slutsats/kliniska implikationer: Genom att belysa bidragande faktorer till arbetsrelaterad stress kan företeelsen uppmärksammas ytterligare inom hälso- och sjukvård och därmed minska ohälsa hos nyexaminerade sjuksköterskor.}},
 author    = {{Malmgren, Felicia and Bågenholm Abrahamsson, Ronja}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Arbetsrelaterad stress hos nyexaminerade sjuksköterskor - En litteraturstudie om påverkande och motverkande faktorer}},
 year     = {{2021}},
}