Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med hälsofrämjande interventioner och prevention för vuxna personer med psykisk ohälsa i primärvården

Mehmeti, Diellza LU and Jeppsson Widerberg, Linn LU (2021) ATPK62 20202
Department of Health Sciences
Sustainable occupations and health in a life course perspective
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Primärvården tillhör första linjens sjukvård, och det är hit många söker hjälp relaterat till sin hälsa. Psykisk ohälsa är vanligt förekommande bland patienter. Hälso- och sjukvården ska arbeta hälsofrämjande och preventivt med patienter med psykisk ohälsa. Det finns brist på studier om arbetsterapeuters erfarenheter relaterat till hälsofrämjande arbete och prevention.
Syfte: Syftet var att undersöka och beskriva hur arbetsterapeuter arbetar och deras erfarenheter av arbete med hälsofrämjande interventioner för vuxna personer med psykisk ohälsa i primärvården. Metod: En kvalitativ studie, det genomfördes åtta semistrukturerade intervjuer digitalt. Deltagarna bestod av arbetsterapeuter vilka arbetar inom primärvården. Resultat:... (More)
Bakgrund: Primärvården tillhör första linjens sjukvård, och det är hit många söker hjälp relaterat till sin hälsa. Psykisk ohälsa är vanligt förekommande bland patienter. Hälso- och sjukvården ska arbeta hälsofrämjande och preventivt med patienter med psykisk ohälsa. Det finns brist på studier om arbetsterapeuters erfarenheter relaterat till hälsofrämjande arbete och prevention.
Syfte: Syftet var att undersöka och beskriva hur arbetsterapeuter arbetar och deras erfarenheter av arbete med hälsofrämjande interventioner för vuxna personer med psykisk ohälsa i primärvården. Metod: En kvalitativ studie, det genomfördes åtta semistrukturerade intervjuer digitalt. Deltagarna bestod av arbetsterapeuter vilka arbetar inom primärvården. Resultat: Dataanalysen resulterade i sex huvudkategorier: Förekomst och målgrupp, Aktivitetsperspektivet som utredning, Hälsofrämjande interventioner och åtgärder, Resurser och förutsättningar på arbetsplatsen samt Utvecklingsmöjligheter. Resultatet påvisade att deltagarna arbetar hälsofrämjande i det vardagliga arbetet. Aktivitetsperspektivet användes i utredning och behandling för patienter med psykisk ohälsa. Det framkom vilka utvecklingsmöjligheter som finns kring hälsofrämjande arbete och prevention.
Slutsats: Det finns ett behov av att arbeta med denna patientgrupp i större utsträckning. För att kunna arbeta hälsofrämjande och med prevention behövs riktlinjer, målsättningar samt policys som kan leda till mer standardiserat arbete. Det fanns även ett behov för ökad marknadsföring av professionen, både inom vården och i samhället. (Less)
Popular Abstract
Background: Primary care is the frontline health care service that people first attend to when seeking care. Mental health problems and illness are common and healthcare needs to focus on health promotion and prevention of mental illness. There seems to be a lack of studies focusing on occupational therapists’ (OT) experiences related to health promotion and prevention.
Aim: To describe the experiences of occupational therapists working with health promoting interventions and prevention among adults with mental illness within primary care. Methods: A qualitative study using semistructured interviews were performed. The participants consisted of eight OTs working in primary care. Results: Six main categories emerged: Occurance and target... (More)
Background: Primary care is the frontline health care service that people first attend to when seeking care. Mental health problems and illness are common and healthcare needs to focus on health promotion and prevention of mental illness. There seems to be a lack of studies focusing on occupational therapists’ (OT) experiences related to health promotion and prevention.
Aim: To describe the experiences of occupational therapists working with health promoting interventions and prevention among adults with mental illness within primary care. Methods: A qualitative study using semistructured interviews were performed. The participants consisted of eight OTs working in primary care. Results: Six main categories emerged: Occurance and target group, Occupational perspective in treatment, Health promoting interventions, Resources and conditions in the workplace and Opportunities for development. The result showed that the participants applied health promoting interventions daily. An occupational perspective was used in treatment focused on mental illness among adults. Suggestions of development regarding health promotion and prevention were revealed. Conclusion: To work with health promotion and prevention, established guidelines and policies are needed, generating more standardized treatment. Increased knowledge of what OT can bring to the table in healthcare and society seems to be a
necessity. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mehmeti, Diellza LU and Jeppsson Widerberg, Linn LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Health promotion, occupational therapy, primary health care, mental health/illness
language
Swedish
id
9036114
date added to LUP
2021-03-04 22:33:30
date last changed
2021-03-04 22:33:30
@misc{9036114,
 abstract   = {{Bakgrund: Primärvården tillhör första linjens sjukvård, och det är hit många söker hjälp relaterat till sin hälsa. Psykisk ohälsa är vanligt förekommande bland patienter. Hälso- och sjukvården ska arbeta hälsofrämjande och preventivt med patienter med psykisk ohälsa. Det finns brist på studier om arbetsterapeuters erfarenheter relaterat till hälsofrämjande arbete och prevention.
Syfte: Syftet var att undersöka och beskriva hur arbetsterapeuter arbetar och deras erfarenheter av arbete med hälsofrämjande interventioner för vuxna personer med psykisk ohälsa i primärvården. Metod: En kvalitativ studie, det genomfördes åtta semistrukturerade intervjuer digitalt. Deltagarna bestod av arbetsterapeuter vilka arbetar inom primärvården. Resultat: Dataanalysen resulterade i sex huvudkategorier: Förekomst och målgrupp, Aktivitetsperspektivet som utredning, Hälsofrämjande interventioner och åtgärder, Resurser och förutsättningar på arbetsplatsen samt Utvecklingsmöjligheter. Resultatet påvisade att deltagarna arbetar hälsofrämjande i det vardagliga arbetet. Aktivitetsperspektivet användes i utredning och behandling för patienter med psykisk ohälsa. Det framkom vilka utvecklingsmöjligheter som finns kring hälsofrämjande arbete och prevention.
Slutsats: Det finns ett behov av att arbeta med denna patientgrupp i större utsträckning. För att kunna arbeta hälsofrämjande och med prevention behövs riktlinjer, målsättningar samt policys som kan leda till mer standardiserat arbete. Det fanns även ett behov för ökad marknadsföring av professionen, både inom vården och i samhället.}},
 author    = {{Mehmeti, Diellza and Jeppsson Widerberg, Linn}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med hälsofrämjande interventioner och prevention för vuxna personer med psykisk ohälsa i primärvården}},
 year     = {{2021}},
}