Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Aktiefondernas prestationer- En finansiell studie om premiepensioner

Eiken, Johan LU and Green Holgerman, Kim LU (2021) NEKH02 20202
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Premiepension utgörs av 2,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten. Premiepensionen är i regel ett långsiktigt pensionssparande som placeras i fonder valbara efter egna preferenser på Pensionsmyndighetens fondtorg. Det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa är en global aktiefond fram till 55 års ålder. Globala aktiefonder är ett populärt placeringsalternativ med ägarandelar i företag i olika branscher på en global marknad. Med data och månatliga fondkurser sedan tio år tillbaka analyserar uppsatsen de globala aktiefonderna efter nyckeltal, regressionsanalyser och estimeringar, sett till fondavgift. Fonderna rangordnas och bedöms efter dess korrelation med index, alfavärde, sharpekvot samt förväntade avkastning givet CAPM och Fama &... (More)
Premiepension utgörs av 2,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten. Premiepensionen är i regel ett långsiktigt pensionssparande som placeras i fonder valbara efter egna preferenser på Pensionsmyndighetens fondtorg. Det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa är en global aktiefond fram till 55 års ålder. Globala aktiefonder är ett populärt placeringsalternativ med ägarandelar i företag i olika branscher på en global marknad. Med data och månatliga fondkurser sedan tio år tillbaka analyserar uppsatsen de globala aktiefonderna efter nyckeltal, regressionsanalyser och estimeringar, sett till fondavgift. Fonderna rangordnas och bedöms efter dess korrelation med index, alfavärde, sharpekvot samt förväntade avkastning givet CAPM och Fama & Frenchs trefaktormodell.

Uppsatsen syftar även i att analysera fonderna efter dess hållbarhetsarbete. Hållbarhetsarbete visades svårt att kvantifiera, betygsätta och bedöma då metoder och tillvägagångssätt för att jobba med hållbar utveckling är många. Med hjälp av Morningstars hållbarhetsbetyg undersöker uppsatsen ett eventuellt samband mellan hållbarhetsarbete och kursutveckling. Studien kunde ej påvisa något konkret samband med aktuellt underlag från de analyserade fonderna.

Seligson & Co, AP7 Aktiefond samt de två BL-fonderna är de fonder som redovisar bäst värden under den analyserade perioden. Fonderna har presterat bättre än marknaden sett till dess alfavärde, och befinner sig även i toppen avseende Sharpekvoten. Dessutom har AP7 Aktiefond den lägsta fondavgiften och estimeras bland den högsta förväntade avkastningen givet CAPM och Fama & French.

Trots studien avgörs fondvalet efter riskbenägenhet och individuella preferenser avseende skälig fondavgift, hållbarhetsarbete och fondinnehav. Sett till fondavgift, nyckeltal och historisk avkastning kan det statliga förhandsvalet AP7 Såfa klassas som en ett bra passivt val efter analyserade nyckeltal. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eiken, Johan LU and Green Holgerman, Kim LU
supervisor
organization
course
NEKH02 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Premiepension, Sharpekvot, CAPM, Jensens Alfa, Fama & Frenchs trefaktormodell.
language
Swedish
id
9036161
date added to LUP
2021-03-11 11:27:29
date last changed
2021-03-11 11:27:29
@misc{9036161,
 abstract   = {{Premiepension utgörs av 2,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten. Premiepensionen är i regel ett långsiktigt pensionssparande som placeras i fonder valbara efter egna preferenser på Pensionsmyndighetens fondtorg. Det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa är en global aktiefond fram till 55 års ålder. Globala aktiefonder är ett populärt placeringsalternativ med ägarandelar i företag i olika branscher på en global marknad. Med data och månatliga fondkurser sedan tio år tillbaka analyserar uppsatsen de globala aktiefonderna efter nyckeltal, regressionsanalyser och estimeringar, sett till fondavgift. Fonderna rangordnas och bedöms efter dess korrelation med index, alfavärde, sharpekvot samt förväntade avkastning givet CAPM och Fama & Frenchs trefaktormodell. 

Uppsatsen syftar även i att analysera fonderna efter dess hållbarhetsarbete. Hållbarhetsarbete visades svårt att kvantifiera, betygsätta och bedöma då metoder och tillvägagångssätt för att jobba med hållbar utveckling är många. Med hjälp av Morningstars hållbarhetsbetyg undersöker uppsatsen ett eventuellt samband mellan hållbarhetsarbete och kursutveckling. Studien kunde ej påvisa något konkret samband med aktuellt underlag från de analyserade fonderna. 

Seligson & Co, AP7 Aktiefond samt de två BL-fonderna är de fonder som redovisar bäst värden under den analyserade perioden. Fonderna har presterat bättre än marknaden sett till dess alfavärde, och befinner sig även i toppen avseende Sharpekvoten. Dessutom har AP7 Aktiefond den lägsta fondavgiften och estimeras bland den högsta förväntade avkastningen givet CAPM och Fama & French. 

Trots studien avgörs fondvalet efter riskbenägenhet och individuella preferenser avseende skälig fondavgift, hållbarhetsarbete och fondinnehav. Sett till fondavgift, nyckeltal och historisk avkastning kan det statliga förhandsvalet AP7 Såfa klassas som en ett bra passivt val efter analyserade nyckeltal.}},
 author    = {{Eiken, Johan and Green Holgerman, Kim}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Aktiefondernas prestationer- En finansiell studie om premiepensioner}},
 year     = {{2021}},
}