Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Psykisk ohälsa i pandemins spår: en kvantitativ studie om riskfaktorer för psykisk ohälsa under Covid-19

Haväng, Ida LU and Huovilainen, Mia LU (2021) PSYK11 20202
Department of Psychology
Abstract
The outbreak of the corona virus Covid-19 has changed the world in a very short time. This study aimed to understand the effects of the pandemic on mental health, and to find groups at risk for mental illness as well as associated factors. The study was conducted as an online cross-sectional survey (n = 360), to Swedish speaking people 18 years or older. More than 55% reported that their mental health had deteriorated during the pandemic and 10% reported that the deterioration was severe. In general, we found an increase of anxiety, but also depression in comparison to mental health studies before the pandemic. The mean value for anxiety was above the cutoff threshold for mild anxiety (HADS Anxiety scale: M=9.06, SD=4.63). Standardized... (More)
The outbreak of the corona virus Covid-19 has changed the world in a very short time. This study aimed to understand the effects of the pandemic on mental health, and to find groups at risk for mental illness as well as associated factors. The study was conducted as an online cross-sectional survey (n = 360), to Swedish speaking people 18 years or older. More than 55% reported that their mental health had deteriorated during the pandemic and 10% reported that the deterioration was severe. In general, we found an increase of anxiety, but also depression in comparison to mental health studies before the pandemic. The mean value for anxiety was above the cutoff threshold for mild anxiety (HADS Anxiety scale: M=9.06, SD=4.63). Standardized measures of depression, anxiety and personality was used together with factors regarding the pandemic. Neuroticism was the strongest personality predictor for poor mental health during Covid-19. Other risk factors were being younger, being on sick leave, or being unemployed. The major difficulties with Covid-19 were concerns regarding infection, family and close relatives, and concern about the future. More studies are needed on the effects of the pandemic on mental health. Such studies could help to plan and distribute preventative measures and treatment where it is most needed. (Less)
Abstract (Swedish)
Utbrottet av coronaviruset Covid-19 har påverkat världen drastiskt på mycket kort tid. Syftet med studien var att studera upplevelsen av vilken påverkan pandemin har på den mentala hälsan, samt vilka grupper som är mer sårbara för psykisk ohälsa och vilka faktorer som är predicerande för att drabbas. Studien genomfördes i en tvärsnittsdesign med en webbenkät till svensktalande personer (n = 360) över 18 år. Drygt 55 % ansåg att deras mentala hälsa har försämrats under pandemin och 10 % ansåg att den har försämrats mycket. Generellt fann vi en högre förekomst av ångest, men även depression gentemot studier i psykisk ohälsa innan pandemin. Den undersökta gruppens medelvärde för ångest låg inom intervallet för mild ångest (HADS Ångest:... (More)
Utbrottet av coronaviruset Covid-19 har påverkat världen drastiskt på mycket kort tid. Syftet med studien var att studera upplevelsen av vilken påverkan pandemin har på den mentala hälsan, samt vilka grupper som är mer sårbara för psykisk ohälsa och vilka faktorer som är predicerande för att drabbas. Studien genomfördes i en tvärsnittsdesign med en webbenkät till svensktalande personer (n = 360) över 18 år. Drygt 55 % ansåg att deras mentala hälsa har försämrats under pandemin och 10 % ansåg att den har försämrats mycket. Generellt fann vi en högre förekomst av ångest, men även depression gentemot studier i psykisk ohälsa innan pandemin. Den undersökta gruppens medelvärde för ångest låg inom intervallet för mild ångest (HADS Ångest: M=9.06, SD=4.63). Standardiserade mått för depression, ångest och personlighet användes tillsammans med faktorer kopplade till pandemin. Den starkaste prediktorn för psykisk ohälsa under Covid-19 pandemin rörande personlighet var neuroticism. Andra riskfaktorer var att tillhöra en yngre åldersgrupp, vara sjukskriven eller att vara arbetslös. De största bekymren som framkom var oro för smitta, närstående och framtiden. Forskning som studerar pandemins konsekvenser för den psykiska hälsan är viktig för att kunna förbättra behandlingar och planera och distribuera både direkta och preventiva åtgärder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Haväng, Ida LU and Huovilainen, Mia LU
supervisor
organization
alternative title
Mental health in the wake of the pandemic: a quantitative study about risk factors for mental health related to Covid-19
course
PSYK11 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Femfaktormodell, covid-19, psykisk hälsa, personlighet, depression, ångest, Big Five
language
Swedish
id
9036269
date added to LUP
2021-01-21 15:40:54
date last changed
2021-01-21 15:40:54
@misc{9036269,
 abstract   = {{The outbreak of the corona virus Covid-19 has changed the world in a very short time. This study aimed to understand the effects of the pandemic on mental health, and to find groups at risk for mental illness as well as associated factors. The study was conducted as an online cross-sectional survey (n = 360), to Swedish speaking people 18 years or older. More than 55% reported that their mental health had deteriorated during the pandemic and 10% reported that the deterioration was severe. In general, we found an increase of anxiety, but also depression in comparison to mental health studies before the pandemic. The mean value for anxiety was above the cutoff threshold for mild anxiety (HADS Anxiety scale: M=9.06, SD=4.63). Standardized measures of depression, anxiety and personality was used together with factors regarding the pandemic. Neuroticism was the strongest personality predictor for poor mental health during Covid-19. Other risk factors were being younger, being on sick leave, or being unemployed. The major difficulties with Covid-19 were concerns regarding infection, family and close relatives, and concern about the future. More studies are needed on the effects of the pandemic on mental health. Such studies could help to plan and distribute preventative measures and treatment where it is most needed.}},
 author    = {{Haväng, Ida and Huovilainen, Mia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Psykisk ohälsa i pandemins spår: en kvantitativ studie om riskfaktorer för psykisk ohälsa under Covid-19}},
 year     = {{2021}},
}