Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Erfarenheter av mobila team inom psykiatrisk kontext ur ett patientperspektiv

Friman, Amelie LU (2021) SPSM21 20201
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Mentalsjukhus i Sverige avvecklades på 1990 talet och mobila team sattes in för att stödja personer med psykiska funktionshinder. Mobila team används olika runt om i världen och visat sig vara en samhällsresurs. Psykiatriska sjukhusinläggningar minskar och patienter förväntas klara sig mera hemma på grund av samhällets stödinsatser. Olika studier har gjorts för att visa mobila teams effekt på samhället och vården dock saknas det tillräckligt med studier på patienters upplevelse av mobila team.
Syfte: Studien avsåg att beskriva erfarenheter av mobila team inom den psykiatriska kontexten ur ett patient perspektiv.
Design: En strukturerard litteraturöversikt med fokus på studier med kvalitativ ansats.
Resultat: Patienter kunde... (More)
Bakgrund: Mentalsjukhus i Sverige avvecklades på 1990 talet och mobila team sattes in för att stödja personer med psykiska funktionshinder. Mobila team används olika runt om i världen och visat sig vara en samhällsresurs. Psykiatriska sjukhusinläggningar minskar och patienter förväntas klara sig mera hemma på grund av samhällets stödinsatser. Olika studier har gjorts för att visa mobila teams effekt på samhället och vården dock saknas det tillräckligt med studier på patienters upplevelse av mobila team.
Syfte: Studien avsåg att beskriva erfarenheter av mobila team inom den psykiatriska kontexten ur ett patient perspektiv.
Design: En strukturerard litteraturöversikt med fokus på studier med kvalitativ ansats.
Resultat: Patienter kunde uppleva första mötet med mobila team som skrämmande fast blev med tiden mera avslappnade och de kunde värdesätta mobila teamets kunskaper. Upplevelsen av relationen till det mobila teamet upplevdes både som stöttande och påträngande. Patienter beskrev en upplevelse av medbestämmande och en känsla av trygghet då det mobila teamet var tillgängliga dygnet runt. Patienterna poängterade vikten av en vårdplan för det forsatta måendet och olika åsikter om att få behandling på hemmaplan steg fram.
Diskussion: Även om mobila team är uppskattat av många patienter så bör det tas i beaktande att alla patienter är unika och har olika behov. Mobila team kan vara ett bra komplement av andra vårdinsatser till exempel sjukhusvård. Dock framkommer ett behov av flera empiriska studier med tanke på geografiska, kulturella och sociala skillnader. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Friman, Amelie LU
supervisor
organization
course
SPSM21 20201
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Mobile crisis team, patient experience, crisis resolution, home treatment, mental health crisis at home, mental illness, emergency response team
language
Swedish
id
9036322
date added to LUP
2021-06-01 10:53:21
date last changed
2021-06-01 10:53:21
@misc{9036322,
 abstract   = {{Bakgrund: Mentalsjukhus i Sverige avvecklades på 1990 talet och mobila team sattes in för att stödja personer med psykiska funktionshinder. Mobila team används olika runt om i världen och visat sig vara en samhällsresurs. Psykiatriska sjukhusinläggningar minskar och patienter förväntas klara sig mera hemma på grund av samhällets stödinsatser. Olika studier har gjorts för att visa mobila teams effekt på samhället och vården dock saknas det tillräckligt med studier på patienters upplevelse av mobila team.
Syfte: Studien avsåg att beskriva erfarenheter av mobila team inom den psykiatriska kontexten ur ett patient perspektiv.
Design: En strukturerard litteraturöversikt med fokus på studier med kvalitativ ansats.
Resultat: Patienter kunde uppleva första mötet med mobila team som skrämmande fast blev med tiden mera avslappnade och de kunde värdesätta mobila teamets kunskaper. Upplevelsen av relationen till det mobila teamet upplevdes både som stöttande och påträngande. Patienter beskrev en upplevelse av medbestämmande och en känsla av trygghet då det mobila teamet var tillgängliga dygnet runt. Patienterna poängterade vikten av en vårdplan för det forsatta måendet och olika åsikter om att få behandling på hemmaplan steg fram. 
Diskussion: Även om mobila team är uppskattat av många patienter så bör det tas i beaktande att alla patienter är unika och har olika behov. Mobila team kan vara ett bra komplement av andra vårdinsatser till exempel sjukhusvård. Dock framkommer ett behov av flera empiriska studier med tanke på geografiska, kulturella och sociala skillnader.}},
 author    = {{Friman, Amelie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Erfarenheter av mobila team inom psykiatrisk kontext ur ett patientperspektiv}},
 year     = {{2021}},
}