Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Systematiskt arbetsmiljöarbete på digitala plattformar - Hur Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2001:1, påverkar de moderna plattformsföretagen

Stigmar, Johanna LU (2021) HARH16 20202
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats undersöker förhållandet mellan plattformsföretag och arbetsmiljöreglerna i AFS 2001:1. Framväxten av delningsekonomin har inneburit att traditionella begrepp som arbetsgivare och arbetstagare, anpassade för bilaterala företagsstrukturer, har ställts på sin spets och att gränsdragningsproblematiken mellan ett anställningsförhållande och uppdragsförhållande blivit ett faktum i och med dagens komplexa flerpartsstrukturer.
Syftet är att i första hand redogöra för om plattformsföretag kan anses vara arbetsgivare i arbetsmiljölagens mening och i andra hand undersöka hur AFS 2001:1 påverkar plattformsföretagen i de fall att de omfattas av arbetsmiljöregleringen.
Problematiken i arbetsgivarbegreppet blir som tydligast i en komplex... (More)
Denna uppsats undersöker förhållandet mellan plattformsföretag och arbetsmiljöreglerna i AFS 2001:1. Framväxten av delningsekonomin har inneburit att traditionella begrepp som arbetsgivare och arbetstagare, anpassade för bilaterala företagsstrukturer, har ställts på sin spets och att gränsdragningsproblematiken mellan ett anställningsförhållande och uppdragsförhållande blivit ett faktum i och med dagens komplexa flerpartsstrukturer.
Syftet är att i första hand redogöra för om plattformsföretag kan anses vara arbetsgivare i arbetsmiljölagens mening och i andra hand undersöka hur AFS 2001:1 påverkar plattformsföretagen i de fall att de omfattas av arbetsmiljöregleringen.
Problematiken i arbetsgivarbegreppet blir som tydligast i en komplex företagsstruktur. Det blir inte längre självklart vilket subjekt som är att likställa med en arbetsgivare i ett företag där företagen agerar tillhandahållare och där kunden får en mer central roll. Utförarna hamnar i en gråzon där ingen tar ansvar för att arbetsmiljön är säkerställd. För att undvika en sådan situation måste företagens arbetsgivaransvar utredas i domstol och i de fall de anses ha ett arbetsgivaransvar kan det få stora konsekvenser på företagen. AFS 2001:1 innebär ett långtgående ansvar för arbetsgivaren och i mån om att uppnå det kan det få konsekvenser på företagens flexibilitet som är kärnan i plattformsföretagens utformning. (Less)
Popular Abstract
This thesis aims to examine the relationship between platform companies and the working environment regulation in AFS 2001:1. The development of the sharing economy has meant that traditional concepts like employer and employee have been questioned and that the differentiation between employment and self- employment have become more vague.
The aim is primarily to discuss whether or not the platform companies can be seen as an employer in accordance with the Work Environment Act. If this is the case the thesis aims to further discuss the consequences the regulation in AFS 2001:1 could mean for the platform companies.
The problem with the concept of the employer becomes evident when it is used to describe complex corporate structures.... (More)
This thesis aims to examine the relationship between platform companies and the working environment regulation in AFS 2001:1. The development of the sharing economy has meant that traditional concepts like employer and employee have been questioned and that the differentiation between employment and self- employment have become more vague.
The aim is primarily to discuss whether or not the platform companies can be seen as an employer in accordance with the Work Environment Act. If this is the case the thesis aims to further discuss the consequences the regulation in AFS 2001:1 could mean for the platform companies.
The problem with the concept of the employer becomes evident when it is used to describe complex corporate structures. Which employer who should carry the employer responsibility becomes difficult to point out in a situation where there are more than one potential employer, and the performers end up in a situation in which no one takes responsibility for their safety at work. Whether or not the company has an employer responsibility is a matter for the court to discuss. The consequences on the other hand, if the company is seen as an employer, could be essential for the shaping of the company. AFS 2001:1 contains regulations that describe the great work environment responsibility of the employer and complying with the law could in turn inhibit the flexibility of the platform company which constitutes the very essence in the shaping of this kind of companies. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stigmar, Johanna LU
supervisor
organization
course
HARH16 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Systematisk arbetsmiljö Plattformsföretag
language
Swedish
id
9036381
date added to LUP
2021-01-21 10:06:08
date last changed
2021-01-21 10:06:08
@misc{9036381,
 abstract   = {{Denna uppsats undersöker förhållandet mellan plattformsföretag och arbetsmiljöreglerna i AFS 2001:1. Framväxten av delningsekonomin har inneburit att traditionella begrepp som arbetsgivare och arbetstagare, anpassade för bilaterala företagsstrukturer, har ställts på sin spets och att gränsdragningsproblematiken mellan ett anställningsförhållande och uppdragsförhållande blivit ett faktum i och med dagens komplexa flerpartsstrukturer.
Syftet är att i första hand redogöra för om plattformsföretag kan anses vara arbetsgivare i arbetsmiljölagens mening och i andra hand undersöka hur AFS 2001:1 påverkar plattformsföretagen i de fall att de omfattas av arbetsmiljöregleringen.
Problematiken i arbetsgivarbegreppet blir som tydligast i en komplex företagsstruktur. Det blir inte längre självklart vilket subjekt som är att likställa med en arbetsgivare i ett företag där företagen agerar tillhandahållare och där kunden får en mer central roll. Utförarna hamnar i en gråzon där ingen tar ansvar för att arbetsmiljön är säkerställd. För att undvika en sådan situation måste företagens arbetsgivaransvar utredas i domstol och i de fall de anses ha ett arbetsgivaransvar kan det få stora konsekvenser på företagen. AFS 2001:1 innebär ett långtgående ansvar för arbetsgivaren och i mån om att uppnå det kan det få konsekvenser på företagens flexibilitet som är kärnan i plattformsföretagens utformning.}},
 author    = {{Stigmar, Johanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Systematiskt arbetsmiljöarbete på digitala plattformar - Hur Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2001:1, påverkar de moderna plattformsföretagen}},
 year     = {{2021}},
}