Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Amning, ingen rak väg -upplevelser av den inledande amningen hos kvinnor som eftervårdats under Covid-19 pandemin och vars barn tillmatats med bröstmjölksersättning

Frostgård, Matilda LU and Nilsson, Elin Maria Ragnarsdotter LU (2021) SBMM52 20192
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Den inledande amningen upplever kvinnor ofta som svår. Under Covid-19 pandemin eftervårdas kvinnor på BB utan partner. En stor andel barn tillmatas med bröstmjölksersättning på BB vilket påverkar amningen negativt.
Syfte: Att belysa upplevelse av den inledande amningen hos kvinnor som eftervårdats under Covid-19 pandemin och vars barn tillmatats med bröstmjölksersättning.
Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 11 kvinnor och resultatet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman.
Resultat: Amningsupplevelsen påverkades av amningsönskan, kunskap och förlossning. Kvinnorna upplevde amningen som svår och stödet från personal... (More)
Bakgrund: Den inledande amningen upplever kvinnor ofta som svår. Under Covid-19 pandemin eftervårdas kvinnor på BB utan partner. En stor andel barn tillmatas med bröstmjölksersättning på BB vilket påverkar amningen negativt.
Syfte: Att belysa upplevelse av den inledande amningen hos kvinnor som eftervårdats under Covid-19 pandemin och vars barn tillmatats med bröstmjölksersättning.
Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 11 kvinnor och resultatet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman.
Resultat: Amningsupplevelsen påverkades av amningsönskan, kunskap och förlossning. Kvinnorna upplevde amningen som svår och stödet från personal otillräckligt. När bröstmjölksersättning gavs upplevde kvinnorna känsla av otillräcklighet. Under eftervården kände kvinnorna sig utelämnade och ensamma i föräldraskapet.
Konklusion: Kvinnohälsovården behöver utvecklas och anpassas efter rådande pandemi för att ge kvinnor goda amningsförutsättningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Frostgård, Matilda LU and Nilsson, Elin Maria Ragnarsdotter LU
supervisor
organization
alternative title
Breastfeeding, not a straight path- Experiences of the initial breastfeeding in women who were cared for during the Covid-19 pandemic and whose children were fed with breastmilk substitute
course
SBMM52 20192
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Amning, bröstmjölksersättning, Covid-19, eftervård, partner, upplevelse
language
Swedish
id
9036440
date added to LUP
2021-04-09 16:22:42
date last changed
2021-04-09 16:22:42
@misc{9036440,
 abstract   = {{Bakgrund: Den inledande amningen upplever kvinnor ofta som svår. Under Covid-19 pandemin eftervårdas kvinnor på BB utan partner. En stor andel barn tillmatas med bröstmjölksersättning på BB vilket påverkar amningen negativt. 
Syfte: Att belysa upplevelse av den inledande amningen hos kvinnor som eftervårdats under Covid-19 pandemin och vars barn tillmatats med bröstmjölksersättning. 
Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 11 kvinnor och resultatet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman. 
Resultat: Amningsupplevelsen påverkades av amningsönskan, kunskap och förlossning. Kvinnorna upplevde amningen som svår och stödet från personal otillräckligt. När bröstmjölksersättning gavs upplevde kvinnorna känsla av otillräcklighet. Under eftervården kände kvinnorna sig utelämnade och ensamma i föräldraskapet.
Konklusion: Kvinnohälsovården behöver utvecklas och anpassas efter rådande pandemi för att ge kvinnor goda amningsförutsättningar.}},
 author    = {{Frostgård, Matilda and Nilsson, Elin Maria Ragnarsdotter}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Amning, ingen rak väg -upplevelser av den inledande amningen hos kvinnor som eftervårdats under Covid-19 pandemin och vars barn tillmatats med bröstmjölksersättning}},
 year     = {{2021}},
}