Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Klientmötet sett ur guidens perspektiv - En kvalitativ studie om hur socialarbetare beskriver sitt arbete med klienter som uppbär försörjningsstöd

Kristensson, Kevin LU and Fransson, Saga LU (2021) SOPA63 20202
School of Social Work
Abstract
The purpose of this study has been to shed light on how guides in the labor market administration describe their meeting with clients who receive financial aid. Meetings and also the relationship between social workers and clients is something that in previous studies has been described as important for the work, but also as something complex. In this study, we have examined how the guides reason about behaviour, appearances and expectations in the meeting with their clients, and what significance they believe the surrounding environment has. The study is based on interview material from six interviews with guides active in the labor market administration in the southern part of Sweden. After conducting the interviews, they were processed... (More)
The purpose of this study has been to shed light on how guides in the labor market administration describe their meeting with clients who receive financial aid. Meetings and also the relationship between social workers and clients is something that in previous studies has been described as important for the work, but also as something complex. In this study, we have examined how the guides reason about behaviour, appearances and expectations in the meeting with their clients, and what significance they believe the surrounding environment has. The study is based on interview material from six interviews with guides active in the labor market administration in the southern part of Sweden. After conducting the interviews, they were processed and thematized and then analyzed on the basis of selected theories. The results show that the guides value clarity and respect, and that there are expectations both for the role as a professional and for the client role. Finding a balance between advocacy and alienation has also been something of importance for the guides in the interview study. The professional role in connection with the surrounding environment has also proven to be important for both the experience of the meeting and relationship building. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie har varit att belysa hur guider inom Arbetsmarknadsförvaltningen beskriver deras möte med klienter som uppbär försörjningsstöd. Möten och även relationen mellan socialarbetare och klient är något som i tidigare studier beskrivits som betydelsefull för arbetet, men också som något komplext. I denna studie har vi undersökt hur guiderna resonerar kring beteende, uppträdande och förväntningar i mötet med sina klienter, samt vilken betydelse de anser att den omgivande miljön har. Studien baserar sig på intervjumaterial från sex intervjuer med guider verksamma inom Arbetsmarknadsförvaltningen i södra delen av Sverige. Intervjuerna har efter genomförande bearbetats och tematiserats och därefter analyserats utifrån valda... (More)
Syftet med denna studie har varit att belysa hur guider inom Arbetsmarknadsförvaltningen beskriver deras möte med klienter som uppbär försörjningsstöd. Möten och även relationen mellan socialarbetare och klient är något som i tidigare studier beskrivits som betydelsefull för arbetet, men också som något komplext. I denna studie har vi undersökt hur guiderna resonerar kring beteende, uppträdande och förväntningar i mötet med sina klienter, samt vilken betydelse de anser att den omgivande miljön har. Studien baserar sig på intervjumaterial från sex intervjuer med guider verksamma inom Arbetsmarknadsförvaltningen i södra delen av Sverige. Intervjuerna har efter genomförande bearbetats och tematiserats och därefter analyserats utifrån valda teorier. Resultaten visar på att guiderna värdesätter tydlighet och respekt, och att det finns förväntningar både på rollen som professionell och på klientrollen. Att hitta en balans mellan företrädarskap och distans har även varit någonting av betydelse för guiderna i intervjustudien. Den professionella rollen i samband med den omgivande miljön har även visat sig ha betydelse för både upplevelsen av mötet och relationsskapande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kristensson, Kevin LU and Fransson, Saga LU
supervisor
organization
course
SOPA63 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Power, The dimensions of power, Client relationship, Roles, Street-level bureaucrats
language
Swedish
id
9036449
date added to LUP
2021-01-19 10:24:24
date last changed
2021-01-19 10:24:24
@misc{9036449,
 abstract   = {{The purpose of this study has been to shed light on how guides in the labor market administration describe their meeting with clients who receive financial aid. Meetings and also the relationship between social workers and clients is something that in previous studies has been described as important for the work, but also as something complex. In this study, we have examined how the guides reason about behaviour, appearances and expectations in the meeting with their clients, and what significance they believe the surrounding environment has. The study is based on interview material from six interviews with guides active in the labor market administration in the southern part of Sweden. After conducting the interviews, they were processed and thematized and then analyzed on the basis of selected theories. The results show that the guides value clarity and respect, and that there are expectations both for the role as a professional and for the client role. Finding a balance between advocacy and alienation has also been something of importance for the guides in the interview study. The professional role in connection with the surrounding environment has also proven to be important for both the experience of the meeting and relationship building.}},
 author    = {{Kristensson, Kevin and Fransson, Saga}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Klientmötet sett ur guidens perspektiv - En kvalitativ studie om hur socialarbetare beskriver sitt arbete med klienter som uppbär försörjningsstöd}},
 year     = {{2021}},
}