Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sjuksköterskors upplevelser av att förbereda barn inför smärtrelaterade procedurer på barnakutmottagningar

Hopovac, Nermana LU and Bengtsson, Johanna (2021) SBUM22 20202
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund Den barncentrerade vården utgår utifrån barnet som en egen individ med eget perspektiv, egna rättigheter och önskemål. Smärta hos barn beskrivs som något komplext som ställer krav på sjuksköterskans kompetens. Förberedelse ska vara ett moment i behandlingen vid smärtrelaterade procedurer. Ändå upplever många barn otillräcklig smärtlindring under sjukhusvistelse. Barns smärta underskattas ofta. Därmed spelar sjuksköterskors upplevelser roll i arbetet med barn och smärta.
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att förbereda barn inför smärtrelaterade procedurer på akutmottagningar. Som metod användes semistrukturerade intervjuer, som genomfördes via videosamtal under hösten
år 2020.
Analysen utfördes... (More)
Bakgrund Den barncentrerade vården utgår utifrån barnet som en egen individ med eget perspektiv, egna rättigheter och önskemål. Smärta hos barn beskrivs som något komplext som ställer krav på sjuksköterskans kompetens. Förberedelse ska vara ett moment i behandlingen vid smärtrelaterade procedurer. Ändå upplever många barn otillräcklig smärtlindring under sjukhusvistelse. Barns smärta underskattas ofta. Därmed spelar sjuksköterskors upplevelser roll i arbetet med barn och smärta.
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att förbereda barn inför smärtrelaterade procedurer på akutmottagningar. Som metod användes semistrukturerade intervjuer, som genomfördes via videosamtal under hösten
år 2020.
Analysen utfördes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Åtta sjuksköterskor, med mer än ett års erfarenhet av pediatrisk vård, inkluderades. Resultatet har ‘Att hjälpa barn att klara av smärta var komplext och krävde hög-specialiserad omvårdnad’ som tema och en kategori presenteras, ‘Utmaningar och möjligheter vid förberedelser på barnakutmottagningar’.
Konklusionen är att sjuksköterskor behöver tid för att göra en bra förberedelse och minska barnets rädslor inför smärtrelaterade procedurer på barnakutmottagningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hopovac, Nermana LU and Bengtsson, Johanna
supervisor
organization
course
SBUM22 20202
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Smärta hos barn, Sjuksköterskors upplevelser, Förbereda, Pediatrisk vård, Smärtrelaterade procedurer, Akutmottagningar
language
Swedish
id
9036455
date added to LUP
2021-07-08 11:00:44
date last changed
2021-07-08 11:00:44
@misc{9036455,
 abstract   = {{Bakgrund Den barncentrerade vården utgår utifrån barnet som en egen individ med eget perspektiv, egna rättigheter och önskemål. Smärta hos barn beskrivs som något komplext som ställer krav på sjuksköterskans kompetens. Förberedelse ska vara ett moment i behandlingen vid smärtrelaterade procedurer. Ändå upplever många barn otillräcklig smärtlindring under sjukhusvistelse. Barns smärta underskattas ofta. Därmed spelar sjuksköterskors upplevelser roll i arbetet med barn och smärta. 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att förbereda barn inför smärtrelaterade procedurer på akutmottagningar. Som metod användes semistrukturerade intervjuer, som genomfördes via videosamtal under hösten
år 2020. 
Analysen utfördes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Åtta sjuksköterskor, med mer än ett års erfarenhet av pediatrisk vård, inkluderades. Resultatet har ‘Att hjälpa barn att klara av smärta var komplext och krävde hög-specialiserad omvårdnad’ som tema och en kategori presenteras, ‘Utmaningar och möjligheter vid förberedelser på barnakutmottagningar’. 
Konklusionen är att sjuksköterskor behöver tid för att göra en bra förberedelse och minska barnets rädslor inför smärtrelaterade procedurer på barnakutmottagningar.}},
 author    = {{Hopovac, Nermana and Bengtsson, Johanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Sjuksköterskors upplevelser av att förbereda barn inför smärtrelaterade procedurer på barnakutmottagningar}},
 year     = {{2021}},
}