Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Patienters upplevelser av komplementära och alternativa behandlingsmetoder vid ångest

Sturesson, Emma LU and Brodersen, Idun LU (2021) SJSK20 20202
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Ångest är ett stort hälsoproblem i dagens samhälle. Patienter upplever att de många gånger enbart blir erbjudna medicinsk behandling, trots att de önskar andra behandlingsalternativ. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av komplementära och alternativa behandlingsmetoder vid ångest. Metod: En litteraturstudie har genomförts där resultatet är baserat på åtta vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet visar på fem huvudkategorier. De fem huvudkategorier som framkom var “att komma till insikt”, “ett inre lugn”, “känsla av kontroll”, känsla av samhörighet” samt “att möta utmaningar”. Slutsats: Upplevelserna av komplementära och alternativa behandlingsmetoder är främst av positiv karaktär. Behandlingsmetoderna tar hänsyn till... (More)
Bakgrund: Ångest är ett stort hälsoproblem i dagens samhälle. Patienter upplever att de många gånger enbart blir erbjudna medicinsk behandling, trots att de önskar andra behandlingsalternativ. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av komplementära och alternativa behandlingsmetoder vid ångest. Metod: En litteraturstudie har genomförts där resultatet är baserat på åtta vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet visar på fem huvudkategorier. De fem huvudkategorier som framkom var “att komma till insikt”, “ett inre lugn”, “känsla av kontroll”, känsla av samhörighet” samt “att möta utmaningar”. Slutsats: Upplevelserna av komplementära och alternativa behandlingsmetoder är främst av positiv karaktär. Behandlingsmetoderna tar hänsyn till människan som helhet, vilket skapar ett ökat välbefinnande. Behandlingsmetoderna ger verktyg att hantera andning och tankar vid ångestpåslag och kan bli en del av en livsstil. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sturesson, Emma LU and Brodersen, Idun LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ångest, komplementära behandlingsmetoder, alternativa behandlingsmetoder, mindfulness, öronakupunktur, yoga, patientupplevelser.
language
Swedish
id
9036478
date added to LUP
2021-05-25 16:22:03
date last changed
2021-05-25 16:22:03
@misc{9036478,
 abstract   = {{Bakgrund: Ångest är ett stort hälsoproblem i dagens samhälle. Patienter upplever att de många gånger enbart blir erbjudna medicinsk behandling, trots att de önskar andra behandlingsalternativ. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av komplementära och alternativa behandlingsmetoder vid ångest. Metod: En litteraturstudie har genomförts där resultatet är baserat på åtta vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet visar på fem huvudkategorier. De fem huvudkategorier som framkom var “att komma till insikt”, “ett inre lugn”, “känsla av kontroll”, känsla av samhörighet” samt “att möta utmaningar”. Slutsats: Upplevelserna av komplementära och alternativa behandlingsmetoder är främst av positiv karaktär. Behandlingsmetoderna tar hänsyn till människan som helhet, vilket skapar ett ökat välbefinnande. Behandlingsmetoderna ger verktyg att hantera andning och tankar vid ångestpåslag och kan bli en del av en livsstil.}},
 author    = {{Sturesson, Emma and Brodersen, Idun}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Patienters upplevelser av komplementära och alternativa behandlingsmetoder vid ångest}},
 year     = {{2021}},
}