Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

YOMI Recover Online: en randomiserad kontrollerad studie i hur yoga, CFT och ACT kan behandla utmattningssyndrom och långvarig smärta

Tholfsson, Ida LU and Persson, Josefin LU (2021) PSPR14 20202
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studien syftade till att undersöka effekter av ett nyframtaget transdiagnostiskt onlinebaserat behandlingsprotokoll, YOMI Recover Online, för personer med kliniskt fastställda besvär av utmattning och/eller långvarig smärta. I YOMI Recover Online integrerades komponenter från yoga, mindfulness, CFT och ACT. Studien syftade även till att studera hur potentiellt verksamma psykologiska mekanismer medierar behandlingsutfallet. 98 deltagare randomiserades till antingen YOMI Recover Online under 10 veckor (n = 49) eller väntelista (n = 49). Data samlades in genom för- och eftermätning av symtom på utmattning, långvarig smärta, depression, stress, ångest, sömnproblem samt livstillfredsställelse, psykologisk flexibilitet, självmedkänsla och... (More)
Studien syftade till att undersöka effekter av ett nyframtaget transdiagnostiskt onlinebaserat behandlingsprotokoll, YOMI Recover Online, för personer med kliniskt fastställda besvär av utmattning och/eller långvarig smärta. I YOMI Recover Online integrerades komponenter från yoga, mindfulness, CFT och ACT. Studien syftade även till att studera hur potentiellt verksamma psykologiska mekanismer medierar behandlingsutfallet. 98 deltagare randomiserades till antingen YOMI Recover Online under 10 veckor (n = 49) eller väntelista (n = 49). Data samlades in genom för- och eftermätning av symtom på utmattning, långvarig smärta, depression, stress, ångest, sömnproblem samt livstillfredsställelse, psykologisk flexibilitet, självmedkänsla och adaptiv aktivitetsreglering. Resultaten analyserades med hjälp av ANCOVA och mediationsanalys. Jämfört med kontrollgruppen uppvisade deltagarna i YOMI Recover Online signifikant minskade symtom på utmattning, depression, stress och sömnproblem, med små till medelstora effektstorlekar, samt signifikant ökad psykologisk flexibilitet, självmedkänsla och aktivitetsreglering, med stora effektstorlekar. Inga signifikanta effekter uppvisades på smärtsymtom, ångest eller livstillfredsställelse. Förändring i psykologisk flexibilitet, självmedkänsla och aktivitetsreglering medierade i olika grad de signifikanta symtomförbättringarna. Studiens resultat bidrar till att öka kunskapen om integrerade fysiska och psykologiska behandlingsmetoder inom ett relativt outforskat forskningsfält. (Less)
Abstract
The aim of this study was to investigate the effects of a new transdiagnostic online-based treatment protocol, YOMI Recover Online, for a clinical population with exhaustion disorder and/or chronic pain. The YOMI Recover Online program integrated components from yoga, mindfulness, CFT and ACT. A second aim was to examine how potential psychological mechanisms mediated the treatment effect. 98 participants were randomly assigned to either YOMI Recover Online for 10 weeks (n = 49) or a waitlist control condition (n = 49). Data were collected pre- and post treatment regarding symptoms of exhaustion, chronic pain, depression, stress, anxiety, insomnia, as well as life satisfaction, psychological flexibility, self-compassion and adaptive... (More)
The aim of this study was to investigate the effects of a new transdiagnostic online-based treatment protocol, YOMI Recover Online, for a clinical population with exhaustion disorder and/or chronic pain. The YOMI Recover Online program integrated components from yoga, mindfulness, CFT and ACT. A second aim was to examine how potential psychological mechanisms mediated the treatment effect. 98 participants were randomly assigned to either YOMI Recover Online for 10 weeks (n = 49) or a waitlist control condition (n = 49). Data were collected pre- and post treatment regarding symptoms of exhaustion, chronic pain, depression, stress, anxiety, insomnia, as well as life satisfaction, psychological flexibility, self-compassion and adaptive activity regulation. Results were analyzed using ANCOVA and mediation analysis. Compared to the waitlist condition, participants in YOMI Recover Online showed significantly reduced symptoms of exhaustion, depression, stress, and insomnia, with small to moderate effect sizes, as well as significantly increased psychological flexibility, self-compassion and activity regulation, with large effect sizes. No significant effects were found for pain symptoms, anxiety, or life satisfaction. Increases in psychological flexibility, self-compassion and activity regulation showed mediating effects on symptom reduction. The results of the study provide new insights into integrated physical and psychological treatment formats in a rather unexplored field. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tholfsson, Ida LU and Persson, Josefin LU
supervisor
organization
course
PSPR14 20202
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
yoga, CFT, ACT, utmattningssyndrom, långvarig smärta
language
Swedish
id
9036520
date added to LUP
2021-01-21 14:12:02
date last changed
2021-01-21 14:12:02
@misc{9036520,
 abstract   = {{The aim of this study was to investigate the effects of a new transdiagnostic online-based treatment protocol, YOMI Recover Online, for a clinical population with exhaustion disorder and/or chronic pain. The YOMI Recover Online program integrated components from yoga, mindfulness, CFT and ACT. A second aim was to examine how potential psychological mechanisms mediated the treatment effect. 98 participants were randomly assigned to either YOMI Recover Online for 10 weeks (n = 49) or a waitlist control condition (n = 49). Data were collected pre- and post treatment regarding symptoms of exhaustion, chronic pain, depression, stress, anxiety, insomnia, as well as life satisfaction, psychological flexibility, self-compassion and adaptive activity regulation. Results were analyzed using ANCOVA and mediation analysis. Compared to the waitlist condition, participants in YOMI Recover Online showed significantly reduced symptoms of exhaustion, depression, stress, and insomnia, with small to moderate effect sizes, as well as significantly increased psychological flexibility, self-compassion and activity regulation, with large effect sizes. No significant effects were found for pain symptoms, anxiety, or life satisfaction. Increases in psychological flexibility, self-compassion and activity regulation showed mediating effects on symptom reduction. The results of the study provide new insights into integrated physical and psychological treatment formats in a rather unexplored field.}},
 author    = {{Tholfsson, Ida and Persson, Josefin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{YOMI Recover Online: en randomiserad kontrollerad studie i hur yoga, CFT och ACT kan behandla utmattningssyndrom och långvarig smärta}},
 year     = {{2021}},
}