Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Erfarenheter och utmaningar i rollen som peer-supporter

Lovheden, Theresia LU and Wall Bäfving, Anna LU (2021) SPSM21 20202
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Peer-support är personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, som arbetar efter ledord som ömsesidighet, emotionell trygghet och icke-styrande attityd. Det har tidigare framhållits både positiva och negativa aspekter av införandet av peer-support inom psykiatrin.
Syfte: Syftet med studien är att undersöka peer-supportrars upplevelse av sin yrkesroll och de relationer som skapas till sjuksköterskor, övrig vårdpersonal och patienter.
Metod: En intervjustudie med kvalitativ design och induktiv ansats. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med tio peer-supportanställda. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys.
Resultat: Tre teman framkom efter analysförfarandet; 1) Upplevelse av stigmatisering 2)... (More)
Bakgrund: Peer-support är personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, som arbetar efter ledord som ömsesidighet, emotionell trygghet och icke-styrande attityd. Det har tidigare framhållits både positiva och negativa aspekter av införandet av peer-support inom psykiatrin.
Syfte: Syftet med studien är att undersöka peer-supportrars upplevelse av sin yrkesroll och de relationer som skapas till sjuksköterskor, övrig vårdpersonal och patienter.
Metod: En intervjustudie med kvalitativ design och induktiv ansats. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med tio peer-supportanställda. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys.
Resultat: Tre teman framkom efter analysförfarandet; 1) Upplevelse av stigmatisering 2) Autenticitet och balans i patientrelationen 3) Möjligheter och motgångar i teamet. Stigmatisering var ett fenomen som framträdde tydligt. Yrket var mycket uppskattat av informanterna men en del svårigheter beskrevs, såsom lojalitetskonflikt mellan patienter och kollegor, avsaknaden av tydlig arbetsbeskrivning och en känsla av osäkerhet och ointresse bland övrig personal. Yrket upplevdes av informanterna som djupt meningsfullt då det skänker möjlighet att ge det stöd som de själva upplever att de hade behövt när de var patienter.
Diskussion: Stigmatisering är fortfarande en realitet som informanterna beskrev att de måste förhålla sig till. Travelbees omvårdnadsmodell ger en djupare förståelse för både svårigheter och möjligheter som är unika för peer-supportern och som lyftes fram i intervjusvaren. Författarna ser möjligheter för peer-supportrar att stärka sin roll framöver, men det krävs en uppvärdering och en djupare förståelse av yrket bland övrig personal, ett aktivt arbete mot stigmatisering och ett organisatoriskt krafttag för att visa att organisationerna verkligen menar allvar med att integrera peer-support i svensk psykiatri. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lovheden, Theresia LU and Wall Bäfving, Anna LU
supervisor
organization
course
SPSM21 20202
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Upplevelser, Peer-Supporter, Relation, Sjuksköterskor, Patienter, Psykiatrisk vård
language
Swedish
id
9036770
date added to LUP
2021-06-01 10:55:21
date last changed
2021-06-01 10:55:21
@misc{9036770,
 abstract   = {{Bakgrund: Peer-support är personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, som arbetar efter ledord som ömsesidighet, emotionell trygghet och icke-styrande attityd. Det har tidigare framhållits både positiva och negativa aspekter av införandet av peer-support inom psykiatrin. 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka peer-supportrars upplevelse av sin yrkesroll och de relationer som skapas till sjuksköterskor, övrig vårdpersonal och patienter.
Metod: En intervjustudie med kvalitativ design och induktiv ansats. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med tio peer-supportanställda. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat: Tre teman framkom efter analysförfarandet; 1) Upplevelse av stigmatisering 2) Autenticitet och balans i patientrelationen 3) Möjligheter och motgångar i teamet. Stigmatisering var ett fenomen som framträdde tydligt. Yrket var mycket uppskattat av informanterna men en del svårigheter beskrevs, såsom lojalitetskonflikt mellan patienter och kollegor, avsaknaden av tydlig arbetsbeskrivning och en känsla av osäkerhet och ointresse bland övrig personal. Yrket upplevdes av informanterna som djupt meningsfullt då det skänker möjlighet att ge det stöd som de själva upplever att de hade behövt när de var patienter.
Diskussion: Stigmatisering är fortfarande en realitet som informanterna beskrev att de måste förhålla sig till. Travelbees omvårdnadsmodell ger en djupare förståelse för både svårigheter och möjligheter som är unika för peer-supportern och som lyftes fram i intervjusvaren. Författarna ser möjligheter för peer-supportrar att stärka sin roll framöver, men det krävs en uppvärdering och en djupare förståelse av yrket bland övrig personal, ett aktivt arbete mot stigmatisering och ett organisatoriskt krafttag för att visa att organisationerna verkligen menar allvar med att integrera peer-support i svensk psykiatri.}},
 author    = {{Lovheden, Theresia and Wall Bäfving, Anna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Erfarenheter och utmaningar i rollen som peer-supporter}},
 year     = {{2021}},
}