Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ensamhet genom distansundervisning

Sarihan, Esma LU (2021) In Ensamhet genom distansundervisning SOCK04 20202
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Ensamhet är något som alla människor upplever någon gång i livet. Många gånger väljer människor att vara ensamma och ibland tvingas de på en ensamhet ofrivilligt. Existentiell ensamhet uppstår i och med omständigheterna i samhället och avskildhet är en ensamhet som är självvald av den enskilda individen.

Syfte: Syftet med studien är att studera hur ensamhet upplevs vid distansundervisning. Undersökningen är avgränsat till att studera studenters upplevelse av ensamhet där dessa studenter befinner sig i en riskgrupp för viruset Covid-19/Corona. Syftet kommer att besvaras tillsammans med frågeställningar och sociologiska analyser samt teorier.

Metod: Olika studenter som är i en riskgrupp för Covid-19 har djupintervjuats.... (More)
Bakgrund: Ensamhet är något som alla människor upplever någon gång i livet. Många gånger väljer människor att vara ensamma och ibland tvingas de på en ensamhet ofrivilligt. Existentiell ensamhet uppstår i och med omständigheterna i samhället och avskildhet är en ensamhet som är självvald av den enskilda individen.

Syfte: Syftet med studien är att studera hur ensamhet upplevs vid distansundervisning. Undersökningen är avgränsat till att studera studenters upplevelse av ensamhet där dessa studenter befinner sig i en riskgrupp för viruset Covid-19/Corona. Syftet kommer att besvaras tillsammans med frågeställningar och sociologiska analyser samt teorier.

Metod: Olika studenter som är i en riskgrupp för Covid-19 har djupintervjuats. Deras upplevelse av ensamhet har analyserats med hjälp av olika teorier för att få en bättre uppfattning om hur påtvingad ensamhet upplevs av varje enskild individ.

Resultat: Studien kom fram till att studenter som är i en riskgrupp för Coronaviruset har liknande upplevelser av distansundervisning men samtidigt att ensamhetskänslan är individuell för varje individ. (Less)
Popular Abstract
Background: Loneliness is something that all people experience at some point in life. Many times people used to be alone and sometimes they are forced into loneliness involuntarily. Existential loneliness arises due to the circumstances of society and seclusion is a loneliness that is self-chosen by the individual.

Aim: The aim of the study is to see how loneliness is experienced in distance education. The study is limited to studying students' experience of loneliness where these students are in a risk group for the virus Covid-19 / Corona. The purpose will be answered together with questions and sociological analyzes as well as theories.

Method: Various students who are in a risk group for Covid-19 have been interviewed in depth.... (More)
Background: Loneliness is something that all people experience at some point in life. Many times people used to be alone and sometimes they are forced into loneliness involuntarily. Existential loneliness arises due to the circumstances of society and seclusion is a loneliness that is self-chosen by the individual.

Aim: The aim of the study is to see how loneliness is experienced in distance education. The study is limited to studying students' experience of loneliness where these students are in a risk group for the virus Covid-19 / Corona. The purpose will be answered together with questions and sociological analyzes as well as theories.

Method: Various students who are in a risk group for Covid-19 have been interviewed in depth. Their experience of loneliness has been analyzed using different theories to get a better idea of how forced loneliness is experienced by each individual.

Results: The study concluded that students who are in a risk group for the Corona virus have similar experiences of distance learning but at the same time the feeling of loneliness is individual for each individual. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sarihan, Esma LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ undersökning som undersöker hur ensamhet upplevs vid distansundervisning
course
SOCK04 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ensamhet, distansundervisning, social distans, kommunikation, avskildhet, existentiell ensamhet
publication/series
Ensamhet genom distansundervisning
language
Swedish
id
9036812
date added to LUP
2021-01-21 16:01:26
date last changed
2021-01-21 16:01:26
@misc{9036812,
 abstract   = {{Bakgrund: Ensamhet är något som alla människor upplever någon gång i livet. Många gånger väljer människor att vara ensamma och ibland tvingas de på en ensamhet ofrivilligt. Existentiell ensamhet uppstår i och med omständigheterna i samhället och avskildhet är en ensamhet som är självvald av den enskilda individen. 

Syfte: Syftet med studien är att studera hur ensamhet upplevs vid distansundervisning. Undersökningen är avgränsat till att studera studenters upplevelse av ensamhet där dessa studenter befinner sig i en riskgrupp för viruset Covid-19/Corona. Syftet kommer att besvaras tillsammans med frågeställningar och sociologiska analyser samt teorier. 

Metod: Olika studenter som är i en riskgrupp för Covid-19 har djupintervjuats. Deras upplevelse av ensamhet har analyserats med hjälp av olika teorier för att få en bättre uppfattning om hur påtvingad ensamhet upplevs av varje enskild individ. 

Resultat: Studien kom fram till att studenter som är i en riskgrupp för Coronaviruset har liknande upplevelser av distansundervisning men samtidigt att ensamhetskänslan är individuell för varje individ.}},
 author    = {{Sarihan, Esma}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{Ensamhet genom distansundervisning}},
 title    = {{Ensamhet genom distansundervisning}},
 year     = {{2021}},
}