Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den goda gemenskapen - får ungdomar den hemma i familjen? En analys av gemenskap, sociala band, grupptillhörighet och normbrytande beteende

Wulff, Annika LU and Frimell, Agnes LU (2021) SOPA63 20202
School of Social Work
Abstract
People have a basic need to be part of a community, to feel group affiliation, and to establish stable social bonds with other people. This need is achieved by an individual being part of different group constellations. The purpose of this study was to investigate high school students' self-reported experience of community and sense of group belonging. At the same time, we looked at the covariation between the social ties between parents and young people's search for other group communities and possible norm-breaking behavior. A quantitative study has been conducted by collecting data through a survey. 106 answered questionnaires were taken through a convenience sample and analyzed using statistical analysis. Some well-proven theories in... (More)
People have a basic need to be part of a community, to feel group affiliation, and to establish stable social bonds with other people. This need is achieved by an individual being part of different group constellations. The purpose of this study was to investigate high school students' self-reported experience of community and sense of group belonging. At the same time, we looked at the covariation between the social ties between parents and young people's search for other group communities and possible norm-breaking behavior. A quantitative study has been conducted by collecting data through a survey. 106 answered questionnaires were taken through a convenience sample and analyzed using statistical analysis. Some well-proven theories in the field are social psychological theory and social control theory which was applied in the study through a number of relevant selected concepts. The results of the study showed that a lack of community in the home could contribute to young people being drawn to other groups, such as groups of friends and possibly developing a norm-breaking behavior. (Less)
Abstract (Swedish)
Människor har ett grundläggande behov av att ingå i en gemenskap, att känna grupptillhörighet och upprätta stabila sociala band till andra människor. Detta behov uppnås genom att en individ ingår i olika gruppkonstellationer. Syftet med denna studie var att undersöka gymnasieungdomars självrapporterade upplevelse av gemenskap och grupptillhörighetskänsla. På samma gång tittade vi på samvariationen mellan de sociala banden till föräldrarna och ungdomars sökande efter andra gruppgemenskaper samt eventuellt normbrytande beteende. En kvantitativ studie har genomförts genom insamling av data via en enkät. 106 besvarade enkäter har tagits in genom ett bekvämlighetsurval och analyserats med hjälp av statistisk analys. Några väl beprövade teorier... (More)
Människor har ett grundläggande behov av att ingå i en gemenskap, att känna grupptillhörighet och upprätta stabila sociala band till andra människor. Detta behov uppnås genom att en individ ingår i olika gruppkonstellationer. Syftet med denna studie var att undersöka gymnasieungdomars självrapporterade upplevelse av gemenskap och grupptillhörighetskänsla. På samma gång tittade vi på samvariationen mellan de sociala banden till föräldrarna och ungdomars sökande efter andra gruppgemenskaper samt eventuellt normbrytande beteende. En kvantitativ studie har genomförts genom insamling av data via en enkät. 106 besvarade enkäter har tagits in genom ett bekvämlighetsurval och analyserats med hjälp av statistisk analys. Några väl beprövade teorier inom området är socialpsykologisk teori samt social kontrollteori som tillämpades i studien genom ett antal relevanta utvalda begrepp. Av studiens resultat visade det sig att en utebliven gemenskap i hemmet kunde bidra till att ungdomar drogs till andra grupper som till exempel kamratgäng och eventuellt utvecklade ett normbrytande beteende. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wulff, Annika LU and Frimell, Agnes LU
supervisor
organization
course
SOPA63 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Community, social bonds, belong och belongingness, gemenskap, sociala band, gängtillhörighet, normbrytande beteende
language
Swedish
id
9036820
date added to LUP
2021-01-20 13:06:43
date last changed
2021-01-20 13:06:43
@misc{9036820,
 abstract   = {{People have a basic need to be part of a community, to feel group affiliation, and to establish stable social bonds with other people. This need is achieved by an individual being part of different group constellations. The purpose of this study was to investigate high school students' self-reported experience of community and sense of group belonging. At the same time, we looked at the covariation between the social ties between parents and young people's search for other group communities and possible norm-breaking behavior. A quantitative study has been conducted by collecting data through a survey. 106 answered questionnaires were taken through a convenience sample and analyzed using statistical analysis. Some well-proven theories in the field are social psychological theory and social control theory which was applied in the study through a number of relevant selected concepts. The results of the study showed that a lack of community in the home could contribute to young people being drawn to other groups, such as groups of friends and possibly developing a norm-breaking behavior.}},
 author    = {{Wulff, Annika and Frimell, Agnes}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Den goda gemenskapen - får ungdomar den hemma i familjen? En analys av gemenskap, sociala band, grupptillhörighet och normbrytande beteende}},
 year     = {{2021}},
}