Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mödrars upplevelse av amningsavslut inom sex månader efter förlossning - En kvalitativ intervjustudie

Grekula, Mikaela LU (2021) SBUM22 20202
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Sedan 2004 har hel- och delamningen i Sverige sjunkit. Orsaker som ligger till grund för detta har visats vara medicinska, fysiska eller psykiska. Rekommendationer finns att helamning ska pågå till dess att barnet uppnått en ålder av sex månader. Studier har genomförts med fokus på orsakerna till amningsavsluten samt på kvinnors upplevelse av att sluta amma. Dock är upplevelserna hos kvinnor som slutar amma begränsad i utbudet och mer forskning behövs på området.

Syfte: Syftet var att undersöka mödrars upplevelse av att sluta amma innan barnet uppnått sex månaders ålder.

Metod: Studien genomfördes som en empirisk kvalitativ intervjustudie där nio kvinnor intervjuades utifrån syftet. Materialet spelades in och... (More)
Bakgrund: Sedan 2004 har hel- och delamningen i Sverige sjunkit. Orsaker som ligger till grund för detta har visats vara medicinska, fysiska eller psykiska. Rekommendationer finns att helamning ska pågå till dess att barnet uppnått en ålder av sex månader. Studier har genomförts med fokus på orsakerna till amningsavsluten samt på kvinnors upplevelse av att sluta amma. Dock är upplevelserna hos kvinnor som slutar amma begränsad i utbudet och mer forskning behövs på området.

Syfte: Syftet var att undersöka mödrars upplevelse av att sluta amma innan barnet uppnått sex månaders ålder.

Metod: Studien genomfördes som en empirisk kvalitativ intervjustudie där nio kvinnor intervjuades utifrån syftet. Materialet spelades in och transkriberades i anslutning till intervjuerna för att därefter analyseras utifrån en innehållsanalys.

Resultat: Resultatet av analysen resulterade i fyra huvudkategorier; Längtan efter amning, Närhetens förändring vid amningsavslut, Redo att sluta amma, Omgivningens och samhällets påverkan på upplevelsen av amningsavslutet. Kvinnorna i studien upplevde att de saknade amningen efter de slutat amma. Positiva känslor såsom mer närhet upplevdes, men även negativa känslor där närhetsförlust förekom efter avslutad amning. Kvinnorna visade även att de var redo att sluta amma mentalt och fysiskt innan barnet var sex månader. Omgivningen och samhällets påverkan på beslutet om att fortsätta eller avsluta amningen uppmärksammades också och stödet från hälso- och sjukvården beskrevs vara relevant för deras upplevelse av amningsavslutet.

Slutsats: Kvinnor upplever amningsavslut olika beroende på omständigheterna runt om avslutet. Studien som genomförts är för begränsad för att dra någon utförlig slutsats och mer forskning på ämnet är relevant för att ge ammande kvinnor mer kunskap om de känslor som kan uppkomma vid amningsavslut. Hälso- och sjukvården behöver även en utökad kompetens kring ämnet för att kunna möta sina patienter ur ett personcentrerat perspektiv i amningssituationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Grekula, Mikaela LU
supervisor
organization
course
SBUM22 20202
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Amning, amningsavslut, upplevelse, känslor, närhet
language
Swedish
id
9036823
date added to LUP
2021-01-20 15:59:53
date last changed
2021-01-20 15:59:53
@misc{9036823,
 abstract   = {{Bakgrund: Sedan 2004 har hel- och delamningen i Sverige sjunkit. Orsaker som ligger till grund för detta har visats vara medicinska, fysiska eller psykiska. Rekommendationer finns att helamning ska pågå till dess att barnet uppnått en ålder av sex månader. Studier har genomförts med fokus på orsakerna till amningsavsluten samt på kvinnors upplevelse av att sluta amma. Dock är upplevelserna hos kvinnor som slutar amma begränsad i utbudet och mer forskning behövs på området.

Syfte: Syftet var att undersöka mödrars upplevelse av att sluta amma innan barnet uppnått sex månaders ålder.

Metod: Studien genomfördes som en empirisk kvalitativ intervjustudie där nio kvinnor intervjuades utifrån syftet. Materialet spelades in och transkriberades i anslutning till intervjuerna för att därefter analyseras utifrån en innehållsanalys.

Resultat: Resultatet av analysen resulterade i fyra huvudkategorier; Längtan efter amning, Närhetens förändring vid amningsavslut, Redo att sluta amma, Omgivningens och samhällets påverkan på upplevelsen av amningsavslutet. Kvinnorna i studien upplevde att de saknade amningen efter de slutat amma. Positiva känslor såsom mer närhet upplevdes, men även negativa känslor där närhetsförlust förekom efter avslutad amning. Kvinnorna visade även att de var redo att sluta amma mentalt och fysiskt innan barnet var sex månader. Omgivningen och samhällets påverkan på beslutet om att fortsätta eller avsluta amningen uppmärksammades också och stödet från hälso- och sjukvården beskrevs vara relevant för deras upplevelse av amningsavslutet.

Slutsats: Kvinnor upplever amningsavslut olika beroende på omständigheterna runt om avslutet. Studien som genomförts är för begränsad för att dra någon utförlig slutsats och mer forskning på ämnet är relevant för att ge ammande kvinnor mer kunskap om de känslor som kan uppkomma vid amningsavslut. Hälso- och sjukvården behöver även en utökad kompetens kring ämnet för att kunna möta sina patienter ur ett personcentrerat perspektiv i amningssituationer.}},
 author    = {{Grekula, Mikaela}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Mödrars upplevelse av amningsavslut inom sex månader efter förlossning - En kvalitativ intervjustudie}},
 year     = {{2021}},
}