Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Upplevelsen av elektrokonvulsiv terapi hos personer med djup depression

Jonassen, Julia LU and Gustafsson, Pauline LU (2021) SJSK20 20202
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med studien var att beskriva personers upplevelse av att genomgå elektrokonvulsiv terapi i samband med djup depression. Metod: En litteraturstudie där relevanta artiklar inom området söktes i databaserna PsycInfo, PubMed samt CINAHL. Elva artiklar analyserades och lades till grund för litteraturstudiens resultatdel. Artiklarna analyserades med hjälp av integrerad analys och två huvudrubriker och fem underrubriker identifierades. Resultat: I resultatet identifierades “Faktorer som påverkar upplevelsen” och “Helhetsupplevelsen av behandlingen” som huvudkategorier. “Vikten av tillräcklig information”, “Processen att samtycka till ECT”, “Betydelsen av ett gott bemötande”, “Stigmatisering och förförståelse” och “Biverkningar”... (More)
Syfte: Syftet med studien var att beskriva personers upplevelse av att genomgå elektrokonvulsiv terapi i samband med djup depression. Metod: En litteraturstudie där relevanta artiklar inom området söktes i databaserna PsycInfo, PubMed samt CINAHL. Elva artiklar analyserades och lades till grund för litteraturstudiens resultatdel. Artiklarna analyserades med hjälp av integrerad analys och två huvudrubriker och fem underrubriker identifierades. Resultat: I resultatet identifierades “Faktorer som påverkar upplevelsen” och “Helhetsupplevelsen av behandlingen” som huvudkategorier. “Vikten av tillräcklig information”, “Processen att samtycka till ECT”, “Betydelsen av ett gott bemötande”, “Stigmatisering och förförståelse” och “Biverkningar” identifierades som underrubriker. Slutsats: Slutsatsen var att ett gott bemötande och tillräckligt med information lade grunden till en positiv helhetsupplevelse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jonassen, Julia LU and Gustafsson, Pauline LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Patientupplevelse, elektrokonvulsiv behandling, djup depression, omvårdnad, bemötande, information, stigmatisering
language
Swedish
id
9036874
date added to LUP
2021-05-25 16:15:35
date last changed
2021-05-25 16:15:35
@misc{9036874,
 abstract   = {{Syfte: Syftet med studien var att beskriva personers upplevelse av att genomgå elektrokonvulsiv terapi i samband med djup depression. Metod: En litteraturstudie där relevanta artiklar inom området söktes i databaserna PsycInfo, PubMed samt CINAHL. Elva artiklar analyserades och lades till grund för litteraturstudiens resultatdel. Artiklarna analyserades med hjälp av integrerad analys och två huvudrubriker och fem underrubriker identifierades. Resultat: I resultatet identifierades “Faktorer som påverkar upplevelsen” och “Helhetsupplevelsen av behandlingen” som huvudkategorier. “Vikten av tillräcklig information”, “Processen att samtycka till ECT”, “Betydelsen av ett gott bemötande”, “Stigmatisering och förförståelse” och “Biverkningar” identifierades som underrubriker. Slutsats: Slutsatsen var att ett gott bemötande och tillräckligt med information lade grunden till en positiv helhetsupplevelse.}},
 author    = {{Jonassen, Julia and Gustafsson, Pauline}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Upplevelsen av elektrokonvulsiv terapi hos personer med djup depression}},
 year     = {{2021}},
}