Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att vara för ung för demens - Anhörigas upplevelser kring när en ung familjemedlem drabbas av en demenssjukdom

Sundgren, Elin LU and Hedin, Isabelle LU (2021) SOPA63 20202
School of Social Work
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen var att utifrån anhörigas perspektiv få förståelse för hur anhöriga till yngre personer med en demenssjukdom upplever och hanterar sin situation. Åtta semistrukturerade intervjuer gjordes med anhöriga till personer som blivit diagnostiserade med demens innan 65 års ålder. Intervjuerna analyserades med hjälp av teori om åldersordning och livslopp samt copingteori. Resultaten visade att de anhöriga upplevde både sig själva och sin unga närstående med demens vara avvikande samhällets förväntningar, vilket i sin tur ledde till missförstånd och oförståelse. Detta visade sig genom deras egna och sjukvårdens förvirring kring de tidiga symtomen samt de missanpassade stödsystemen för denna grupp. Baserat på dessa resultat drar... (More)
Syftet med uppsatsen var att utifrån anhörigas perspektiv få förståelse för hur anhöriga till yngre personer med en demenssjukdom upplever och hanterar sin situation. Åtta semistrukturerade intervjuer gjordes med anhöriga till personer som blivit diagnostiserade med demens innan 65 års ålder. Intervjuerna analyserades med hjälp av teori om åldersordning och livslopp samt copingteori. Resultaten visade att de anhöriga upplevde både sig själva och sin unga närstående med demens vara avvikande samhällets förväntningar, vilket i sin tur ledde till missförstånd och oförståelse. Detta visade sig genom deras egna och sjukvårdens förvirring kring de tidiga symtomen samt de missanpassade stödsystemen för denna grupp. Baserat på dessa resultat drar vi slutsatsen att våra intervjupersoners negativa upplevelser är ett resultat av åldersrelaterade normer. Vi föreslår därför ytterligare forskning angående hur socialarbetare förhåller sig till normer kopplade till ålder. (Less)
Abstract
The purpose of this study was to gain insights into how relatives experience and manage their situation when a young family member is diagnosed with dementia. Eight qualitative semi-structured interviews were conducted with relatives to people who were diagnosed with dementia before the age of 65. The interviews were analyzed using theories on age order, life cycle, and coping. The results showed that the relatives experienced a deviation from societal expectations, leading to confusion and misunderstandings. This was apparent from their own and the healthcare system’s misinterpretation of early symptoms and the support system is ill-adapted for the group. Based on these observations, we conclude that age-centric norms were largely... (More)
The purpose of this study was to gain insights into how relatives experience and manage their situation when a young family member is diagnosed with dementia. Eight qualitative semi-structured interviews were conducted with relatives to people who were diagnosed with dementia before the age of 65. The interviews were analyzed using theories on age order, life cycle, and coping. The results showed that the relatives experienced a deviation from societal expectations, leading to confusion and misunderstandings. This was apparent from their own and the healthcare system’s misinterpretation of early symptoms and the support system is ill-adapted for the group. Based on these observations, we conclude that age-centric norms were largely responsible for our interviewees’ negative experiences. We, therefore, propose further research on how social workers apply norm-critical thinking to issues relating to age. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sundgren, Elin LU and Hedin, Isabelle LU
supervisor
organization
course
SOPA63 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
dementia, family, spouse, caregiver, early-onset dementia, young-onset dementia, coping, demens, anhörig, familj, make/maka, anhörigvårdare, ung, ålder
language
Swedish
id
9036892
date added to LUP
2021-01-29 13:43:27
date last changed
2021-01-29 13:43:27
@misc{9036892,
 abstract   = {{The purpose of this study was to gain insights into how relatives experience and manage their situation when a young family member is diagnosed with dementia. Eight qualitative semi-structured interviews were conducted with relatives to people who were diagnosed with dementia before the age of 65. The interviews were analyzed using theories on age order, life cycle, and coping. The results showed that the relatives experienced a deviation from societal expectations, leading to confusion and misunderstandings. This was apparent from their own and the healthcare system’s misinterpretation of early symptoms and the support system is ill-adapted for the group. Based on these observations, we conclude that age-centric norms were largely responsible for our interviewees’ negative experiences. We, therefore, propose further research on how social workers apply norm-critical thinking to issues relating to age.}},
 author    = {{Sundgren, Elin and Hedin, Isabelle}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Att vara för ung för demens - Anhörigas upplevelser kring när en ung familjemedlem drabbas av en demenssjukdom}},
 year     = {{2021}},
}