Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Föräldrastress och spädbarns hälsa och utveckling: En korrelationsstudie med själv-­ och föräldraskattningar

Juhlin, Frida LU and Wallengren, Miriam LU (2021) PSPR14 20202
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Inom vård- och forskningsvärlden är betydelsen av att tidigt fånga upp utvecklingsavvikelser hos barn liksom dåligt mående hos föräldrar vida känt. Transaktionella modeller framhåller att föräldrar och barn förhåller sig till varandra på ett reciprokt reglerande sätt. Studier inom föräldrastressforskningen har funnit reciproka samband mellan föräldrar som upplever höga nivåer av stress i sitt föräldraskap och barn som uppvisar beteendeproblem. Associationer mellan föräldrastress och föräldrars skattningar av barns utveckling och hälsa under barnets första levnadsår är emellertid inte utförligt beforskat. Syftet med denna korrelationsstudie var att undersöka eventuella associationer mellan självskattad föräldrastress och föräldrars... (More)
Inom vård- och forskningsvärlden är betydelsen av att tidigt fånga upp utvecklingsavvikelser hos barn liksom dåligt mående hos föräldrar vida känt. Transaktionella modeller framhåller att föräldrar och barn förhåller sig till varandra på ett reciprokt reglerande sätt. Studier inom föräldrastressforskningen har funnit reciproka samband mellan föräldrar som upplever höga nivåer av stress i sitt föräldraskap och barn som uppvisar beteendeproblem. Associationer mellan föräldrastress och föräldrars skattningar av barns utveckling och hälsa under barnets första levnadsår är emellertid inte utförligt beforskat. Syftet med denna korrelationsstudie var att undersöka eventuella associationer mellan självskattad föräldrastress och föräldrars skattningar av barns hälsa och utveckling, redan då barnet är 6 månader gammalt. Vår hypotes var att skattning av hög föräldrastress var associerat med låg skattning av barnets hälsa och utveckling. Som förstudie till forskningsprojektet Developmental outcomes in high risk infants in Southern Sweden (DORIS) undersöktes även skattningsinstrumentens användarvänlighet. Därtill genomfördes en explorativ undersökning av ett antal demografiska faktorer och dess association med de tre undersökta konstrukten. Studiens deltagare bestod av 86 föräldrar som rekryterades via Facebookgrupper och BVC-mottagningar. Signifikanta korrelationer identifierades i enlighet med vår hypotes. Respektive konstrukt var signifikant korrelerad med endera av de undersökta demografiska faktorerna. Vår studie ger preliminärt stöd för att det finns en association mellan föräldrastress och föräldrars skattningar av barns utveckling och hälsa redan då barnet är 6 månader gammalt. Framtida forskning kan med fördel använda skattningsinstrument i kombination med kliniska och-/eller andra informationskällor, för att vidare undersöka relationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Juhlin, Frida LU and Wallengren, Miriam LU
supervisor
organization
course
PSPR14 20202
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
spädbarns hälsa (PedsQL), spädbarns utveckling (ASQ), föräldrastress (PSI), föräldraskattningar, korrelationsstudie
language
Swedish
id
9036918
date added to LUP
2021-01-21 14:13:55
date last changed
2021-01-21 14:13:55
@misc{9036918,
 abstract   = {{Inom vård- och forskningsvärlden är betydelsen av att tidigt fånga upp utvecklingsavvikelser hos barn liksom dåligt mående hos föräldrar vida känt. Transaktionella modeller framhåller att föräldrar och barn förhåller sig till varandra på ett reciprokt reglerande sätt. Studier inom föräldrastressforskningen har funnit reciproka samband mellan föräldrar som upplever höga nivåer av stress i sitt föräldraskap och barn som uppvisar beteendeproblem. Associationer mellan föräldrastress och föräldrars skattningar av barns utveckling och hälsa under barnets första levnadsår är emellertid inte utförligt beforskat. Syftet med denna korrelationsstudie var att undersöka eventuella associationer mellan självskattad föräldrastress och föräldrars skattningar av barns hälsa och utveckling, redan då barnet är 6 månader gammalt. Vår hypotes var att skattning av hög föräldrastress var associerat med låg skattning av barnets hälsa och utveckling. Som förstudie till forskningsprojektet Developmental outcomes in high risk infants in Southern Sweden (DORIS) undersöktes även skattningsinstrumentens användarvänlighet. Därtill genomfördes en explorativ undersökning av ett antal demografiska faktorer och dess association med de tre undersökta konstrukten. Studiens deltagare bestod av 86 föräldrar som rekryterades via Facebookgrupper och BVC-mottagningar. Signifikanta korrelationer identifierades i enlighet med vår hypotes. Respektive konstrukt var signifikant korrelerad med endera av de undersökta demografiska faktorerna. Vår studie ger preliminärt stöd för att det finns en association mellan föräldrastress och föräldrars skattningar av barns utveckling och hälsa redan då barnet är 6 månader gammalt. Framtida forskning kan med fördel använda skattningsinstrument i kombination med kliniska och-/eller andra informationskällor, för att vidare undersöka relationen.}},
 author    = {{Juhlin, Frida and Wallengren, Miriam}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Föräldrastress och spädbarns hälsa och utveckling: En korrelationsstudie med själv-­ och föräldraskattningar}},
 year     = {{2021}},
}