Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kvinnors upplevelser av gynekologiska undersökningar

Micha, Josefine LU and Virgili, Julia LU (2021) SJSK20 20202
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med studien är att undersöka kvinnors upplevelse av gynekologiska undersökningar.
Bakgrund: Gynekologiska undersökningar kan genomföras vid förändring och besvär i underlivet samt vid screening för cervixcancer. Det förekommer skilda åsikter kring upplevelserna av en gynekologisk undersökning.
Metod: Kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats. Vid utförandet av studien har 13 kvalitetsgranskade artiklar använts.
Resultat: Resultatet delades in i tre huvudkategorier: en utsatt situation, yttre faktorer som påverkar och bemötandet påverkar.
Slutsats: Kvinnor upplever känslor som pinsamhet, obehag, sårbarhet, stress, rädsla och smärta inför och under den gynekologiska undersökningen. Kulturella skillnader kan... (More)
Syfte: Syftet med studien är att undersöka kvinnors upplevelse av gynekologiska undersökningar.
Bakgrund: Gynekologiska undersökningar kan genomföras vid förändring och besvär i underlivet samt vid screening för cervixcancer. Det förekommer skilda åsikter kring upplevelserna av en gynekologisk undersökning.
Metod: Kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats. Vid utförandet av studien har 13 kvalitetsgranskade artiklar använts.
Resultat: Resultatet delades in i tre huvudkategorier: en utsatt situation, yttre faktorer som påverkar och bemötandet påverkar.
Slutsats: Kvinnor upplever känslor som pinsamhet, obehag, sårbarhet, stress, rädsla och smärta inför och under den gynekologiska undersökningen. Kulturella skillnader kan förekomma. Åtgärder som undersökningskjol, kommunikation, bemötande och information förbättrade upplevelsen. Negativ upplevelse kan resultera i att kvinnan uteblir från framtida livsavgörande undersökningar vilket påvisar vikten av att främja en god upplevelse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Micha, Josefine LU and Virgili, Julia LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Gynekologisk undersökning, cellprovtagning, patientupplevelse, omvårdnad
language
Swedish
id
9036945
date added to LUP
2021-05-25 16:12:46
date last changed
2021-05-25 16:12:46
@misc{9036945,
 abstract   = {{Syfte: Syftet med studien är att undersöka kvinnors upplevelse av gynekologiska undersökningar.
Bakgrund: Gynekologiska undersökningar kan genomföras vid förändring och besvär i underlivet samt vid screening för cervixcancer. Det förekommer skilda åsikter kring upplevelserna av en gynekologisk undersökning. 
Metod: Kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats. Vid utförandet av studien har 13 kvalitetsgranskade artiklar använts. 
Resultat: Resultatet delades in i tre huvudkategorier: en utsatt situation, yttre faktorer som påverkar och bemötandet påverkar. 
Slutsats: Kvinnor upplever känslor som pinsamhet, obehag, sårbarhet, stress, rädsla och smärta inför och under den gynekologiska undersökningen. Kulturella skillnader kan förekomma. Åtgärder som undersökningskjol, kommunikation, bemötande och information förbättrade upplevelsen. Negativ upplevelse kan resultera i att kvinnan uteblir från framtida livsavgörande undersökningar vilket påvisar vikten av att främja en god upplevelse.}},
 author    = {{Micha, Josefine and Virgili, Julia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kvinnors upplevelser av gynekologiska undersökningar}},
 year     = {{2021}},
}