Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

I skuggan av ett sjukt syskon

Kopfinger, Emmy Katrin LU and Olausson, Anna LU (2021) SBUM22 20202
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Familjen uppmärksammas och inkluderas numera i vården. Familjen ses som resursstark, kan bidra till minskat lidande, förbättrad hälsa och ökat välbefinnande för det sjuka syskonet. Forskning har visat att när ett syskon insjuknar påverkades det friska syskonet på olika sätt. Syfte: Studiens syfte var att beskriva upplevelser av att vara syskon till ett sjukt barn som har vårdats eller vårdas på sjukhus. Metod: En litteraturstudie genomfördes och en metasyntes med kvalitativ innehållsanalys genomfördes av 11 kvalitativa artiklar som bildade resultatet. Resultat: Resultatet visade att de friska syskonens psykiska känslor och fysiska hälsa påverkades. De friska syskonen upplevde att de behövde mer kunskap och information om... (More)
Bakgrund: Familjen uppmärksammas och inkluderas numera i vården. Familjen ses som resursstark, kan bidra till minskat lidande, förbättrad hälsa och ökat välbefinnande för det sjuka syskonet. Forskning har visat att när ett syskon insjuknar påverkades det friska syskonet på olika sätt. Syfte: Studiens syfte var att beskriva upplevelser av att vara syskon till ett sjukt barn som har vårdats eller vårdas på sjukhus. Metod: En litteraturstudie genomfördes och en metasyntes med kvalitativ innehållsanalys genomfördes av 11 kvalitativa artiklar som bildade resultatet. Resultat: Resultatet visade att de friska syskonens psykiska känslor och fysiska hälsa påverkades. De friska syskonen upplevde att de behövde mer kunskap och information om sjukdomen och upplevde att familjen som enhet hade ändrats. Familjens vardag påverkades och de friska syskonen beskrev hur de blev medvetna om familjens resurser. Slutsats: De friska syskonen måste inkluderas i den helhetsbild som innefattar hela familjen. Inkludering av syskon bör vara ett ansvarsområde på avdelningar som vårdar barn och unga. Genom att barnsjuksköterskan arbetar preventivt kan de friska syskonen få en naturlig plats i den familjecentrerade omvårdnaden vilket förhindra ohälsa (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kopfinger, Emmy Katrin LU and Olausson, Anna LU
supervisor
organization
course
SBUM22 20202
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
9036949
date added to LUP
2021-01-20 16:01:13
date last changed
2021-01-20 16:01:13
@misc{9036949,
 abstract   = {{Bakgrund: Familjen uppmärksammas och inkluderas numera i vården. Familjen ses som resursstark, kan bidra till minskat lidande, förbättrad hälsa och ökat välbefinnande för det sjuka syskonet. Forskning har visat att när ett syskon insjuknar påverkades det friska syskonet på olika sätt. Syfte: Studiens syfte var att beskriva upplevelser av att vara syskon till ett sjukt barn som har vårdats eller vårdas på sjukhus. Metod: En litteraturstudie genomfördes och en metasyntes med kvalitativ innehållsanalys genomfördes av 11 kvalitativa artiklar som bildade resultatet. Resultat: Resultatet visade att de friska syskonens psykiska känslor och fysiska hälsa påverkades. De friska syskonen upplevde att de behövde mer kunskap och information om sjukdomen och upplevde att familjen som enhet hade ändrats. Familjens vardag påverkades och de friska syskonen beskrev hur de blev medvetna om familjens resurser. Slutsats: De friska syskonen måste inkluderas i den helhetsbild som innefattar hela familjen. Inkludering av syskon bör vara ett ansvarsområde på avdelningar som vårdar barn och unga. Genom att barnsjuksköterskan arbetar preventivt kan de friska syskonen få en naturlig plats i den familjecentrerade omvårdnaden vilket förhindra ohälsa}},
 author    = {{Kopfinger, Emmy Katrin and Olausson, Anna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{I skuggan av ett sjukt syskon}},
 year     = {{2021}},
}