Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sjuksköterskors upplevelser av mötet med vuxna patienter med ADHD

Andersson, Sofie LU and Hjort, Sebastian LU (2021) SPSM21 20202
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund. ADHD är en diagnostisk benämning på ett tillstånd som
karakteriseras av stora och varaktiga uppmärksamhetsproblem och/eller
impulsivitet och överaktivitet.
Detta påverkar en individs vardagsfungerande i så hög grad att det medför en funktionsnedsättning.
Vuxna personer med ADHD kan ha svårigheter inom flera olika livsområden och kan ha ett behov av stöd från psykiatrisk öppenvård. Sjuksköterskan har en viktig roll i detta möte med ett stort och mångfacetterat ansvar.
Syfte. Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av mötet med vuxna personer med ADHD.
Metod. Nio intervjuer genomfördes med hjälp av semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ
innehållsanalys. ... (More)
Bakgrund. ADHD är en diagnostisk benämning på ett tillstånd som
karakteriseras av stora och varaktiga uppmärksamhetsproblem och/eller
impulsivitet och överaktivitet.
Detta påverkar en individs vardagsfungerande i så hög grad att det medför en funktionsnedsättning.
Vuxna personer med ADHD kan ha svårigheter inom flera olika livsområden och kan ha ett behov av stöd från psykiatrisk öppenvård. Sjuksköterskan har en viktig roll i detta möte med ett stort och mångfacetterat ansvar.
Syfte. Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av mötet med vuxna personer med ADHD.
Metod. Nio intervjuer genomfördes med hjälp av semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ
innehållsanalys.
Resultat. Dataanalysen resulterade i tre kategorier, Fokus på
bemötande, Känslor som uppstår i mötet och Syn på behandlingsstrategier. I
resultatet framgick att det är viktigt att vara flexibel i mötet med vuxna
patienter med ADHD, att relationsskapande är en viktig förutsättning för en
framgångsrik behandling samt att ett personcentrerat förhållningssätt är
fördelaktigt. Det framkom att mötet med vuxna patienter med ADHD
framkallar mycket känslor, både frustration och glädje. Vidare fanns en syn att
läkemedelsbehandling är en stor del av den behandling som erbjuds och det
framgick en önskan om ökade möjligheter till andra typer av behandling, ökade
resurser och mer utbildning kring bemötande av patienter med ADHD.
Slutsats. Det personcentrerade förhållningssättet bör genomsyra mötet med
den vuxna patienten med ADHD. Det är önskvärt med ökade resurser för att
kunna erbjuda en mer multimodal behandling. Utbildning i bemötande av
patienter med ADHD är önskvärt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Sofie LU and Hjort, Sebastian LU
supervisor
organization
course
SPSM21 20202
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
ADHD, sjuksköterska, upplevelse, bemötande, möte, strategier
language
Swedish
id
9037010
date added to LUP
2021-06-01 10:56:10
date last changed
2021-06-01 10:56:10
@misc{9037010,
 abstract   = {{Bakgrund. ADHD är en diagnostisk benämning på ett tillstånd som
karakteriseras av stora och varaktiga uppmärksamhetsproblem och/eller
impulsivitet och överaktivitet. 
Detta påverkar en individs vardagsfungerande i så hög grad att det medför en funktionsnedsättning. 
Vuxna personer med ADHD kan ha svårigheter inom flera olika livsområden och kan ha ett behov av stöd från psykiatrisk öppenvård. Sjuksköterskan har en viktig roll i detta möte med ett stort och mångfacetterat ansvar. 
Syfte. Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av mötet med vuxna personer med ADHD. 
Metod. Nio intervjuer genomfördes med hjälp av semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ
innehållsanalys. 
Resultat. Dataanalysen resulterade i tre kategorier, Fokus på
bemötande, Känslor som uppstår i mötet och Syn på behandlingsstrategier. I
resultatet framgick att det är viktigt att vara flexibel i mötet med vuxna
patienter med ADHD, att relationsskapande är en viktig förutsättning för en
framgångsrik behandling samt att ett personcentrerat förhållningssätt är
fördelaktigt. Det framkom att mötet med vuxna patienter med ADHD
framkallar mycket känslor, både frustration och glädje. Vidare fanns en syn att
läkemedelsbehandling är en stor del av den behandling som erbjuds och det
framgick en önskan om ökade möjligheter till andra typer av behandling, ökade
resurser och mer utbildning kring bemötande av patienter med ADHD.
Slutsats. Det personcentrerade förhållningssättet bör genomsyra mötet med
den vuxna patienten med ADHD. Det är önskvärt med ökade resurser för att
kunna erbjuda en mer multimodal behandling. Utbildning i bemötande av
patienter med ADHD är önskvärt.}},
 author    = {{Andersson, Sofie and Hjort, Sebastian}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Sjuksköterskors upplevelser av mötet med vuxna patienter med ADHD}},
 year     = {{2021}},
}