Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att vårda cancersjuka barn- En intervjustudie om sjuksköterskors upplevelser på allmänmedicinska barnavdelningar

Roos, Emelie LU and Persson, Jennie LU (2021) SBUM22 20202
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: varje år insjuknar cirka 370 barn i någon form av cancer i Sverige. Cancerbehandlingen ges framförallt på något av Sveriges sex barncancercentrum medans behandling av biverkningarna och supportive care ges på hemortssjukhusens allmänmedicinska barnavdelningar. För att vårda cancerdrabbade barn behövs en mångsidig kompetens hos sjuksköterskan samt en syn på familjen som en enhet. Syfte: studiens syfte var att belysa sjuksköterskor upplevelser av att vårda cancerdrabbade barn på allmänmedicinska barnavdelningar samt undersöka deras syn på samarbetet med barncancercentrum. Metod: tio sjuksköterskor intervjuades och materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: analysen resulterade i tre kategorier;... (More)
Bakgrund: varje år insjuknar cirka 370 barn i någon form av cancer i Sverige. Cancerbehandlingen ges framförallt på något av Sveriges sex barncancercentrum medans behandling av biverkningarna och supportive care ges på hemortssjukhusens allmänmedicinska barnavdelningar. För att vårda cancerdrabbade barn behövs en mångsidig kompetens hos sjuksköterskan samt en syn på familjen som en enhet. Syfte: studiens syfte var att belysa sjuksköterskor upplevelser av att vårda cancerdrabbade barn på allmänmedicinska barnavdelningar samt undersöka deras syn på samarbetet med barncancercentrum. Metod: tio sjuksköterskor intervjuades och materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: analysen resulterade i tre kategorier; barncancervård-ett komplext område, relationen till barnet och familjen samt behovet av kunskap, stöd och samarbete. Konklusion: sjuksköterskorna upplevde en kunskapsbrist inom barnonkologi och önskade ytterligare utbildning, hospitering och erfarenhetsutbyte för att få djupare förståelse. Ett gott samarbete med barncancercentrum ansågs också vara viktigt, men upplevelsen var att det inte alltid uppfylldes. Vården av ett cancerdrabbat barn och hens familj kunde vara känslomässigt utmanande för sjuksköterskan. Området upplevdes som svårt och komplext överlag, men samtidigt givande, då en djupare relation till familjerna skapades. Relationen kunde medföra utmaningar men ansågs vara en nödvändighet för att kunna ge en god omvårdnad och ett gott omhändertagande för barnen och familjerna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Roos, Emelie LU and Persson, Jennie LU
supervisor
organization
course
SBUM22 20202
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Allmänmedicinsk barnavdelning, barncancer, barnonkologi, sjuksköterskor, upplevelser, samarbete, kunskap, relation
language
Swedish
id
9037085
date added to LUP
2021-06-01 10:52:10
date last changed
2021-06-01 10:52:10
@misc{9037085,
 abstract   = {{Bakgrund: varje år insjuknar cirka 370 barn i någon form av cancer i Sverige. Cancerbehandlingen ges framförallt på något av Sveriges sex barncancercentrum medans behandling av biverkningarna och supportive care ges på hemortssjukhusens allmänmedicinska barnavdelningar. För att vårda cancerdrabbade barn behövs en mångsidig kompetens hos sjuksköterskan samt en syn på familjen som en enhet. Syfte: studiens syfte var att belysa sjuksköterskor upplevelser av att vårda cancerdrabbade barn på allmänmedicinska barnavdelningar samt undersöka deras syn på samarbetet med barncancercentrum. Metod: tio sjuksköterskor intervjuades och materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: analysen resulterade i tre kategorier; barncancervård-ett komplext område, relationen till barnet och familjen samt behovet av kunskap, stöd och samarbete. Konklusion: sjuksköterskorna upplevde en kunskapsbrist inom barnonkologi och önskade ytterligare utbildning, hospitering och erfarenhetsutbyte för att få djupare förståelse. Ett gott samarbete med barncancercentrum ansågs också vara viktigt, men upplevelsen var att det inte alltid uppfylldes. Vården av ett cancerdrabbat barn och hens familj kunde vara känslomässigt utmanande för sjuksköterskan. Området upplevdes som svårt och komplext överlag, men samtidigt givande, då en djupare relation till familjerna skapades. Relationen kunde medföra utmaningar men ansågs vara en nödvändighet för att kunna ge en god omvårdnad och ett gott omhändertagande för barnen och familjerna.}},
 author    = {{Roos, Emelie and Persson, Jennie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Att vårda cancersjuka barn- En intervjustudie om sjuksköterskors upplevelser på allmänmedicinska barnavdelningar}},
 year     = {{2021}},
}