Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arbetsmiljöansvar vid arbete hemifrån - Hur kan arbetsgivarens arbetsmiljöansvar tolkas i samband med arbete från arbetstagarens hem?

Wetterlundh, Louise LU (2021) HARH16 20202
Department of Business Law
Abstract
The purpose of this essay is to investigate and account for the general responsibility the employer has for the working environment when the employee's workplace moves from the office to the employee's home. By examining, reproducing, and analyzing the legal regulation, the ambition is to gain a clearer understanding of the employer's responsibility for the work environment when the work takes place from the employee's home. Furthermore, the goal is also to create a picture of the limitations that work from home entails, in order to be able to clarify how the employer should be able to fulfill its work environment responsibility.

Using the legal dogmatic method, the investigation has led to the identification of important factors for... (More)
The purpose of this essay is to investigate and account for the general responsibility the employer has for the working environment when the employee's workplace moves from the office to the employee's home. By examining, reproducing, and analyzing the legal regulation, the ambition is to gain a clearer understanding of the employer's responsibility for the work environment when the work takes place from the employee's home. Furthermore, the goal is also to create a picture of the limitations that work from home entails, in order to be able to clarify how the employer should be able to fulfill its work environment responsibility.

Using the legal dogmatic method, the investigation has led to the identification of important factors for the employer's work environment responsibility to proceed and function when the employee works from home. On one hand, it is important that the employer clarifies what is expected of the employee and the expectations of how the work from home is to be executed in order to reduce risks in the work environment. Furthermore, the employee's execution of the work from his home entails a certain increase in the employee's responsibility related to the work environment. This entails a form of shift of responsibility to the work environment responsibility and the performance of work environment tasks.

As a conclusion, a well-functioning systematic work-environment work, as well as a functioning collaboration with the employees, is essential for the employee's work to function when working from home. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att utreda och redogöra för det allmänna ansvar arbetsgivaren har för arbetsmiljön när arbetstagarens arbetsplats flyttar från kontoret till arbetstagarens hem. Genom att undersöka, återge och analysera den rättsliga regleringen är ambitionen att få en tydligare förståelse för det ansvar arbetsgivaren har för arbetsmiljön när arbetet sker från arbetstagarens hem. Vidare är även målet att skapa en bild av de begränsningar som arbete från hemmet medför, detta för att kunna klargöra hur arbetsgivarens ska kunna fullfölja sitt arbetsmiljöansvar.

Med hjälp av rättsdogmatisk metod har rättsutredningen lett fram till att identifiera de viktigaste faktorerna för att arbetsgivarens arbetsmiljöarbete ska fungera när... (More)
Syftet med denna uppsats är att utreda och redogöra för det allmänna ansvar arbetsgivaren har för arbetsmiljön när arbetstagarens arbetsplats flyttar från kontoret till arbetstagarens hem. Genom att undersöka, återge och analysera den rättsliga regleringen är ambitionen att få en tydligare förståelse för det ansvar arbetsgivaren har för arbetsmiljön när arbetet sker från arbetstagarens hem. Vidare är även målet att skapa en bild av de begränsningar som arbete från hemmet medför, detta för att kunna klargöra hur arbetsgivarens ska kunna fullfölja sitt arbetsmiljöansvar.

Med hjälp av rättsdogmatisk metod har rättsutredningen lett fram till att identifiera de viktigaste faktorerna för att arbetsgivarens arbetsmiljöarbete ska fungera när arbetstagaren jobbar från sitt hem. Dels är det viktigt att arbetsgivaren tydliggör vad som förväntas av arbetstagaren och förväntningarna på hur hemarbetet ska utföras för att minska risker i arbetsmiljön. Vidare så medför arbetstagarens utförande av arbetet ifrån sitt hem en viss utökning av arbetstagarens ansvar relaterat till arbetsmiljöarbetet. Detta medför en form av ansvarsförskjutning i genomförandet av arbetsmiljöarbetet och utförandet av arbetsmiljöuppgifter.

Slutsatsen är att ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete, samt en fungerande samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, är essentiella faktorer för att arbetstagarens arbete hemifrån ska fungera. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wetterlundh, Louise LU
supervisor
organization
course
HARH16 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsrätt, Arbetsmiljö, Arbetsmiljöansvar, Hemarbete, Distansarbete
language
Swedish
id
9037128
date added to LUP
2021-01-21 11:39:51
date last changed
2021-01-21 11:39:51
@misc{9037128,
 abstract   = {{The purpose of this essay is to investigate and account for the general responsibility the employer has for the working environment when the employee's workplace moves from the office to the employee's home. By examining, reproducing, and analyzing the legal regulation, the ambition is to gain a clearer understanding of the employer's responsibility for the work environment when the work takes place from the employee's home. Furthermore, the goal is also to create a picture of the limitations that work from home entails, in order to be able to clarify how the employer should be able to fulfill its work environment responsibility.

Using the legal dogmatic method, the investigation has led to the identification of important factors for the employer's work environment responsibility to proceed and function when the employee works from home. On one hand, it is important that the employer clarifies what is expected of the employee and the expectations of how the work from home is to be executed in order to reduce risks in the work environment. Furthermore, the employee's execution of the work from his home entails a certain increase in the employee's responsibility related to the work environment. This entails a form of shift of responsibility to the work environment responsibility and the performance of work environment tasks.

As a conclusion, a well-functioning systematic work-environment work, as well as a functioning collaboration with the employees, is essential for the employee's work to function when working from home.}},
 author    = {{Wetterlundh, Louise}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Arbetsmiljöansvar vid arbete hemifrån - Hur kan arbetsgivarens arbetsmiljöansvar tolkas i samband med arbete från arbetstagarens hem?}},
 year     = {{2021}},
}