Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bakom missbruket och den psykiska ohälsan finns det också en människa : Om yrkesverksammas upplevelser av samsjuklighet i den svenska tvångsvården

Johansson, Johanna LU and Björding, Madeleine LU (2021) SOPA63 20202
School of Social Work
Abstract
Comorbidity of addiction and mental illness is a complex problem that according to social research often is linked to each other. This is a current problem that exists in several countries. The purpose of this study has been to investigate how the professionals in the social services and health care experience that collaboration and comorbidity are expressed between the two instances. The chosen method in this study is qualitative interviews. We have interviewed a total of eight respondents from different municipalities. Four social workers in social services, three social workers in health care and a reference person who is a specialist nurse in psychiatry. The interviews have been analyzed with the help of the new institutional... (More)
Comorbidity of addiction and mental illness is a complex problem that according to social research often is linked to each other. This is a current problem that exists in several countries. The purpose of this study has been to investigate how the professionals in the social services and health care experience that collaboration and comorbidity are expressed between the two instances. The chosen method in this study is qualitative interviews. We have interviewed a total of eight respondents from different municipalities. Four social workers in social services, three social workers in health care and a reference person who is a specialist nurse in psychiatry. The interviews have been analyzed with the help of the new institutional theoretical perspective, organizational theory and capital theory. In order of processing the data, we have used a thematic analysis. The conclusion in this study is that comorbidity is a common phenomenon, without collaboration to help the individual. The respondents see comorbidity as a complex problem, they do not know which problem comes first of the abuse and the mental illness. In this study, the economic aspect of Swedish compulsory care, such as the resources between the instances, have appeared to be problematic. The results of the study show that the current Swedish system is not necessary to treat individuals with comorbidity. The resources that are used to pay society are not enough to help the individual to be free from addiction and mental illness. The study illuminates the comorbidity that people with substance abuse and mental illness gets. Where care from the social services and health care at the same time results in the individual not receiving the help they need. (Less)
Abstract (Swedish)
Samsjuklighet av missbruk och psykisk ohälsa är ett komplext problem som enligt social forskning ofta är förankrade med varandra. Det är en aktuell problematik som föreligger i flera länder. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur de yrkesverksamma inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården upplever att samverkan och samsjuklighet tar sig uttryck mellan de båda instanserna. Metoden som har valts i denna studie är kvalitativa intervjuer. Vi har sammanlagt intervjuat åtta respondenter från olika kommuner. Fyra socionomer inom socialtjänsten, tre socionomer inom hälso- och sjukvården samt en referensperson som är specialistsjuksköterska inom psykiatrin. Intervjuerna har analyserats med hjälp av det nyinstitutionella teoretiska... (More)
Samsjuklighet av missbruk och psykisk ohälsa är ett komplext problem som enligt social forskning ofta är förankrade med varandra. Det är en aktuell problematik som föreligger i flera länder. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur de yrkesverksamma inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården upplever att samverkan och samsjuklighet tar sig uttryck mellan de båda instanserna. Metoden som har valts i denna studie är kvalitativa intervjuer. Vi har sammanlagt intervjuat åtta respondenter från olika kommuner. Fyra socionomer inom socialtjänsten, tre socionomer inom hälso- och sjukvården samt en referensperson som är specialistsjuksköterska inom psykiatrin. Intervjuerna har analyserats med hjälp av det nyinstitutionella teoretiska perspektivet, organisationsteorin och kapitalteorin. Som bearbetning av datan har vi använt en tematisk analys. De slutsatser vi har kommit fram till i studien är att samsjuklighet är ett vanligt förekommande fenomen, där samverkan för att hjälpa den enskilde brister. Samsjuklighet ses av respondenterna som komplex på så vis att de inte vet vilken problematik som kommer först. I studien har också den ekonomiska aspekten av den svenska tvångsvården såsom resurserna mellan instanserna framgått som problematiskt. Resultatet i studien visar att dagens svenska system inte är tillräckligt för att bemöta individer med samsjuklighet. De resurser som används bekostar samhället utan att tillräcklig hjälp ges till individen för att hen ska bli fri från sitt missbruk och den psykiska ohälsan. Studien belyser den samsjuklighet som personer med missbruk och psykisk ohälsa försätts i, där vård från socialtjänsten och hälso- och sjukvården samtidigt resulterar i att den enskilde inte får den hjälp som behovet efterfrågar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Johanna LU and Björding, Madeleine LU
supervisor
organization
course
SOPA63 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Collaboration, comorbidity, mental illness, abuse, LPT, LVM
language
Swedish
id
9037191
date added to LUP
2021-01-26 07:52:15
date last changed
2021-01-26 07:52:15
@misc{9037191,
 abstract   = {{Comorbidity of addiction and mental illness is a complex problem that according to social research often is linked to each other. This is a current problem that exists in several countries. The purpose of this study has been to investigate how the professionals in the social services and health care experience that collaboration and comorbidity are expressed between the two instances. The chosen method in this study is qualitative interviews. We have interviewed a total of eight respondents from different municipalities. Four social workers in social services, three social workers in health care and a reference person who is a specialist nurse in psychiatry. The interviews have been analyzed with the help of the new institutional theoretical perspective, organizational theory and capital theory. In order of processing the data, we have used a thematic analysis. The conclusion in this study is that comorbidity is a common phenomenon, without collaboration to help the individual. The respondents see comorbidity as a complex problem, they do not know which problem comes first of the abuse and the mental illness. In this study, the economic aspect of Swedish compulsory care, such as the resources between the instances, have appeared to be problematic. The results of the study show that the current Swedish system is not necessary to treat individuals with comorbidity. The resources that are used to pay society are not enough to help the individual to be free from addiction and mental illness. The study illuminates the comorbidity that people with substance abuse and mental illness gets. Where care from the social services and health care at the same time results in the individual not receiving the help they need.}},
 author    = {{Johansson, Johanna and Björding, Madeleine}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Bakom missbruket och den psykiska ohälsan finns det också en människa : Om yrkesverksammas upplevelser av samsjuklighet i den svenska tvångsvården}},
 year     = {{2021}},
}