Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tidsbegränsade anställningar - Flexibilitet eller anställningstrygghet?

Stolt, Sofia LU (2021) HARH16 20202
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
På den moderna arbetsmarknaden är arbetsgivaren behov av flexibilitet inom verksamheten ett återkommande inslag. Denna efterfrågan kan uppnås genom alltmer flexibla, ofta tidsbegränsade, anställningsformer än den traditionella tillsvidareanställningen som, i Sverige, är behäftat med starkt anställningsskydd.
Denna uppsats syftar till att utreda vilka problem och svårigheter för arbetstagare som kan uppstå med bakgrund av nuvarande lagstiftningen av tidsbegränsade anställningar samt drivkraften mot flexibilitet som bidrar till att nya anställningsformer uppstår på arbetsmarknaden.
Resultatet är en diskussion om stapling, omvandling till en tillsvidareanställning samt nya företeelser på arbetsmarknaden och vilka problem de kan medföra.... (More)
På den moderna arbetsmarknaden är arbetsgivaren behov av flexibilitet inom verksamheten ett återkommande inslag. Denna efterfrågan kan uppnås genom alltmer flexibla, ofta tidsbegränsade, anställningsformer än den traditionella tillsvidareanställningen som, i Sverige, är behäftat med starkt anställningsskydd.
Denna uppsats syftar till att utreda vilka problem och svårigheter för arbetstagare som kan uppstå med bakgrund av nuvarande lagstiftningen av tidsbegränsade anställningar samt drivkraften mot flexibilitet som bidrar till att nya anställningsformer uppstår på arbetsmarknaden.
Resultatet är en diskussion om stapling, omvandling till en tillsvidareanställning samt nya företeelser på arbetsmarknaden och vilka problem de kan medföra. Slutsatsen är att de nya anställningsformer som uppstått på arbetsmarknaden medför att många arbetstagare, som ofta redan har en svagare position på arbetsmarknaden, arbetar under otrygga förhållanden. Det ökade behovet av flexibilitet kan alltså anses vara något som i stor grad drabbar marginalgrupperna på arbetsmarknaden. (Less)
Abstract
The modern labour market is strongly correlated with the employer’s increasing demand for flexibility. This demand can be achieved by flexible, oftentimes fixed- term, employment types rather than the traditional permanent employment that, in Sweden, is attached with strong employment protection.
This essay is aimed at investigating what problems and difficulties for employees that can occur in light of the current regulation on fixed-term employment and the driving forces that spurs the emergence of new, flexible, employment types on the labour market.
This results in a discussion about consecutive fixed-term employments, conversion from a fixed-term to a permanent employment as well as new phenomena on the labour market and what... (More)
The modern labour market is strongly correlated with the employer’s increasing demand for flexibility. This demand can be achieved by flexible, oftentimes fixed- term, employment types rather than the traditional permanent employment that, in Sweden, is attached with strong employment protection.
This essay is aimed at investigating what problems and difficulties for employees that can occur in light of the current regulation on fixed-term employment and the driving forces that spurs the emergence of new, flexible, employment types on the labour market.
This results in a discussion about consecutive fixed-term employments, conversion from a fixed-term to a permanent employment as well as new phenomena on the labour market and what problems these might pose. The conclusion is that new employment types tend to lead to employees, who already have a weaker position on the labour market, working under insecure conditions. The increased demand for flexibility can therefore be considered to mainly affect marginalised groups on the labour market. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stolt, Sofia LU
supervisor
organization
course
HARH16 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Tidsbegränsade anställningar, flexibilitet, atypiska sysselsättningsformer, arbetsrätt, stapling, anställningsskydd
language
Swedish
id
9037251
date added to LUP
2021-01-26 08:03:23
date last changed
2021-02-01 10:50:01
@misc{9037251,
 abstract   = {{The modern labour market is strongly correlated with the employer’s increasing demand for flexibility. This demand can be achieved by flexible, oftentimes fixed- term, employment types rather than the traditional permanent employment that, in Sweden, is attached with strong employment protection.
This essay is aimed at investigating what problems and difficulties for employees that can occur in light of the current regulation on fixed-term employment and the driving forces that spurs the emergence of new, flexible, employment types on the labour market.
This results in a discussion about consecutive fixed-term employments, conversion from a fixed-term to a permanent employment as well as new phenomena on the labour market and what problems these might pose. The conclusion is that new employment types tend to lead to employees, who already have a weaker position on the labour market, working under insecure conditions. The increased demand for flexibility can therefore be considered to mainly affect marginalised groups on the labour market.}},
 author    = {{Stolt, Sofia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Tidsbegränsade anställningar - Flexibilitet eller anställningstrygghet?}},
 year     = {{2021}},
}