Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kompetensomsättning och konsekvenser inom tvångsvården

Hansén, Madeleine LU (2021) SOPA63 20202
School of Social Work
Abstract
The aim of this study was to investigate the treatment assistants' views of how the quality of compulsory care is affected by staff turnover at the special youth homes run by The National Board of Institutional Care (Statens institutionsstyrelse) in Sweden. The study has a certain focus on examining what the profession's desirable skills look like and whether it is matched by what the employer offers new employees. Six treatment assistants were interviewed and a thematic analysis was used. The study shows that certain training initiatives that are given too long after employment has begun pose a threat to overall safety. Findings suggest that more risk is added when not all treatment assistants have access to the skills-enhancing... (More)
The aim of this study was to investigate the treatment assistants' views of how the quality of compulsory care is affected by staff turnover at the special youth homes run by The National Board of Institutional Care (Statens institutionsstyrelse) in Sweden. The study has a certain focus on examining what the profession's desirable skills look like and whether it is matched by what the employer offers new employees. Six treatment assistants were interviewed and a thematic analysis was used. The study shows that certain training initiatives that are given too long after employment has begun pose a threat to overall safety. Findings suggest that more risk is added when not all treatment assistants have access to the skills-enhancing initiatives provided. The study shows that staff turnover is perceived as risky when new staff is introduced. This can be described as an increased responsibility burden on colleagues as a result of new staff lacking Firm-Specific Human Capital such as risk awareness. The conclusion of the study is that staff turnover may entail increased risks for the safety and quality of the care and that further studies of human capital in compulsory care are desirable. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att undersöka behandlingsassistenternas upplevelse av hur personalomsättning påverkar vårdkvaliteten vid de särskilda ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS). Sex behandlingsassistenter intervjuades och en tematisk analys användes. Slutsatserna från studien är att det som utgör störst risk med personalomsättning är de introduktioner som kommer med den, där nya kollegor kliver in i verksamheten utan relevant humankapital i form av lämplig erfarenhet och företagsspecifik riskmedvetenhet. Dessa nyanställda får vänta olika länge på olika utbildningar, vilket lyfts som ett problem då det kan anses utgöra en risk för verksamhetens säkerhet och kvalitet att inte få vissa utbildningar i samband med... (More)
Syftet med studien var att undersöka behandlingsassistenternas upplevelse av hur personalomsättning påverkar vårdkvaliteten vid de särskilda ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS). Sex behandlingsassistenter intervjuades och en tematisk analys användes. Slutsatserna från studien är att det som utgör störst risk med personalomsättning är de introduktioner som kommer med den, där nya kollegor kliver in i verksamheten utan relevant humankapital i form av lämplig erfarenhet och företagsspecifik riskmedvetenhet. Dessa nyanställda får vänta olika länge på olika utbildningar, vilket lyfts som ett problem då det kan anses utgöra en risk för verksamhetens säkerhet och kvalitet att inte få vissa utbildningar i samband med påbörjad anställning. Det framkommer i studien att när de timanställda behandlingsassistenterna systematiskt exkluderas från utbildningar och kompetenshöjande insatser utgör det en risk för verksamhetens förmåga att hålla hög vårdkvalitet. Detta eftersom de till antal utgör nästan hälften av alla anställda behandlingsassistenter. Studien pekar på att gruppen timanställda behöver kompetenshöjande insatser mest, då risker som lyfts främst kopplas till denna personalgrupp. Föregående beskrivs höra ihop med att de anställts utan kompetenskrav och ofta beskrivs sakna relevant utbildning och erfarenhet sedan innan. Av studien framkommer att förbättringsåtgärder gällande tillgänglighet av rätt intern utbildning i rätt tid är önskvärt för att öka kvaliteten på vården, samt att dessa utbildningar erbjuds till alla anställa behandlingsassistenter oberoende av anställningsform. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansén, Madeleine LU
supervisor
organization
alternative title
Skills turnover and consequenses in compulsory care
course
SOPA63 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Personalomsättning, kompetensomsättning, SiS, särskilda ungdomshem, humankapital, Firm Specific Human Capital, riskmedvetenhet
language
Swedish
id
9037268
date added to LUP
2021-01-22 09:56:25
date last changed
2021-01-22 09:56:25
@misc{9037268,
 abstract   = {{The aim of this study was to investigate the treatment assistants' views of how the quality of compulsory care is affected by staff turnover at the special youth homes run by The National Board of Institutional Care (Statens institutionsstyrelse) in Sweden. The study has a certain focus on examining what the profession's desirable skills look like and whether it is matched by what the employer offers new employees. Six treatment assistants were interviewed and a thematic analysis was used. The study shows that certain training initiatives that are given too long after employment has begun pose a threat to overall safety. Findings suggest that more risk is added when not all treatment assistants have access to the skills-enhancing initiatives provided. The study shows that staff turnover is perceived as risky when new staff is introduced. This can be described as an increased responsibility burden on colleagues as a result of new staff lacking Firm-Specific Human Capital such as risk awareness. The conclusion of the study is that staff turnover may entail increased risks for the safety and quality of the care and that further studies of human capital in compulsory care are desirable.}},
 author    = {{Hansén, Madeleine}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kompetensomsättning och konsekvenser inom tvångsvården}},
 year     = {{2021}},
}