Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tillämpning av säkerhetskoncept - En undersökning av uppkomst och utvecklingspotential för säkerhetskoncept inom svenskt tunnelbyggande

Lindekrans, Amanda LU and Oscarsson, Elin LU (2021) VRSM01 20202
Risk Management and Safety Engineering (M.Sc.Eng.)
Abstract
Rapid growth of metropolitan areas calls for increased efficiency of land use, and subsequently more and longer tunnels than ever before are being built. The complexity of the tunnel itself, as well as considerations of spatial planning and infrastructure calls for risk management and effective methods to accomplish tunnel safety. In Sweden, it makes best practise to use safety concept to deal with tunnel safety in a planning stage. A scoping study as well as interviews was performed to derive how safety concept has evolved in the Swedish tunnel context and assess whether its purpose and function are still valid. Within the scope of this Master Thesis, questions regarding benefits and disadvantages associated with the usage of safety... (More)
Rapid growth of metropolitan areas calls for increased efficiency of land use, and subsequently more and longer tunnels than ever before are being built. The complexity of the tunnel itself, as well as considerations of spatial planning and infrastructure calls for risk management and effective methods to accomplish tunnel safety. In Sweden, it makes best practise to use safety concept to deal with tunnel safety in a planning stage. A scoping study as well as interviews was performed to derive how safety concept has evolved in the Swedish tunnel context and assess whether its purpose and function are still valid. Within the scope of this Master Thesis, questions regarding benefits and disadvantages associated with the usage of safety concept will be presented as pointed out by the literature. A main discussion debates the two different settings which safety concept can be traced to. The emerge of safety concept in different contexts results in a confusion regarding its purpose among stakeholders. To facilitate a clear purpose and aim of safety concept, and furthermore minimise current deficiencies, each stakeholder is recommended to perform a clarification of the prerequisite of safety concept within the own organisation. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
En snabb tillväxt av storstadsområden och ett ökande behov av att effektivisera markanvändning leder till att byggnation av tunnlar blir allt vanligare i Sverige. Ytterligare anledningar till att bygga mer under mark är att skydda kultur- och miljöområden som finns ovan mark. De senaste åren har antal tunnlar samt dess längd och komplexitet ökat, vilket ökar behovet av effektiva metoder för att hantera säkerheten.
För att hantera säkerhetsfrågor kopplat till ett tunnelbygge utgör det praxis inom branschen att vid nybyggnation ta fram ett säkerhetskoncept som är ett samlande dokument för de riskanalyser som genomförs för projektet. Då motiv för genomförande av säkerhetskoncept kan upplevas som oklart samt då säkerhetskoncept genomförs på... (More)
En snabb tillväxt av storstadsområden och ett ökande behov av att effektivisera markanvändning leder till att byggnation av tunnlar blir allt vanligare i Sverige. Ytterligare anledningar till att bygga mer under mark är att skydda kultur- och miljöområden som finns ovan mark. De senaste åren har antal tunnlar samt dess längd och komplexitet ökat, vilket ökar behovet av effektiva metoder för att hantera säkerheten.
För att hantera säkerhetsfrågor kopplat till ett tunnelbygge utgör det praxis inom branschen att vid nybyggnation ta fram ett säkerhetskoncept som är ett samlande dokument för de riskanalyser som genomförs för projektet. Då motiv för genomförande av säkerhetskoncept kan upplevas som oklart samt då säkerhetskoncept genomförs på olika sätt, förväntas detta examensarbete bidra med en bakgrund till säkerhetskonceptet och därmed förhoppningsvis ett förtydligande av dess syfte. Vidare förväntas examensarbetet bidra med kunskap kring om säkerhetskoncept är någonting som skulle gynnas av att utvecklas utifrån dagens förutsättningar, med bredare riskbilder och mer komplex infrastruktur.
För att ta reda på hur säkerhetskonceptet uppstod, vad syftet var och om det fyller samma funktion i dag, samt vad den vetenskapliga litteraturen säger om säkerhetskoncept inom olika branscher har två olika tillvägagångssätt använts, en litteraturstudie och en intervjustudie. En litteraturstudie i form av en så kallad scoping study har använts för att undersöka hur vetenskaplig litteratur anser att framtagandet av ett säkerhetskoncept ska genomföras, samt vilka för- och nackdelar användandet medför. Resultatet från litteraturstudien visade att det fanns fördelar i användandet i form av att samla säkerhetsdokumentation och redovisa det på ett övergripande sätt, vilket förenklar för inblandade aktörer. Inom den vetenskapliga litteraturen belyses även:
• Det finns ett behov av gemensamt ramverk för arbetet med säkerhetskoncept
• Dokumentation och motivering av säkerhetsåtgärder är viktigt
• Framtagande av ett säkerhetskoncept i ett tidigt skede underlättar
• Involverande av flera aktörer leder till ett mer heltäckande säkerhetskoncept
• Utredande av begreppsförvirring är av vikt för att öka förståelsen mellan aktörer
Intervjustudien som inkluderade olika aktörer inom tunnelbranschen har genomförts för att svara på frågeställningen kring uppkomst och om syftet uppfylls i dag. Resultatet från intervjustudien visade på att säkerhetskoncept uppkom på olika platser men under samma tidsperiod och fyllde då också olika syften. Vidare visade resultatet från intervjustudien att det finns brister med säkerhetskoncept, likt de som belysts inom litteraturen. En brist med säkerhetskonceptet i dag är den begreppsförvirring som råder kring vad det är för någonting och det finns även en förvirring kring vilka risker som ska innefattas samt vilka lagrum som ska beaktas.
Slutsatsen blir att det finns en utvecklingspotential i form av förtydligande av motiveringar av åtgärder i dokumentationen. Till följd av olika syn på syfte, nytta och funktion hos ett säkerhetskoncept föreslås att inblandade aktörer förtydligar den egna kravbilden vid framtagande av ett säkerhetskoncept. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindekrans, Amanda LU and Oscarsson, Elin LU
supervisor
organization
alternative title
Application of safety concept – An investigation of the origin and potential for improvement of safety concept in tunnel construction in Sweden
course
VRSM01 20202
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Risk, riskhantering, säkerhet i trafiktunnlar, säkerhetskoncept, infrastruktur, tunnel
language
Swedish
id
9037349
date added to LUP
2021-01-26 15:49:40
date last changed
2021-01-26 15:49:40
@misc{9037349,
 abstract   = {{Rapid growth of metropolitan areas calls for increased efficiency of land use, and subsequently more and longer tunnels than ever before are being built. The complexity of the tunnel itself, as well as considerations of spatial planning and infrastructure calls for risk management and effective methods to accomplish tunnel safety. In Sweden, it makes best practise to use safety concept to deal with tunnel safety in a planning stage. A scoping study as well as interviews was performed to derive how safety concept has evolved in the Swedish tunnel context and assess whether its purpose and function are still valid. Within the scope of this Master Thesis, questions regarding benefits and disadvantages associated with the usage of safety concept will be presented as pointed out by the literature. A main discussion debates the two different settings which safety concept can be traced to. The emerge of safety concept in different contexts results in a confusion regarding its purpose among stakeholders. To facilitate a clear purpose and aim of safety concept, and furthermore minimise current deficiencies, each stakeholder is recommended to perform a clarification of the prerequisite of safety concept within the own organisation.}},
 author    = {{Lindekrans, Amanda and Oscarsson, Elin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Tillämpning av säkerhetskoncept - En undersökning av uppkomst och utvecklingspotential för säkerhetskoncept inom svenskt tunnelbyggande}},
 year     = {{2021}},
}