Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Viljan att arbeta säkert: en studie om motivation och säkerhetsklimat i riskyrken

Nilsson, Sandra LU and Hagersand Strömblad, Emma LU (2021) PSYK11 20202
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Denna studie syftade till att undersöka relationen mellan säkerhetsmotivation och säkerhetsklimat kopplat till arbetsrelaterade olyckor. Trots hård arbetsmiljöreglering på den svenska arbetsmarknaden, skedde det under 2019 totalt 34 700 arbetsrelaterade olyckor som ledde till sjukfrånvaro från arbetet. Olyckor sker inte bara av en slump, det krävs ett ömsesidigt samspel mellan en fara och ett oaktsamt beteende från den enskilda individen. Den mänskliga faktorn kan förklara de bakomliggande faktorerna till varför en individ väljer att agera oaktsamt, exempelvis belyses individens säkerhetsmotivation och relationen till det organisatoriska säkerhetsklimatet. Studien utgick från två standardiserade mätinstrument, NOSACQ-50 och... (More)
Denna studie syftade till att undersöka relationen mellan säkerhetsmotivation och säkerhetsklimat kopplat till arbetsrelaterade olyckor. Trots hård arbetsmiljöreglering på den svenska arbetsmarknaden, skedde det under 2019 totalt 34 700 arbetsrelaterade olyckor som ledde till sjukfrånvaro från arbetet. Olyckor sker inte bara av en slump, det krävs ett ömsesidigt samspel mellan en fara och ett oaktsamt beteende från den enskilda individen. Den mänskliga faktorn kan förklara de bakomliggande faktorerna till varför en individ väljer att agera oaktsamt, exempelvis belyses individens säkerhetsmotivation och relationen till det organisatoriska säkerhetsklimatet. Studien utgick från två standardiserade mätinstrument, NOSACQ-50 och Self-Determination Safety Motivation Scale samt en mätning av arbetsrelaterade olyckor. Deltagarna (N = 65), varav 43 arbetare och 22 tjänstemän besvarade den internetbaserade enkäten och populationen utgick från branscher där risken för olyckor var stor. Korrelationsanalysen visade inbördes korrelationer inom dimensionerna, men inga signifikanta resultat mellan variablerna. Welch t-test användes för oberoende jämförelse mellan de arbetare som varit med om olyckor (N = 22) och de som inte varit med om olyckor (N = 21), där endast motivationsdimensionen införlivad reglering visade en svag signifikant skillnad. Trots svaga resultat, gav studien insikter och förståelse kring den mänskliga faktorn och i framtida studier hade det varit intressant att undersöka kollegors påverkan på säkerhetsmotivation, kulturella skillnader och hur stress kan påverka riskbeteende. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Sandra LU and Hagersand Strömblad, Emma LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Den mänskliga faktorn, säkerhetsmotivation, säkerhetsklimat, Self-Determination Theory, arbetsrelaterade olyckor
language
Swedish
id
9037362
date added to LUP
2021-01-22 12:03:23
date last changed
2021-01-22 12:03:23
@misc{9037362,
 abstract   = {{Denna studie syftade till att undersöka relationen mellan säkerhetsmotivation och säkerhetsklimat kopplat till arbetsrelaterade olyckor. Trots hård arbetsmiljöreglering på den svenska arbetsmarknaden, skedde det under 2019 totalt 34 700 arbetsrelaterade olyckor som ledde till sjukfrånvaro från arbetet. Olyckor sker inte bara av en slump, det krävs ett ömsesidigt samspel mellan en fara och ett oaktsamt beteende från den enskilda individen. Den mänskliga faktorn kan förklara de bakomliggande faktorerna till varför en individ väljer att agera oaktsamt, exempelvis belyses individens säkerhetsmotivation och relationen till det organisatoriska säkerhetsklimatet. Studien utgick från två standardiserade mätinstrument, NOSACQ-50 och Self-Determination Safety Motivation Scale samt en mätning av arbetsrelaterade olyckor. Deltagarna (N = 65), varav 43 arbetare och 22 tjänstemän besvarade den internetbaserade enkäten och populationen utgick från branscher där risken för olyckor var stor. Korrelationsanalysen visade inbördes korrelationer inom dimensionerna, men inga signifikanta resultat mellan variablerna. Welch t-test användes för oberoende jämförelse mellan de arbetare som varit med om olyckor (N = 22) och de som inte varit med om olyckor (N = 21), där endast motivationsdimensionen införlivad reglering visade en svag signifikant skillnad. Trots svaga resultat, gav studien insikter och förståelse kring den mänskliga faktorn och i framtida studier hade det varit intressant att undersöka kollegors påverkan på säkerhetsmotivation, kulturella skillnader och hur stress kan påverka riskbeteende.}},
 author    = {{Nilsson, Sandra and Hagersand Strömblad, Emma}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Viljan att arbeta säkert: en studie om motivation och säkerhetsklimat i riskyrken}},
 year     = {{2021}},
}