Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Rätten till arbete - arbetsgivarens ansvar att motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning

Mårtensson, Amanda LU and Santi Velazco, Pablo LU (2021) HARH16 20202
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
För en person med funktionsnedsättning kan det finnas hinder som innebär att rätten till delaktighet i arbetslivet på lika villkor som andra begränsas. Denna utredning syftar till att med den rättsdogmatiska metoden utreda vad som innefattas i arbetsgivarens ansvar att motverka diskriminering och främja personer med funktionsnedsättnings rätt till deltagande i arbetslivet. I såväl internationell som nationell reglering om aktiva åtgärder och förbud mot diskriminering stadgas det att arbetsgivaren ska ta hänsyn till personer med funktionsnedsättnings individuella förutsättningar. Det stadgas emellertid även att det inte får innebära oproportionerlig börda för arbetsgivaren. De åtgärder som arbetsgivaren är skyldig att vidta ska även, efter... (More)
För en person med funktionsnedsättning kan det finnas hinder som innebär att rätten till delaktighet i arbetslivet på lika villkor som andra begränsas. Denna utredning syftar till att med den rättsdogmatiska metoden utreda vad som innefattas i arbetsgivarens ansvar att motverka diskriminering och främja personer med funktionsnedsättnings rätt till deltagande i arbetslivet. I såväl internationell som nationell reglering om aktiva åtgärder och förbud mot diskriminering stadgas det att arbetsgivaren ska ta hänsyn till personer med funktionsnedsättnings individuella förutsättningar. Det stadgas emellertid även att det inte får innebära oproportionerlig börda för arbetsgivaren. De åtgärder som arbetsgivaren är skyldig att vidta ska även, efter en bedömning där en rad olika förutsättningar och omständigheter ska beaktas, anses skäliga.

Detta innebär således att det finns en begränsning i hur omfattande arbetsgivarens ansvar är och följaktligen begränsas även skyddet för personer med funktionsnedsättning. En person med funktionsnedsättning skyddas i den utsträckning funktionsnedsättningen inte medför en sådan påverkan på funktionsförmågan att det saknas sakliga förutsättningar att utföra de väsentliga arbetsuppgifterna. Om en person, trots att arbetsgivaren vidtagit åtgärder, saknar sakliga förutsättningar kan det inte krävas av arbetsgivaren att denna ska bortse från verksamhetens behov för att främja en person med funktionsnedsättnings rätt till deltagande i arbetslivet. (Less)
Abstract
For a person with a disability there may be obstacles which imply that the right to participate in working life on equal terms as others is limited. The purpose of this essay is to, with the dogmatic method, examine the meaning of the employer's responsibility to counteract discrimination and support people with disabilities' right to participate in working life. As well in international as in national legislation it is regulated that the employer has to take into consideration that each individual has different capabilities. However, it is also regulated that the measures taken must not impose disproportionate burden for the employer. The measures that the employer is obliged to take must also, after an assessment where a number of... (More)
For a person with a disability there may be obstacles which imply that the right to participate in working life on equal terms as others is limited. The purpose of this essay is to, with the dogmatic method, examine the meaning of the employer's responsibility to counteract discrimination and support people with disabilities' right to participate in working life. As well in international as in national legislation it is regulated that the employer has to take into consideration that each individual has different capabilities. However, it is also regulated that the measures taken must not impose disproportionate burden for the employer. The measures that the employer is obliged to take must also, after an assessment where a number of different conditions and circumstances must be taken into account, be considered reasonable.

Thus, this means that there are limitations in how extensive the employer’s responsibility is and therefore there is also limitations in the protection of people with disabilities. As long as the person with a disability’s work ability is not affected to the extent that the person does not have objective capabilities to perform essential tasks the person should be protected by the law. However, if the person, regardless of whether the employer has taken measures, lacks objective capabilities the employer cannot be required to neglect the business´s needs to support a person with a disability´s right to participate in work life. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mårtensson, Amanda LU and Santi Velazco, Pablo LU
supervisor
organization
course
HARH16 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
funktionsnedsättning, diskriminering, diskrimineringsförbud, tillgänglighetsåtgärder
language
Swedish
id
9037392
date added to LUP
2021-01-22 11:21:18
date last changed
2021-01-22 11:21:18
@misc{9037392,
 abstract   = {{For a person with a disability there may be obstacles which imply that the right to participate in working life on equal terms as others is limited. The purpose of this essay is to, with the dogmatic method, examine the meaning of the employer's responsibility to counteract discrimination and support people with disabilities' right to participate in working life. As well in international as in national legislation it is regulated that the employer has to take into consideration that each individual has different capabilities. However, it is also regulated that the measures taken must not impose disproportionate burden for the employer. The measures that the employer is obliged to take must also, after an assessment where a number of different conditions and circumstances must be taken into account, be considered reasonable.

Thus, this means that there are limitations in how extensive the employer’s responsibility is and therefore there is also limitations in the protection of people with disabilities. As long as the person with a disability’s work ability is not affected to the extent that the person does not have objective capabilities to perform essential tasks the person should be protected by the law. However, if the person, regardless of whether the employer has taken measures, lacks objective capabilities the employer cannot be required to neglect the business´s needs to support a person with a disability´s right to participate in work life.}},
 author    = {{Mårtensson, Amanda and Santi Velazco, Pablo}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Rätten till arbete - arbetsgivarens ansvar att motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning}},
 year     = {{2021}},
}