Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Yttrandefrihet inom ramen för lojalitetsplikt - Arbetstagarens rätt att använda sociala medier

And, Emma LU (2021) HARH16 20202
Department of Business Law
Abstract
Social media is getting more and more integrated in our society and our daily life. It is a big platforme where individuals easily can express their feelings and thoughts. This essay aims to examine the social media's importance connected to the labour market. The essay will examine what an employee is allowed to do on social media and how the employer can control what their employee does.
Employees within the public sector have got protection through YGL and RF and are able to express what they want on social media. Employees within the private sector are not protected by YGL and RF since it is only applicable as a protection from the state. Employees within the private sector are controlled by the duty of loyalty. The employer can... (More)
Social media is getting more and more integrated in our society and our daily life. It is a big platforme where individuals easily can express their feelings and thoughts. This essay aims to examine the social media's importance connected to the labour market. The essay will examine what an employee is allowed to do on social media and how the employer can control what their employee does.
Employees within the public sector have got protection through YGL and RF and are able to express what they want on social media. Employees within the private sector are not protected by YGL and RF since it is only applicable as a protection from the state. Employees within the private sector are controlled by the duty of loyalty. The employer can regulate what the employee is allowed to share to the public.
The freedom of expression is regulated by article 10 in European convention of human rights. The article is applicable on both the public and the private sector. It is a protection for the employee to the state, therefore the employees within the public sector are protected. The member states have also got a responsibility to protect the freedom of expression between private individuals, this makes the article applicable on the private sector as well. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Internet och sociala medier blir mer och mer integrerat i vårt samhälle och dagliga liv. Det är en stor plattform där individer snabbt kan uttrycka sina känslor och tankar. Denna arbetsrättsliga uppsats undersöker betydelsen av internet och sociala mediers framväxt kopplat till arbetslivet. Vad en arbetstagare får göra och inte på sociala medier och hur en arbetsgivare får begränsa detta.
Arbetstagare inom offentlig sektor har en grundlagsskyddad yttrandefrihet. Deras arbetsgivare får inte hindra dem att använda sin yttrandefrihet. Arbetstagarens skydd ser olika ut beroende på vilken plattform uttalandet görs. Om det görs via en blogg eller annan envägskommunikation så har arbetstagaren skydd i YGL, genom databasregeln. Om uttalandet... (More)
Internet och sociala medier blir mer och mer integrerat i vårt samhälle och dagliga liv. Det är en stor plattform där individer snabbt kan uttrycka sina känslor och tankar. Denna arbetsrättsliga uppsats undersöker betydelsen av internet och sociala mediers framväxt kopplat till arbetslivet. Vad en arbetstagare får göra och inte på sociala medier och hur en arbetsgivare får begränsa detta.
Arbetstagare inom offentlig sektor har en grundlagsskyddad yttrandefrihet. Deras arbetsgivare får inte hindra dem att använda sin yttrandefrihet. Arbetstagarens skydd ser olika ut beroende på vilken plattform uttalandet görs. Om det görs via en blogg eller annan envägskommunikation så har arbetstagaren skydd i YGL, genom databasregeln. Om uttalandet istället görs via ett tvåvägskommunikations medie har arbetstagaren skydd genom RF.
En arbetstagare inom privat sektor omfattas inte av regleringarna i YGL eller RF då de endast gäller mot det allmänna. Inom privat sektor regleras arbetstagares rätt att uttala sig i sociala medier av lojalitetsplikten som föreligger enligt anställningsavtal.
Yttrandefriheten regleras även i artikel 10 i EKMR. Den är applicerbar både på offentlig och privat sektor. Den gäller mot det allmänna och det medför att arbetstagare inom offentlig sektor har ett skydd. Artikel 10 medför även en positiv förpliktelse för staten, att säkerställa att yttrandefriheten gäller mellan enskilda. Detta innebär att den kan appliceras inom privat sektor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
And, Emma LU
supervisor
organization
course
HARH16 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Lojalitetsplikt, yttrandefrihet, sociala medier, kritikrätt, tystnadsplikt
language
Swedish
id
9037430
date added to LUP
2021-01-25 15:33:15
date last changed
2021-01-25 15:33:15
@misc{9037430,
 abstract   = {{Social media is getting more and more integrated in our society and our daily life. It is a big platforme where individuals easily can express their feelings and thoughts. This essay aims to examine the social media's importance connected to the labour market. The essay will examine what an employee is allowed to do on social media and how the employer can control what their employee does. 
Employees within the public sector have got protection through YGL and RF and are able to express what they want on social media. Employees within the private sector are not protected by YGL and RF since it is only applicable as a protection from the state. Employees within the private sector are controlled by the duty of loyalty. The employer can regulate what the employee is allowed to share to the public. 
The freedom of expression is regulated by article 10 in European convention of human rights. The article is applicable on both the public and the private sector. It is a protection for the employee to the state, therefore the employees within the public sector are protected. The member states have also got a responsibility to protect the freedom of expression between private individuals, this makes the article applicable on the private sector as well.}},
 author    = {{And, Emma}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Yttrandefrihet inom ramen för lojalitetsplikt - Arbetstagarens rätt att använda sociala medier}},
 year     = {{2021}},
}