Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arbetsgivarens ansvar och skyldigheter kopplade till sexuella trakasserier på arbetsplatsen

Wetterheim, Julia LU and Eriksson, Hanna LU (2021) HARH16 20202
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Metoo-upproren uppmärksammade problematiken kring sexuella trakasserier på arbetsplatsen runt om i världen, vilket fick oss att fundera kring arbetsgivarens roll och ansvar i dessa situationer. För att skapa en förståelse för arbetsgivarens förebyggande ansvar, vilka typer av handlingar arbetsgivaren ska förebygga samt vilka åtgärder som kan krävas från arbetsgivaren har vi analyserat lagar, praxis, förarbeten och doktrin. Vad vi har kommit fram till är att arbetsgivarens förebyggande arbete bör ses som en långtgående process som bör anpassas efter varje unik situation. Alla arbetsgivare ska dock ha utarbetat riktlinjer och rutiner samt klargjort i en policy att sexuella trakasserier inte är acceptabelt. Arbetsgivarens skyldighet att... (More)
Metoo-upproren uppmärksammade problematiken kring sexuella trakasserier på arbetsplatsen runt om i världen, vilket fick oss att fundera kring arbetsgivarens roll och ansvar i dessa situationer. För att skapa en förståelse för arbetsgivarens förebyggande ansvar, vilka typer av handlingar arbetsgivaren ska förebygga samt vilka åtgärder som kan krävas från arbetsgivaren har vi analyserat lagar, praxis, förarbeten och doktrin. Vad vi har kommit fram till är att arbetsgivarens förebyggande arbete bör ses som en långtgående process som bör anpassas efter varje unik situation. Alla arbetsgivare ska dock ha utarbetat riktlinjer och rutiner samt klargjort i en policy att sexuella trakasserier inte är acceptabelt. Arbetsgivarens skyldighet att utreda en situation, vilken påbörjas när arbetsgivaren fått kännedom att sexuella trakasserier skett på arbetsplatsen, utgör en väsentlig grund för att arbetsgivaren ska kunna vidta rätt förebyggande åtgärder. De handlingar arbetsgivaren ska förebygga på arbetsplatsen är handlingar av sexuell natur som den utsatta upplevt som kränkande av sin värdighet. Det sistnämnda rekvisitet innebär att definitionen är subjektiv. Enligt praxis handlar det ofta om sexuella trakasserier i form av olämpliga beröringar eller nedvärderande sexuella kommentarer. Vad för åtgärder arbetsgivaren kan krävas att vidta gentemot förövaren, för att förebygga vidare trakasserier, kan vara samtal, varningar och uppmaningar. Dessa kan efterföljas av åtgärder som omplaceringar, uppsägningar eller avsked om de föregående ej gav önskad effekt. (Less)
Abstract
The Metoo-movement highlighted the problems around sexual harassment in the workplace all around the world, which got us thinking about the employers roll and obligations in these situations. To get a wider understanding about the employers’ obligations to prevent sexual harassment, what type of actions the employer should prevent and what kind of measures that should be taken we had to analyze the statutory law, case law, preparatory work and doctrine. The employer’s obligation to prevent sexual harassment should be seen as a far-reaching process and should be adjusted to each unique situation. However, all employers must have guidelines and routines in place and a policy which states that sexual harassment is not acceptable. Once the... (More)
The Metoo-movement highlighted the problems around sexual harassment in the workplace all around the world, which got us thinking about the employers roll and obligations in these situations. To get a wider understanding about the employers’ obligations to prevent sexual harassment, what type of actions the employer should prevent and what kind of measures that should be taken we had to analyze the statutory law, case law, preparatory work and doctrine. The employer’s obligation to prevent sexual harassment should be seen as a far-reaching process and should be adjusted to each unique situation. However, all employers must have guidelines and routines in place and a policy which states that sexual harassment is not acceptable. Once the employer become aware that sexual harassment has taken place, the employer is obliged to investigate the circumstances of the situation. The investigation is an essential basis for the employer to be able to take the right preventative measures. The actions that the employer is obliged to prevent in the workplace are actions of a sexual nature that the victim has experienced as offensive, the definition is subjective in this sense. According to case-law, sexual harassment is often expressed in inappropriate touches or derogatory sexual comments. The employer is obliged to take measures to prevent this from happening again, these measures can be warnings and exhortations to the perpetrator. If warnings and exhortations don’t have the desired effect it can be followed by relocation or even dismissal. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wetterheim, Julia LU and Eriksson, Hanna LU
supervisor
organization
course
HARH16 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sexuella trakasserier, Diskrimineringslagen, Me Too, Arbetsmiljö
language
Swedish
id
9037451
date added to LUP
2021-01-22 13:50:18
date last changed
2021-01-22 13:50:18
@misc{9037451,
 abstract   = {{The Metoo-movement highlighted the problems around sexual harassment in the workplace all around the world, which got us thinking about the employers roll and obligations in these situations. To get a wider understanding about the employers’ obligations to prevent sexual harassment, what type of actions the employer should prevent and what kind of measures that should be taken we had to analyze the statutory law, case law, preparatory work and doctrine. The employer’s obligation to prevent sexual harassment should be seen as a far-reaching process and should be adjusted to each unique situation. However, all employers must have guidelines and routines in place and a policy which states that sexual harassment is not acceptable. Once the employer become aware that sexual harassment has taken place, the employer is obliged to investigate the circumstances of the situation. The investigation is an essential basis for the employer to be able to take the right preventative measures. The actions that the employer is obliged to prevent in the workplace are actions of a sexual nature that the victim has experienced as offensive, the definition is subjective in this sense. According to case-law, sexual harassment is often expressed in inappropriate touches or derogatory sexual comments. The employer is obliged to take measures to prevent this from happening again, these measures can be warnings and exhortations to the perpetrator. If warnings and exhortations don’t have the desired effect it can be followed by relocation or even dismissal.}},
 author    = {{Wetterheim, Julia and Eriksson, Hanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Arbetsgivarens ansvar och skyldigheter kopplade till sexuella trakasserier på arbetsplatsen}},
 year     = {{2021}},
}