Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Omplacering och uppsägning - Med fokus på arbetsledningsrätten och behovet av en modernare arbetsrätt

Andersson, Janica LU (2021) HARH16 20202
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
För att en uppsägning ska vara giltig krävs, enligt 7§ LAS, saklig grund. Uppsägningen är, enligt samma paragraf i LAS, inte sakligt grundad om det kan anses skäligt att kräva att arbetsgivaren omplacerar arbetstagaren till annat arbete på företaget.

I denna uppsats har jag undersökt hur långt arbetsgivarens arbetsledningsrätt sträcker sig när det gäller omplacering och uppsägningar på grund av arbetsbrist & personliga skäl. Eftersom företagets storlek är en variabel som spelar in, har jag analyserat om företagets storlek inverkar på arbetsgivarens möjlighet att välja vilken/vilka arbetstagare som ska omplaceras och/eller sägas upp. Slutligen har jag i denna uppsats även tittat på om anställningsskyddet bör förändras och vilka... (More)
För att en uppsägning ska vara giltig krävs, enligt 7§ LAS, saklig grund. Uppsägningen är, enligt samma paragraf i LAS, inte sakligt grundad om det kan anses skäligt att kräva att arbetsgivaren omplacerar arbetstagaren till annat arbete på företaget.

I denna uppsats har jag undersökt hur långt arbetsgivarens arbetsledningsrätt sträcker sig när det gäller omplacering och uppsägningar på grund av arbetsbrist & personliga skäl. Eftersom företagets storlek är en variabel som spelar in, har jag analyserat om företagets storlek inverkar på arbetsgivarens möjlighet att välja vilken/vilka arbetstagare som ska omplaceras och/eller sägas upp. Slutligen har jag i denna uppsats även tittat på om anställningsskyddet bör förändras och vilka förändringar, relaterat till uppsägning, som regeringen och Svenskt Näringsliv & PTK ser ett behov av.

Resultatet som presenteras i uppsatsen visar att anställningsskyddet inte är så starkt som man först kan tro. Den visar också att politikerna och Svenskt Näringsliv & PTK har en något annorlunda inriktning när det gäller hur de vill modernisera arbetsrätten i förhållande till uppsägning. Politikerna har haft ett utökat undantag från turordningen som en central punkt medan det tycks vara viktigare för Svenskt Näringsliv & PTK att införa ett nytt begrepp för saklig grund (sakligt skäl) och att tydliggöra detta begrepp. (Less)
Abstract
In order for a dismissal to be valid, objective grounds are required according to the 7§ LAS. According to the same paragraph in LAS, the dismissal is not objectively justified if it can be considered reasonable to require that the employer reassign the employee to other work at the company.

In this essay I have examined how far the employer's management right extends when it comes to relocation and dismissal due to lack of work & personal reasons. Since the size of the company is a variable that comes into play, I have analyzed whether the size of the company affects the employer's ability to choose which worker(s) to relocate and/or dismiss. Finally, I have looked at whether employment protection should change and what changes,... (More)
In order for a dismissal to be valid, objective grounds are required according to the 7§ LAS. According to the same paragraph in LAS, the dismissal is not objectively justified if it can be considered reasonable to require that the employer reassign the employee to other work at the company.

In this essay I have examined how far the employer's management right extends when it comes to relocation and dismissal due to lack of work & personal reasons. Since the size of the company is a variable that comes into play, I have analyzed whether the size of the company affects the employer's ability to choose which worker(s) to relocate and/or dismiss. Finally, I have looked at whether employment protection should change and what changes, related to dismissal, that the government and Svenskt Näringsliv & PTK see a need for.

The results presented in this essay show that employment protection is not as strong as you might first think. It also shows that the politicians and Svenskt Näringsliv & PTK have a slightly different focus in terms of how they want to modernize the labor laws in relation to dismissal. To the politicians the extended exemption from the concept of first in – last out is an important issue, while it seems to be more important for Svenskt Näringsliv & PTK to introduce a new concept for objective basis (objective reason) and to clarify this concept. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Janica LU
supervisor
organization
course
HARH16 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
saklig grund, omplacering, uppsägning, personliga skäl, arbetsbrist, arbetsledningsrätt, Toijer-utredningen, LAS-överenskommelsen
language
Swedish
id
9037502
date added to LUP
2021-04-06 09:33:37
date last changed
2021-04-06 09:33:37
@misc{9037502,
 abstract   = {{In order for a dismissal to be valid, objective grounds are required according to the 7§ LAS. According to the same paragraph in LAS, the dismissal is not objectively justified if it can be considered reasonable to require that the employer reassign the employee to other work at the company. 

In this essay I have examined how far the employer's management right extends when it comes to relocation and dismissal due to lack of work & personal reasons. Since the size of the company is a variable that comes into play, I have analyzed whether the size of the company affects the employer's ability to choose which worker(s) to relocate and/or dismiss. Finally, I have looked at whether employment protection should change and what changes, related to dismissal, that the government and Svenskt Näringsliv & PTK see a need for.

The results presented in this essay show that employment protection is not as strong as you might first think. It also shows that the politicians and Svenskt Näringsliv & PTK have a slightly different focus in terms of how they want to modernize the labor laws in relation to dismissal. To the politicians the extended exemption from the concept of first in – last out is an important issue, while it seems to be more important for Svenskt Näringsliv & PTK to introduce a new concept for objective basis (objective reason) and to clarify this concept.}},
 author    = {{Andersson, Janica}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Omplacering och uppsägning - Med fokus på arbetsledningsrätten och behovet av en modernare arbetsrätt}},
 year     = {{2021}},
}