Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sjuksköterskors erfarenhet av att tillämpa familjecentrerad vård i akuta situationer inom neonatal intensivvård - En kvalitativ intervjustudie

Malmgren, Linn LU and Hultén, Malin LU (2021) SBUM22 20202
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Familjecentrerad vård är idag ett accepterat förhållningssätt inom neonatal intensivvård. Medvetenheten och utövandet av familjecentrerad vård minskar dock i akuta situationer. Det kan då vara svårt för sjuksköterskan att integrera föräldrarna samt uppfatta deras behov. Studier visar att barriärer för tillämpningen är tidsbrist, personalbrist, hög arbetsbörda och dålig kompetensmix på arbetsplatsen. Syfte: Belysa sjuksköterskors erfarenheter av att tillämpa familjecentrerad vård vid akuta situationer inom neonatal intensivvård. Metod: Studien var en kvalitativ intervjustudie med tio semistrukturerade intervjuer. Materialet analyserades med induktiv innehållsanalys. Resultat: I intervjuerna framkom flera barriärer för att tillämpa... (More)
Bakgrund: Familjecentrerad vård är idag ett accepterat förhållningssätt inom neonatal intensivvård. Medvetenheten och utövandet av familjecentrerad vård minskar dock i akuta situationer. Det kan då vara svårt för sjuksköterskan att integrera föräldrarna samt uppfatta deras behov. Studier visar att barriärer för tillämpningen är tidsbrist, personalbrist, hög arbetsbörda och dålig kompetensmix på arbetsplatsen. Syfte: Belysa sjuksköterskors erfarenheter av att tillämpa familjecentrerad vård vid akuta situationer inom neonatal intensivvård. Metod: Studien var en kvalitativ intervjustudie med tio semistrukturerade intervjuer. Materialet analyserades med induktiv innehållsanalys. Resultat: I intervjuerna framkom flera barriärer för att tillämpa familjecentrerad vård i akuta situationer. Det beskrevs en problematik kring att dela sitt fokus mellan barnet och föräldrarna, speciellt vid medicintekniska procedurer som krävde sjuksköterskornas koncentration. Det uttrycktes även att det fanns brist på utrymme för föräldrarna och att det försvårade arbetet med att ha ett familjecentrerat förhållningssätt. Attityder och traditioner på avdelningen inverkade negativt på tillämpningen av familjecentrerad vård i akuta situationer. Genom anpassad kommunikation och att se fördelarna med att ha föräldrarna som en del i teamet, främjades däremot den familjecentrerade vården. Erfarenhet, empatiskt förhållningssätt och kompetensutveckling var faktorer som fick sjuksköterskorna att känna sig bekväma med att involvera föräldrarna i akuta situationer. Konklusion: Sjuksköterskor har kunskap om familjecentrerad vård. Dock kan sjuksköterskorna behöva en ökad medvetenhet om fördelarna med förhållningssättet, kompetensutveckling och ett organisatoriskt stöd för att tillämpa familjecentrerad vård i akuta situationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Malmgren, Linn LU and Hultén, Malin LU
supervisor
organization
course
SBUM22 20202
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Akuta situationer, familjecentrerad vård, föräldrar, kompetens, neonatal intensivvård, organisation, sjuksköterskor
language
Swedish
id
9037525
date added to LUP
2021-05-19 11:58:33
date last changed
2021-05-19 11:58:33
@misc{9037525,
 abstract   = {{Bakgrund: Familjecentrerad vård är idag ett accepterat förhållningssätt inom neonatal intensivvård. Medvetenheten och utövandet av familjecentrerad vård minskar dock i akuta situationer. Det kan då vara svårt för sjuksköterskan att integrera föräldrarna samt uppfatta deras behov. Studier visar att barriärer för tillämpningen är tidsbrist, personalbrist, hög arbetsbörda och dålig kompetensmix på arbetsplatsen. Syfte: Belysa sjuksköterskors erfarenheter av att tillämpa familjecentrerad vård vid akuta situationer inom neonatal intensivvård. Metod: Studien var en kvalitativ intervjustudie med tio semistrukturerade intervjuer. Materialet analyserades med induktiv innehållsanalys. Resultat: I intervjuerna framkom flera barriärer för att tillämpa familjecentrerad vård i akuta situationer. Det beskrevs en problematik kring att dela sitt fokus mellan barnet och föräldrarna, speciellt vid medicintekniska procedurer som krävde sjuksköterskornas koncentration. Det uttrycktes även att det fanns brist på utrymme för föräldrarna och att det försvårade arbetet med att ha ett familjecentrerat förhållningssätt. Attityder och traditioner på avdelningen inverkade negativt på tillämpningen av familjecentrerad vård i akuta situationer. Genom anpassad kommunikation och att se fördelarna med att ha föräldrarna som en del i teamet, främjades däremot den familjecentrerade vården. Erfarenhet, empatiskt förhållningssätt och kompetensutveckling var faktorer som fick sjuksköterskorna att känna sig bekväma med att involvera föräldrarna i akuta situationer. Konklusion: Sjuksköterskor har kunskap om familjecentrerad vård. Dock kan sjuksköterskorna behöva en ökad medvetenhet om fördelarna med förhållningssättet, kompetensutveckling och ett organisatoriskt stöd för att tillämpa familjecentrerad vård i akuta situationer.}},
 author    = {{Malmgren, Linn and Hultén, Malin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Sjuksköterskors erfarenhet av att tillämpa familjecentrerad vård i akuta situationer inom neonatal intensivvård - En kvalitativ intervjustudie}},
 year     = {{2021}},
}