Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med ett missbruk

Werner, Ebba LU and Sandström, Marcus LU (2021) SJSK20 20202
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Introduktion: Missbruksproblematiken är stor runt om i världen. Socialstyrelsen (2019) identifierade i en undersökning 2011 att ca 780 000 personer över 18 år hade ett beroende av droger eller alkohol i Sverige. Utöver detta har Sverige ett stort antal dödsfall relaterade till just detta. Personer med ett missbruk hamnar ofta i kontakt med sjukvården för att vårda sitt beroende i form av rehabilitering eller för vård av underliggande somatiska sjukdomar, orsakade av missbruket.
Syfte: Beskriva hur sjuksköterskor upplever att ge omvårdnad till personer som missbrukar alkohol och/eller droger.
Metod: Föreliggande studie genomfördes som en litteraturstudie. Relevant data samlades in från tidigare genomförd forskning och datan analyserades... (More)
Introduktion: Missbruksproblematiken är stor runt om i världen. Socialstyrelsen (2019) identifierade i en undersökning 2011 att ca 780 000 personer över 18 år hade ett beroende av droger eller alkohol i Sverige. Utöver detta har Sverige ett stort antal dödsfall relaterade till just detta. Personer med ett missbruk hamnar ofta i kontakt med sjukvården för att vårda sitt beroende i form av rehabilitering eller för vård av underliggande somatiska sjukdomar, orsakade av missbruket.
Syfte: Beskriva hur sjuksköterskor upplever att ge omvårdnad till personer som missbrukar alkohol och/eller droger.
Metod: Föreliggande studie genomfördes som en litteraturstudie. Relevant data samlades in från tidigare genomförd forskning och datan analyserades genom en integrerad analys.
Resultat: I resultatet identifierades fyra kategorier. Den oförutsägbara relationen syftar till sjuksköterskors uppfattning av personer med ett missbruk är att de kan vara svåra att arbeta med, manipulativa och stundtals aggressiva. Praktisk omvårdnad av personer med missbruksproblematik, visar på att det dagliga omvårdnadsarbetet kräver mer tid, energi och resurser från sjuksköterskan. Utbildning och det livslånga lärandet, utbildningen vilken genomgås för att bli sjuksköterska räcker till på många plan för att göra arbetstagaren beredd på att vårda människor. Däribland deras syn på människan och allas lika värde. Föreliggande studie identifierade ett stort behov av mer kunskap kring specifika droger och deras interaktioner både droger emellan men även gentemot patienten. Fördomar inom vården, Sjuksköterskor som vårdar personer med ett underliggande missbruk måste klara av att hålla sin egna eventuella fördomar kring patienten separat från vården. Den givna vården kan på så sätt göras mer jämställd.
Slutsatser: Personcentrerad vård är en stor del av sjukvården och den föreliggande studien identifierade vikten av tillit mellan patient och sjuksköterska. Människors lika värde bör genomsyra sjuksköterskans dagliga arbete. Vården ska aldrig påverkas negativt på grund av att en patient upplevs svår att vårda. Tydligare riktlinjer inom området kan underlätta sjuksköterskans arbete och bidra till att skapa en mer jämställd vård. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Werner, Ebba LU and Sandström, Marcus LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sjuksköterska, Omvårdnad, Upplevelse, Missbruk
language
Swedish
id
9037538
date added to LUP
2021-05-25 15:24:30
date last changed
2021-05-25 15:24:30
@misc{9037538,
 abstract   = {{Introduktion: Missbruksproblematiken är stor runt om i världen. Socialstyrelsen (2019) identifierade i en undersökning 2011 att ca 780 000 personer över 18 år hade ett beroende av droger eller alkohol i Sverige. Utöver detta har Sverige ett stort antal dödsfall relaterade till just detta. Personer med ett missbruk hamnar ofta i kontakt med sjukvården för att vårda sitt beroende i form av rehabilitering eller för vård av underliggande somatiska sjukdomar, orsakade av missbruket.
Syfte: Beskriva hur sjuksköterskor upplever att ge omvårdnad till personer som missbrukar alkohol och/eller droger.
Metod: Föreliggande studie genomfördes som en litteraturstudie. Relevant data samlades in från tidigare genomförd forskning och datan analyserades genom en integrerad analys.
Resultat: I resultatet identifierades fyra kategorier. Den oförutsägbara relationen syftar till sjuksköterskors uppfattning av personer med ett missbruk är att de kan vara svåra att arbeta med, manipulativa och stundtals aggressiva. Praktisk omvårdnad av personer med missbruksproblematik, visar på att det dagliga omvårdnadsarbetet kräver mer tid, energi och resurser från sjuksköterskan. Utbildning och det livslånga lärandet, utbildningen vilken genomgås för att bli sjuksköterska räcker till på många plan för att göra arbetstagaren beredd på att vårda människor. Däribland deras syn på människan och allas lika värde. Föreliggande studie identifierade ett stort behov av mer kunskap kring specifika droger och deras interaktioner både droger emellan men även gentemot patienten. Fördomar inom vården, Sjuksköterskor som vårdar personer med ett underliggande missbruk måste klara av att hålla sin egna eventuella fördomar kring patienten separat från vården. Den givna vården kan på så sätt göras mer jämställd.
Slutsatser: Personcentrerad vård är en stor del av sjukvården och den föreliggande studien identifierade vikten av tillit mellan patient och sjuksköterska. Människors lika värde bör genomsyra sjuksköterskans dagliga arbete. Vården ska aldrig påverkas negativt på grund av att en patient upplevs svår att vårda. Tydligare riktlinjer inom området kan underlätta sjuksköterskans arbete och bidra till att skapa en mer jämställd vård.}},
 author    = {{Werner, Ebba and Sandström, Marcus}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med ett missbruk}},
 year     = {{2021}},
}