Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vårdhundars betydelse för personer med demenssjukdom

Fredriksson, Jackie LU and Larsson, Tanja LU (2021) SJSK20 20202
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet var att undersöka betydelsen av vårdhundar för personer med demenssjukdom.
Metod: En litteraturstudie med induktiv ansats som innefattar tio vetenskapliga artiklar av både kvantitativ och kvalitativ metod. Materialet har analyserats genom en integrerad analys.
Resultat: Litteraturstudiens resultat visar att intervention med vårdhund kan bidra till ökad livskvalitet samt välbefinnande genom att bland annat öka positiva känslor, minska negativa känslor och minska beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. Intervention med vårdhund kan även ha en positiv effekt på personer med demenssjukdoms fysiska- samt sociala förmåga genom förbättrad rörelseförmåga, balansförmåga, social interaktion och ökat intresse för... (More)
Syfte: Syftet var att undersöka betydelsen av vårdhundar för personer med demenssjukdom.
Metod: En litteraturstudie med induktiv ansats som innefattar tio vetenskapliga artiklar av både kvantitativ och kvalitativ metod. Materialet har analyserats genom en integrerad analys.
Resultat: Litteraturstudiens resultat visar att intervention med vårdhund kan bidra till ökad livskvalitet samt välbefinnande genom att bland annat öka positiva känslor, minska negativa känslor och minska beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. Intervention med vårdhund kan även ha en positiv effekt på personer med demenssjukdoms fysiska- samt sociala förmåga genom förbättrad rörelseförmåga, balansförmåga, social interaktion och ökat intresse för omgivningen.
Diskussion/Slutsats: Slutsatsen kan dras att vårdhundar kan ha betydelse för personer med demenssjukdom på flera olika sätt. Dock är evidensen begränsad och mer forskning krävs inom området. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fredriksson, Jackie LU and Larsson, Tanja LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Demenssjukdom, vårdhund, terapihund, animal assisted intervention, animal assisted therapy, animal assisted activity
language
Swedish
id
9037734
date added to LUP
2021-05-25 16:06:12
date last changed
2021-05-25 16:06:12
@misc{9037734,
 abstract   = {{Syfte: Syftet var att undersöka betydelsen av vårdhundar för personer med demenssjukdom. 
Metod: En litteraturstudie med induktiv ansats som innefattar tio vetenskapliga artiklar av både kvantitativ och kvalitativ metod. Materialet har analyserats genom en integrerad analys. 
Resultat: Litteraturstudiens resultat visar att intervention med vårdhund kan bidra till ökad livskvalitet samt välbefinnande genom att bland annat öka positiva känslor, minska negativa känslor och minska beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. Intervention med vårdhund kan även ha en positiv effekt på personer med demenssjukdoms fysiska- samt sociala förmåga genom förbättrad rörelseförmåga, balansförmåga, social interaktion och ökat intresse för omgivningen. 
Diskussion/Slutsats: Slutsatsen kan dras att vårdhundar kan ha betydelse för personer med demenssjukdom på flera olika sätt. Dock är evidensen begränsad och mer forskning krävs inom området.}},
 author    = {{Fredriksson, Jackie and Larsson, Tanja}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Vårdhundars betydelse för personer med demenssjukdom}},
 year     = {{2021}},
}