Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning - Väsentlig anknytning på grund av familj, bostad och ekonomiskt engagemang

Shaalan, Ibrahim LU (2021) HARH13 20202
Department of Business Law
Abstract
The aim of this study was to investigate the meaning of “significant connection” in the light of the connecting factors housing, family and financial commitment. The hope with the thesis has been to clarify when a person is considered to have a significant connection to Sweden after moving out and try to clarify how the practice has developed. Since the breakthrough of internationalization, it has become more common and easier to move across national borders and settle abroad. This in itself poses a problem, namely to determine which state has the right to tax. A person who has permanently settled abroad and has a significant connection to Sweden can be considered taxable in both countries.

Swedish domestic law has extensive rules that... (More)
The aim of this study was to investigate the meaning of “significant connection” in the light of the connecting factors housing, family and financial commitment. The hope with the thesis has been to clarify when a person is considered to have a significant connection to Sweden after moving out and try to clarify how the practice has developed. Since the breakthrough of internationalization, it has become more common and easier to move across national borders and settle abroad. This in itself poses a problem, namely to determine which state has the right to tax. A person who has permanently settled abroad and has a significant connection to Sweden can be considered taxable in both countries.

Swedish domestic law has extensive rules that determine whether a person has any tax liability in this country or not. The basic assessment for the scope of the tax liability is based on whether a person is considered to be unlimitedly liable for tax according to chapter 3. 3 § IL. Depending on whether a person is considered indefinitely taxable or not, different tax consequences can arise. The thesis will draw attention to practices in the field to determine how the concept of significant connection should be interpreted and applied. Despite the fact that practice is extensive, it is difficult to decipher what it has emerged. (Less)
Abstract (Swedish)
I denna uppsats behandlas begreppet ”väsentlig anknytning” i ljuset av anknytningsfaktorerna bostad, familj och ekonomiskt engagemang. Förhoppningen med uppsatsen har varit att klargöra när en person anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning och försöka klargöra hur praxis utvecklats. Sedan internationaliseringen slog igenom har det blivit vanligare och enklare att förflytta sig över gränser och bosätta sig utomlands. Detta medför i sig ett problem, nämligen att avgöra vilken stat som har den verkliga beskattningsrätten. En person som stadigvarande bosatt sig utomlands och har väsentlig anknytning till Sverige kan anses skattskyldig i både länderna.

Svensk intern rätt har omfattade regler som avgör huruvida en person... (More)
I denna uppsats behandlas begreppet ”väsentlig anknytning” i ljuset av anknytningsfaktorerna bostad, familj och ekonomiskt engagemang. Förhoppningen med uppsatsen har varit att klargöra när en person anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning och försöka klargöra hur praxis utvecklats. Sedan internationaliseringen slog igenom har det blivit vanligare och enklare att förflytta sig över gränser och bosätta sig utomlands. Detta medför i sig ett problem, nämligen att avgöra vilken stat som har den verkliga beskattningsrätten. En person som stadigvarande bosatt sig utomlands och har väsentlig anknytning till Sverige kan anses skattskyldig i både länderna.

Svensk intern rätt har omfattade regler som avgör huruvida en person har någon skattskyldighet här i riket eller inte. Den grundläggande bedömningen för skattskyldighetens omfattning grundar sig på om en person anses vara obegränsat skattskyldig enligt 3 kap. 3 § IL. Beroende på om en person anses obegränsat skattskyldig eller inte uppstår olika beskattningskonsekvenser. Innebörden av de valda anknytningsfaktorerna framgår inte klart och tydligt av lagtexten vilket ger domstolen ett visst tolkningsutrymme. Uppsatsen kommer därför uppmärksamma praxis inom området för att fastställa hur begreppet väsentlig anknytning bör tolkas och tillämpas. Trots att praxis är omfattande är det svårt att tyda vad det egentligen är som vuxit fram. Svårigheter uppstår bland annat i hur man ska tillämpa reglerna på ett enhetligt sätt när praxis inte skapar en tydlig riktlinje. För den enskilda personen blir det dessutom svårt att förutse gällande rätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Shaalan, Ibrahim LU
supervisor
organization
course
HARH13 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Väsentligt anknytning, anknytningsfaktorer familj, bostad och ekonomiskt engagemang, utflyttning
language
Swedish
id
9037804
date added to LUP
2021-01-26 07:51:00
date last changed
2021-01-26 07:51:00
@misc{9037804,
 abstract   = {{The aim of this study was to investigate the meaning of “significant connection” in the light of the connecting factors housing, family and financial commitment. The hope with the thesis has been to clarify when a person is considered to have a significant connection to Sweden after moving out and try to clarify how the practice has developed. Since the breakthrough of internationalization, it has become more common and easier to move across national borders and settle abroad. This in itself poses a problem, namely to determine which state has the right to tax. A person who has permanently settled abroad and has a significant connection to Sweden can be considered taxable in both countries.

Swedish domestic law has extensive rules that determine whether a person has any tax liability in this country or not. The basic assessment for the scope of the tax liability is based on whether a person is considered to be unlimitedly liable for tax according to chapter 3. 3 § IL. Depending on whether a person is considered indefinitely taxable or not, different tax consequences can arise. The thesis will draw attention to practices in the field to determine how the concept of significant connection should be interpreted and applied. Despite the fact that practice is extensive, it is difficult to decipher what it has emerged.}},
 author    = {{Shaalan, Ibrahim}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning - Väsentlig anknytning på grund av familj, bostad och ekonomiskt engagemang}},
 year     = {{2021}},
}