Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mellan raderna och i orden om utbrändhet

Ellerstrand Törnwall, Karin LU (2021) SOPA63 20202
School of Social Work
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att se hur fenomenet utbrändhet framställs i media. Studien utgår ifrån två svenska tidningar där urvalet gjorts utifrån frågeställningarna om orsak, uttryck samt lösningar. Studien har begränsats med ett fokus på arbetstagare inom människovårdande yrken. Den valda metoden var en kvalitativ innehållsanalys. De teoretiska ramar analysen lutat sig mot är socialkonstruktivism, identitetstyper och anspråksformulering. Resultaten har visat att medias bild av utbrändhet är samstämmig med den tidigare forskningen. De vanligaste orsakerna som framkommer är dålig självkänsla och en otillräcklig arbetsmiljö. Uttrycken som framkommer är framförallt trötthet och en skamkänsla kring diagnosen. Lösningen som presenteras är att... (More)
Syftet med studien var att se hur fenomenet utbrändhet framställs i media. Studien utgår ifrån två svenska tidningar där urvalet gjorts utifrån frågeställningarna om orsak, uttryck samt lösningar. Studien har begränsats med ett fokus på arbetstagare inom människovårdande yrken. Den valda metoden var en kvalitativ innehållsanalys. De teoretiska ramar analysen lutat sig mot är socialkonstruktivism, identitetstyper och anspråksformulering. Resultaten har visat att medias bild av utbrändhet är samstämmig med den tidigare forskningen. De vanligaste orsakerna som framkommer är dålig självkänsla och en otillräcklig arbetsmiljö. Uttrycken som framkommer är framförallt trötthet och en skamkänsla kring diagnosen. Lösningen som presenteras är att lära sig sina individuella gränser, ta pauser, att få socialt stöd och att ha en välstrukturerad arbetsmiljö. (Less)
Abstract
Between the lines and in the words about burnout

The aim with this essay was to study how burnout is portrayed in massmedia. The study relies on two swedish journals where the selection was made regarding to the questions cause, expression and solution with a focus on people employed in the human care business. The chosen method was a qualitative content analysis. This study is based on the theoretical frame of social constructivism, identity and theory of claim. The results of this study show that medias picture of burnout is very consistent with the current known science. Key factors for causing burnout is low self esteem and an insufficient work environment and the main expression is feeling fatigue and shame about the diagnosis. The... (More)
Between the lines and in the words about burnout

The aim with this essay was to study how burnout is portrayed in massmedia. The study relies on two swedish journals where the selection was made regarding to the questions cause, expression and solution with a focus on people employed in the human care business. The chosen method was a qualitative content analysis. This study is based on the theoretical frame of social constructivism, identity and theory of claim. The results of this study show that medias picture of burnout is very consistent with the current known science. Key factors for causing burnout is low self esteem and an insufficient work environment and the main expression is feeling fatigue and shame about the diagnosis. The solution presented learning your individual boundaries, taking pauses, getting social support and a well structured work environment. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ellerstrand Törnwall, Karin LU
supervisor
organization
course
SOPA63 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
burnout, media, social constructivism, cause, expression, solution, utbrändhet, utmattningssyndrom, dagspress, socialkonstruktivism, orsak, uttryck, lösning
language
Swedish
id
9038000
date added to LUP
2021-01-28 07:47:16
date last changed
2021-01-28 07:47:16
@misc{9038000,
 abstract   = {{Between the lines and in the words about burnout

The aim with this essay was to study how burnout is portrayed in massmedia. The study relies on two swedish journals where the selection was made regarding to the questions cause, expression and solution with a focus on people employed in the human care business. The chosen method was a qualitative content analysis. This study is based on the theoretical frame of social constructivism, identity and theory of claim. The results of this study show that medias picture of burnout is very consistent with the current known science. Key factors for causing burnout is low self esteem and an insufficient work environment and the main expression is feeling fatigue and shame about the diagnosis. The solution presented learning your individual boundaries, taking pauses, getting social support and a well structured work environment.}},
 author    = {{Ellerstrand Törnwall, Karin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Mellan raderna och i orden om utbrändhet}},
 year     = {{2021}},
}