Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

“Jag har fått montera ner hela mitt liv för att sedan bygga upp det igen” - En kvalitativ intervjustudie om ME/CFS

Axelsson, Filippa LU and Uhrbom, Emma LU (2021) ATPK62 20202
Department of Health Sciences
Sustainable occupations and health in a life course perspective
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome (ME/CFS) är en kronisk sjukdom som ofta debuterar i samband med kraftiga virusinfektioner. ME/CFS kan förändra individens förmåga att utföra aktiviteter i vardagen och möjligheter att upprätthålla vanor och rutiner, dock saknas det kunskap om personernas egna upplevelser.
Syfte: Syftet med intervjustudien är att undersöka hur vuxna personer med ME/CFS upplever sina aktiviteter i vardagen, sina vanor och rutiner samt hur de agerar för att få vardagen att fungera.
Metod: Åtta deltagare intervjuades utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes för att analysera intervjuerna.
Resultat: Deltagarna upplevde att de behövde anpassa... (More)
Bakgrund: Myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome (ME/CFS) är en kronisk sjukdom som ofta debuterar i samband med kraftiga virusinfektioner. ME/CFS kan förändra individens förmåga att utföra aktiviteter i vardagen och möjligheter att upprätthålla vanor och rutiner, dock saknas det kunskap om personernas egna upplevelser.
Syfte: Syftet med intervjustudien är att undersöka hur vuxna personer med ME/CFS upplever sina aktiviteter i vardagen, sina vanor och rutiner samt hur de agerar för att få vardagen att fungera.
Metod: Åtta deltagare intervjuades utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes för att analysera intervjuerna.
Resultat: Deltagarna upplevde att de behövde anpassa sina aktiviteter, vanor och rutiner i vardagen till följd av sin förändrade förmåga. För att hantera förändringarna hade deltagarna utvecklat olika tillvägagångssätt, såsom att omvärdera, förenkla, prioritera och underlätta vardagen och dess aktiviteter på olika sätt. Deltagarna beskrev att tillvägagångssätten hade utvecklats genom att använda sina egna erfarenheter, samtala med anhöriga och att använda tillvägagångssätt som andra personer med ME/CFS hade kommit fram till och delat via olika forum.
Slutsats: Personer med ME/CFS utvecklade olika strategier för att hantera sina aktiviteter i vardagen. Målgruppen hade gynnats av tidiga arbetsterapeutiska insatser för att främja balans i vardagen och dess aktiviteter, samt för att utveckla fungerande vanor och rutiner. (Less)
Popular Abstract
Background: Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS) is a
chronic, disabling disease, which usually debuts in the wake of a severe virus infection. ME/CFS can influence a person’s ability to perform activities, to uphold routines and habits but there is little knowledge of their own experiences.
Aim: The aim of this study is to explore how adults living with ME/CFS experience daily life, habits and routines, and their course of action to cope with everyday life.
Methods: Eight participants were interviewed with a semi-structured interview guide. Data was analysed with latent content analysis, using an inductive approach.
Results: The participants perceived their activities, habits and routines had been changed due to... (More)
Background: Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS) is a
chronic, disabling disease, which usually debuts in the wake of a severe virus infection. ME/CFS can influence a person’s ability to perform activities, to uphold routines and habits but there is little knowledge of their own experiences.
Aim: The aim of this study is to explore how adults living with ME/CFS experience daily life, habits and routines, and their course of action to cope with everyday life.
Methods: Eight participants were interviewed with a semi-structured interview guide. Data was analysed with latent content analysis, using an inductive approach.
Results: The participants perceived their activities, habits and routines had been changed due to ME/CFS, but had found new ways to cope with the changes that influenced their everyday lives. For instance, to reevaluate, adapt, simplify and prioritize activities in daily life. These strategies had been developed through using their own knowledge and experiences, through conversations with relatives and by testing already developed strategies by other people with ME/CFS.
Conclusion: People with ME/CFS develop different strategies to handle activities in daily life. Still, they may benefit from occupational therapy interventions, promoting a balanced everyday life, activities, as well as developing working habits and routines. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Axelsson, Filippa LU and Uhrbom, Emma LU
supervisor
organization
alternative title
“I’ve had to dismantle my whole life, to then rebuild it again” - A qualitative interview study about ME/CFS
course
ATPK62 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ME/CFS, PEM, aktivitet, arbetsterapi, vanor, rutiner, förändring, utförandekapacitet, identitet, roller
language
Swedish
id
9038026
date added to LUP
2021-01-29 13:42:35
date last changed
2021-01-29 13:42:35
@misc{9038026,
 abstract   = {{Bakgrund: Myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome (ME/CFS) är en kronisk sjukdom som ofta debuterar i samband med kraftiga virusinfektioner. ME/CFS kan förändra individens förmåga att utföra aktiviteter i vardagen och möjligheter att upprätthålla vanor och rutiner, dock saknas det kunskap om personernas egna upplevelser.
Syfte: Syftet med intervjustudien är att undersöka hur vuxna personer med ME/CFS upplever sina aktiviteter i vardagen, sina vanor och rutiner samt hur de agerar för att få vardagen att fungera.
Metod: Åtta deltagare intervjuades utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes för att analysera intervjuerna.
Resultat: Deltagarna upplevde att de behövde anpassa sina aktiviteter, vanor och rutiner i vardagen till följd av sin förändrade förmåga. För att hantera förändringarna hade deltagarna utvecklat olika tillvägagångssätt, såsom att omvärdera, förenkla, prioritera och underlätta vardagen och dess aktiviteter på olika sätt. Deltagarna beskrev att tillvägagångssätten hade utvecklats genom att använda sina egna erfarenheter, samtala med anhöriga och att använda tillvägagångssätt som andra personer med ME/CFS hade kommit fram till och delat via olika forum.
Slutsats: Personer med ME/CFS utvecklade olika strategier för att hantera sina aktiviteter i vardagen. Målgruppen hade gynnats av tidiga arbetsterapeutiska insatser för att främja balans i vardagen och dess aktiviteter, samt för att utveckla fungerande vanor och rutiner.}},
 author    = {{Axelsson, Filippa and Uhrbom, Emma}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{“Jag har fått montera ner hela mitt liv för att sedan bygga upp det igen” - En kvalitativ intervjustudie om ME/CFS}},
 year     = {{2021}},
}