Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Känslan av ett slut

Wester, Wilma LU (2021) SOCK04 20202
Sociology
Department of Sociology
Abstract (Swedish)
Denna uppsats är en kvalitativ studie som syftar till att undersöka kärleksuppbrott genom unga vuxnas reflekterande och beskrivande av sina erfarenheter av uppbrott från en längre relation. De frågor som med studien önskas besvaras är: Hur beskriver och motiverar unga vuxna ett uppbrott? Hur påverkar unga vuxnas erfarenhet av uppbrott deras utformande av intima relationer? För att ge svar åt frågeställningarna har kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer tillämpats. I syfte att därefter förstå dessa subjektiva uppbrottsberättelser utifrån ett sociologiskt perspektiv har Eva Illouz teorier om uppbrott, relationer och kärlek applicerats. Bakgrunden till denna uppsats har således varit hur individualiseringsprocesser och... (More)
Denna uppsats är en kvalitativ studie som syftar till att undersöka kärleksuppbrott genom unga vuxnas reflekterande och beskrivande av sina erfarenheter av uppbrott från en längre relation. De frågor som med studien önskas besvaras är: Hur beskriver och motiverar unga vuxna ett uppbrott? Hur påverkar unga vuxnas erfarenhet av uppbrott deras utformande av intima relationer? För att ge svar åt frågeställningarna har kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer tillämpats. I syfte att därefter förstå dessa subjektiva uppbrottsberättelser utifrån ett sociologiskt perspektiv har Eva Illouz teorier om uppbrott, relationer och kärlek applicerats. Bakgrunden till denna uppsats har således varit hur individualiseringsprocesser och kapitalism omvandlat och omförhandlat kärleksrelationens strukturer och förutsättningar. Studiens resultat kan sammanfattas som att uppbrott motiveras och beskrivs i termer av begränsning och stagnation. Till följd av en allt mer omfattande individualiseringsprocess utgör parrelationen ett hot mot jagets potential och självförverkligande vilket begränsar individens frihet och autonomi. Erfarenheten av uppbrott resulterar i en medvetenhet om kärlekens förgängliga karaktär och en rädsla för att både de egna känslorna men även den andres känslor ska upphöra. Denna ovisshet resulterar i ett ständigt dechiffrerande av jaget och den andres känsloförändringar. Studien framhåller även slutsatsen att det råder en avsaknad av moral som verkar vägledande samt att uppbrott är beroende av kulturella narrativ som individer förhåller sig till i sina försök att förstå uppbrotten som begripliga och meningsfulla. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wester, Wilma LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Uppbrott, kärleksmarknad, självförverkligande, individualisering, Eva Illouz
language
Swedish
id
9038061
date added to LUP
2021-01-26 12:19:45
date last changed
2021-01-26 12:19:45
@misc{9038061,
 abstract   = {{Denna uppsats är en kvalitativ studie som syftar till att undersöka kärleksuppbrott genom unga vuxnas reflekterande och beskrivande av sina erfarenheter av uppbrott från en längre relation. De frågor som med studien önskas besvaras är: Hur beskriver och motiverar unga vuxna ett uppbrott? Hur påverkar unga vuxnas erfarenhet av uppbrott deras utformande av intima relationer? För att ge svar åt frågeställningarna har kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer tillämpats. I syfte att därefter förstå dessa subjektiva uppbrottsberättelser utifrån ett sociologiskt perspektiv har Eva Illouz teorier om uppbrott, relationer och kärlek applicerats. Bakgrunden till denna uppsats har således varit hur individualiseringsprocesser och kapitalism omvandlat och omförhandlat kärleksrelationens strukturer och förutsättningar. Studiens resultat kan sammanfattas som att uppbrott motiveras och beskrivs i termer av begränsning och stagnation. Till följd av en allt mer omfattande individualiseringsprocess utgör parrelationen ett hot mot jagets potential och självförverkligande vilket begränsar individens frihet och autonomi. Erfarenheten av uppbrott resulterar i en medvetenhet om kärlekens förgängliga karaktär och en rädsla för att både de egna känslorna men även den andres känslor ska upphöra. Denna ovisshet resulterar i ett ständigt dechiffrerande av jaget och den andres känsloförändringar. Studien framhåller även slutsatsen att det råder en avsaknad av moral som verkar vägledande samt att uppbrott är beroende av kulturella narrativ som individer förhåller sig till i sina försök att förstå uppbrotten som begripliga och meningsfulla.}},
 author    = {{Wester, Wilma}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Känslan av ett slut}},
 year     = {{2021}},
}