Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Har tillitsfullt ledarskap en positiv effekt på mellanstadielärares motivation?

Räisä Junehag, Helen LU ; Rehnberg, Alexia LU and Hotak Momand, Jamila LU (2021) PSYK11 20202
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att undersöka om tillitsfullt ledarskap har en positiv effekt på motivationen hos mellanstadielärare på kommunala skolor i Sverige. Tillitsfullt ledarskap beskrivs utifrån Bringselius teori om förmåga, integritet och hjälpvillighet hos ledaren. Begreppet motivation tar sin teoretiska ansats från Self-determination theory som beskriver de tre psykologiska behoven autonomi, kompetens och tillhörighet som avgörande för motivationen. Datainsamlingen genomfördes med en internetbaserad enkätundersökning. Enkäten utformades med hjälp av följande tre existerande frågeformulär, “School principals’ Transformational leadership styles and their effects on teachers’ self-efficacy”, “Basic Psychological Need Satisfaction Scale –... (More)
Syftet med studien var att undersöka om tillitsfullt ledarskap har en positiv effekt på motivationen hos mellanstadielärare på kommunala skolor i Sverige. Tillitsfullt ledarskap beskrivs utifrån Bringselius teori om förmåga, integritet och hjälpvillighet hos ledaren. Begreppet motivation tar sin teoretiska ansats från Self-determination theory som beskriver de tre psykologiska behoven autonomi, kompetens och tillhörighet som avgörande för motivationen. Datainsamlingen genomfördes med en internetbaserad enkätundersökning. Enkäten utformades med hjälp av följande tre existerande frågeformulär, “School principals’ Transformational leadership styles and their effects on teachers’ self-efficacy”, “Basic Psychological Need Satisfaction Scale – Work Domain” och “Basic Psychological Need
Satisfaction & Frustration Scale - Work Domain”. Stickprovet skapades genom ett stratifierat urval där skolor från Sveriges 14 största städer representerades ur tre olika socioekonomiska områden. 31 personer deltog i undersökningen. Det insamlade datamaterialet analyserades med en multipel regressionsanalys där resultaten visade att ett tillitsfullt ledarskap hade en positiv effekt på motivationen hos mellanstadielärare. Hjälpvillighet var den variabel i ledarskapet som hade störst signifikant effekt på motivationen. Ur motivation var det autonomi som korrelerade starkast med ett tillitsfullt ledarskap. En intressant observation var att integritet hade en negativ effekt på ledarskapets predicering av motivation. (Less)
Abstract
The purpose of the thesis is to investigate if leadership characterised by trust has a positive effect on the motivation of middle-school teachers in municipal schools in Sweden. The description of trustful leadership is based on Bringselius theory, where a leader's trustworthiness is characterised by their ability, integrity and benevolence. Motivation is described on the basis of Self-determination theory and the three basic psychological needs autonomy, competence and relatedness. The data collection was done with an online survey and the sample was selected by a stratified sampling method. Limitations were made to municipal middle-schools in Sweden's 14 largest cities across different socio economic areas. 31 people participated. The... (More)
The purpose of the thesis is to investigate if leadership characterised by trust has a positive effect on the motivation of middle-school teachers in municipal schools in Sweden. The description of trustful leadership is based on Bringselius theory, where a leader's trustworthiness is characterised by their ability, integrity and benevolence. Motivation is described on the basis of Self-determination theory and the three basic psychological needs autonomy, competence and relatedness. The data collection was done with an online survey and the sample was selected by a stratified sampling method. Limitations were made to municipal middle-schools in Sweden's 14 largest cities across different socio economic areas. 31 people participated. The survey was constructed with the help of the three existing metrics: “School principals’ transformational leadership styles and their effects on teachers’ self-efficacy”, “Basic Psychological Need Satisfaction Scale – Work Domain” and “Basic Psychological Need Satisfaction & Frustration Scale - Work Domain”. The data was analyzed with a multiple regression analysis. The results showed that a trustful leadership had a positive effect on motivation among municipal middle-school teachers. Benevolence in a leader had the highest significant effect on motivation, especially on autonomy. Benevolence is the factor that showed the strongest correlation with motivation. An interesting observation was that a leader's integrity had a negative effect on leadership's prediction on motivation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Räisä Junehag, Helen LU ; Rehnberg, Alexia LU and Hotak Momand, Jamila LU
supervisor
organization
alternative title
Does trustful leadership have a positive effect on the motivation of middle school teachers?
course
PSYK11 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ledarskap, motivation, Self-determination theory, lärare, hjälpvillighet, autonomi
language
Swedish
id
9038169
date added to LUP
2021-01-27 15:12:39
date last changed
2021-01-27 15:12:39
@misc{9038169,
 abstract   = {{The purpose of the thesis is to investigate if leadership characterised by trust has a positive effect on the motivation of middle-school teachers in municipal schools in Sweden. The description of trustful leadership is based on Bringselius theory, where a leader's trustworthiness is characterised by their ability, integrity and benevolence. Motivation is described on the basis of Self-determination theory and the three basic psychological needs autonomy, competence and relatedness. The data collection was done with an online survey and the sample was selected by a stratified sampling method. Limitations were made to municipal middle-schools in Sweden's 14 largest cities across different socio economic areas. 31 people participated. The survey was constructed with the help of the three existing metrics: “School principals’ transformational leadership styles and their effects on teachers’ self-efficacy”, “Basic Psychological Need Satisfaction Scale – Work Domain” and “Basic Psychological Need Satisfaction & Frustration Scale - Work Domain”. The data was analyzed with a multiple regression analysis. The results showed that a trustful leadership had a positive effect on motivation among municipal middle-school teachers. Benevolence in a leader had the highest significant effect on motivation, especially on autonomy. Benevolence is the factor that showed the strongest correlation with motivation. An interesting observation was that a leader's integrity had a negative effect on leadership's prediction on motivation.}},
 author    = {{Räisä Junehag, Helen and Rehnberg, Alexia and Hotak Momand, Jamila}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Har tillitsfullt ledarskap en positiv effekt på mellanstadielärares motivation?}},
 year     = {{2021}},
}