Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kvinnors upplevelser av sexuell hälsa och ohälsa efter bröstcancer

Hellström, Josefin LU and Nordmark, Elisabet LU (2021) SJSK20 20202
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Kvinnor med bröstcancer är en patientgrupp som löper stor risk att få problem med sin sexuella hälsa till följd av behandlingen av sjukdomen. Ämnet är viktigt att beforska eftersom sexuell hälsa efter bröstcancer är något som vården tenderar att inte uppmärksamma. Syfte: att beskriva kvinnors upplevelser av sexuell ohälsa efter bröstcancer. Metod: Arbetet har genomförts som en
litteraturstudie med hermeneutisk ansats och har till övervägande del baserats på studier med kvalitativ ansats. Nio artiklar från sex olika länder har inkluderats i litteraturstudien. Resultat: I resultatet sammanställs kvinnors upplevelser av sexuell hälsa med hjälp av fyra huvudteman. Kvinnans syn på sin kropp, fysiska förändringar, kvinnlig identitet... (More)
Bakgrund: Kvinnor med bröstcancer är en patientgrupp som löper stor risk att få problem med sin sexuella hälsa till följd av behandlingen av sjukdomen. Ämnet är viktigt att beforska eftersom sexuell hälsa efter bröstcancer är något som vården tenderar att inte uppmärksamma. Syfte: att beskriva kvinnors upplevelser av sexuell ohälsa efter bröstcancer. Metod: Arbetet har genomförts som en
litteraturstudie med hermeneutisk ansats och har till övervägande del baserats på studier med kvalitativ ansats. Nio artiklar från sex olika länder har inkluderats i litteraturstudien. Resultat: I resultatet sammanställs kvinnors upplevelser av sexuell hälsa med hjälp av fyra huvudteman. Kvinnans syn på sin kropp, fysiska förändringar, kvinnlig identitet samt kvinnans syn på partnerns roll. Slutsats: Sexuell hälsa efter bröstcancer upplevs individuellt och kvinnor hanterar de sexuella problem som följer efter bröstcancer på väldigt olika sätt. Centralt för att förstå sexuell hälsa och ohälsa är baserat på arbetets resultat att beakta sexualitetens individualitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hellström, Josefin LU and Nordmark, Elisabet LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sexualitet, femininitet, kvinnlig identitet, kroppsuppfattning, intimitet
language
Swedish
id
9038215
date added to LUP
2021-05-25 16:04:39
date last changed
2021-05-25 16:04:39
@misc{9038215,
 abstract   = {{Bakgrund: Kvinnor med bröstcancer är en patientgrupp som löper stor risk att få problem med sin sexuella hälsa till följd av behandlingen av sjukdomen. Ämnet är viktigt att beforska eftersom sexuell hälsa efter bröstcancer är något som vården tenderar att inte uppmärksamma. Syfte: att beskriva kvinnors upplevelser av sexuell ohälsa efter bröstcancer. Metod: Arbetet har genomförts som en
litteraturstudie med hermeneutisk ansats och har till övervägande del baserats på studier med kvalitativ ansats. Nio artiklar från sex olika länder har inkluderats i litteraturstudien. Resultat: I resultatet sammanställs kvinnors upplevelser av sexuell hälsa med hjälp av fyra huvudteman. Kvinnans syn på sin kropp, fysiska förändringar, kvinnlig identitet samt kvinnans syn på partnerns roll. Slutsats: Sexuell hälsa efter bröstcancer upplevs individuellt och kvinnor hanterar de sexuella problem som följer efter bröstcancer på väldigt olika sätt. Centralt för att förstå sexuell hälsa och ohälsa är baserat på arbetets resultat att beakta sexualitetens individualitet.}},
 author    = {{Hellström, Josefin and Nordmark, Elisabet}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kvinnors upplevelser av sexuell hälsa och ohälsa efter bröstcancer}},
 year     = {{2021}},
}