Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

De lärdas fria(?) republik - En professionssociologisk studie om doktoranders villkor

Moser Uppström, Alexander LU (2021) SOCK04 20202
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Tidigare forskning har visat att det akademiska fältet är under förändring. Thomas Brante identifierar tre strukturella handlingslogiker, 1) Den professionella logiken, 2) den nya ekonomiska logiken och 3) den politisk-administrativa logiken. Detta ger upphov till fyra olika utvecklingstrender, 1) krav på granskning, 2) ekonomisk styrning, 3) marknadisering och 4) homogenisering av akademin. Enligt teorin påverkas professionerna av sin sociala kontext, i akademin. Om akademin är under förändring, hur påverkas då professionerna? I detta fall kommer doktorander vid två fakulteter vid Lunds universitet att studeras. Syftet med studien är att analysera hur de strukturella handlingslogikerna påverkar doktorander vid medicinska och... (More)
Tidigare forskning har visat att det akademiska fältet är under förändring. Thomas Brante identifierar tre strukturella handlingslogiker, 1) Den professionella logiken, 2) den nya ekonomiska logiken och 3) den politisk-administrativa logiken. Detta ger upphov till fyra olika utvecklingstrender, 1) krav på granskning, 2) ekonomisk styrning, 3) marknadisering och 4) homogenisering av akademin. Enligt teorin påverkas professionerna av sin sociala kontext, i akademin. Om akademin är under förändring, hur påverkas då professionerna? I detta fall kommer doktorander vid två fakulteter vid Lunds universitet att studeras. Syftet med studien är att analysera hur de strukturella handlingslogikerna påverkar doktorander vid medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet i deras profession samt att jämföra fakulteterna med varandra för att kunna skapa en bättre förståelse för doktoranders villkor. Studien har gjorts genom intervjuer med tre doktorander vid samhällsvetenskapliga fakulteten och tre doktorander vid medicinska fakulteten. Deras svar har sedan analyserats ur ett professionssociologiskt perspektiv.
Resultaten visar att doktoranderna upplever påverkan som går att koppla till de olika handlingslogikerna. I vissa delar av doktorandernas arbete är det fortfarande den professionella logiken som styr, exempelvis genom den kollegiala granskningen av deras forskning. I vissa andra avseenden har de upplevelser av till exempel konkurrens som snarare går att koppla till den nya ekonomiska logiken. Det uppstår en komplex bild av hur dessa strukturella handlingslogiker påverkar doktorandernas villkor i deras dagliga arbete. Slutsatsen visar att doktoranderna vid samhällsvetenskapliga fakulteten upplever fler aspekter av påverkan än vad doktoranderna vid medicinska fakulteten gör. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Moser Uppström, Alexander LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Doktorander, Profession, Sociala villkor, Professionellt kompetensfält
language
Swedish
id
9038310
date added to LUP
2021-01-27 13:22:56
date last changed
2021-01-27 13:22:56
@misc{9038310,
 abstract   = {{Tidigare forskning har visat att det akademiska fältet är under förändring. Thomas Brante identifierar tre strukturella handlingslogiker, 1) Den professionella logiken, 2) den nya ekonomiska logiken och 3) den politisk-administrativa logiken. Detta ger upphov till fyra olika utvecklingstrender, 1) krav på granskning, 2) ekonomisk styrning, 3) marknadisering och 4) homogenisering av akademin. Enligt teorin påverkas professionerna av sin sociala kontext, i akademin. Om akademin är under förändring, hur påverkas då professionerna? I detta fall kommer doktorander vid två fakulteter vid Lunds universitet att studeras. Syftet med studien är att analysera hur de strukturella handlingslogikerna påverkar doktorander vid medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet i deras profession samt att jämföra fakulteterna med varandra för att kunna skapa en bättre förståelse för doktoranders villkor. Studien har gjorts genom intervjuer med tre doktorander vid samhällsvetenskapliga fakulteten och tre doktorander vid medicinska fakulteten. Deras svar har sedan analyserats ur ett professionssociologiskt perspektiv.
	Resultaten visar att doktoranderna upplever påverkan som går att koppla till de olika handlingslogikerna. I vissa delar av doktorandernas arbete är det fortfarande den professionella logiken som styr, exempelvis genom den kollegiala granskningen av deras forskning. I vissa andra avseenden har de upplevelser av till exempel konkurrens som snarare går att koppla till den nya ekonomiska logiken. Det uppstår en komplex bild av hur dessa strukturella handlingslogiker påverkar doktorandernas villkor i deras dagliga arbete. Slutsatsen visar att doktoranderna vid samhällsvetenskapliga fakulteten upplever fler aspekter av påverkan än vad doktoranderna vid medicinska fakulteten gör.}},
 author    = {{Moser Uppström, Alexander}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{De lärdas fria(?) republik - En professionssociologisk studie om doktoranders villkor}},
 year     = {{2021}},
}