Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Finansiering av kommunal naturvård i Skåne

Sahlin, Edwin LU (2021) MVEK02 20202
Studies in Environmental Science
Abstract
This study shows how nineteen different Scanian municipalities work with their financial methods to receive resources for their work with nature conservation. One employee from each municipality working with or close to nature conservation answered a survey about how municipalities finance nature conservation. The results from the survey show that the methods each municipality is using differ quite a lot, and so does where the income originates from, municipality taxes or different subsidies (money from outside the municipality). 16 out of 19 respondents have stated that they receive more than 50% of the subsidies they applied for. Lack of resources, such as time and staff are stated by several respondents as factors for not seeking... (More)
This study shows how nineteen different Scanian municipalities work with their financial methods to receive resources for their work with nature conservation. One employee from each municipality working with or close to nature conservation answered a survey about how municipalities finance nature conservation. The results from the survey show that the methods each municipality is using differ quite a lot, and so does where the income originates from, municipality taxes or different subsidies (money from outside the municipality). 16 out of 19 respondents have stated that they receive more than 50% of the subsidies they applied for. Lack of resources, such as time and staff are stated by several respondents as factors for not seeking subsidies/grants. LONA and LOVA are the most searched and valuable subsidies for the respondents. 16 out of 19 respondents have stated that they are aware of what subsidies and grants are available to apply for. According to the survey, subsidies will be a significantly larger share of the total nature conservation funding for the smaller municipalities. Various forms of water conservation measures dominate among the municipalities’ work with nature conservation.
The results may be useful for municipalities or authorities to get a better understanding of the financing of nature conservation in a municipality, from the perspective of a municipal employee. Similarly, there is an opportunity for municipal employees who work with nature conservation and especially with financing, to get input from the survey results on how to improve their own or the administration's processes for applying for financing. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
(Notera att denna kandidatuppsats har vidareutvecklats till en CEC-rapport med samma författare i ett senare stadie)

Att vårda naturen är grundläggande för att ekosystemtjänster ska fungera väl, och en varierande natur ger plats för en stor mångfald av arter. I arbetet med naturvård är finansieringen avgörande för hur mycket praktiskt naturvårdsarbete som blir av frånsett det ideella arbetet.
Kommunala miljöförvaltningar finansierar sitt naturvårdsarbete från framför allt två håll - dels pengar från den kommunala budgeten och dels från olika stöd och bidrag som söks. Dessa stöd är oftast statliga, som LONA (lokala naturvårdssatsningen), men kan också finansieras med t.ex. EU-pengar.
Syftet med den här uppsatsen var att ta reda på... (More)
(Notera att denna kandidatuppsats har vidareutvecklats till en CEC-rapport med samma författare i ett senare stadie)

Att vårda naturen är grundläggande för att ekosystemtjänster ska fungera väl, och en varierande natur ger plats för en stor mångfald av arter. I arbetet med naturvård är finansieringen avgörande för hur mycket praktiskt naturvårdsarbete som blir av frånsett det ideella arbetet.
Kommunala miljöförvaltningar finansierar sitt naturvårdsarbete från framför allt två håll - dels pengar från den kommunala budgeten och dels från olika stöd och bidrag som söks. Dessa stöd är oftast statliga, som LONA (lokala naturvårdssatsningen), men kan också finansieras med t.ex. EU-pengar.
Syftet med den här uppsatsen var att ta reda på hur naturvårdsfinansieringen ser ut hos de olika skånska kommunerna. För att få mer kunskap om detta skickades en enkät till de 33 skånska kommunerna varav 19 svarade. Respondenternas svar ger en bild av varifrån de får sina pengar, hur de söker för finansiering samt hur de ser på det arbetet.
Resultatet visar att 16 av 19 har kännedom om de olika stöd och bidrag som finns att söka, lika många har svarat att de har erhållit mer än 50% av de stöd och bidrag de sökt. De nationella stöden LONA och LOVA (lokala vattenvårdsprojekt) är de stöd som är mest sökta och även mest värdefulla enligt respondenterna. Flera av respondenterna angav att det saknas resurser, särskilt tid och personal, som orsak till att få av stöden söks, särskilt hos några av de mindre kommunerna. Det skiljer mellan olika kommuner hur andelen ur den totala naturvårdsfinansieringen ser ut, mellan pengar från bidrag/stöd eller från kommunal budget. Hos miljöförvaltningen i en kommun t.ex., uppskattar respondenten att 95% av naturvårdsfinansieringen har sitt ursprung från den kommunala budgeten. Medan det är det omvända för en annan kommun där uppskattningsvis 5% erhålls från olika stöd som söks. Kopplat till det, visade det sig att medelinvånarantalet för de fyra kommunerna med högst andel från kommunala budgeten motsvarade ca 80 000, jämfört med de fyra kommunerna som hade högst andel från olika stöd som söks, där det istället motsvarande ca 23 000.
Den här uppsatsen kan användas av t.ex. myndigheter för att förstå de kommunanställdas perspektiv gällande naturvårdsfinansieringen. Men på liknande sätt kan olika kommunala miljöförvaltningar få input på hur man kan arbeta med finansieringen utifrån andra kommuners arbetssätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sahlin, Edwin LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Naturvård, finansiering, LONA, kommuner, local governments, nature conservation, ecological restoration, funding
language
Swedish
id
9038313
date added to LUP
2021-02-08 11:42:04
date last changed
2021-02-08 11:42:04
@misc{9038313,
 abstract   = {{This study shows how nineteen different Scanian municipalities work with their financial methods to receive resources for their work with nature conservation. One employee from each municipality working with or close to nature conservation answered a survey about how municipalities finance nature conservation. The results from the survey show that the methods each municipality is using differ quite a lot, and so does where the income originates from, municipality taxes or different subsidies (money from outside the municipality). 16 out of 19 respondents have stated that they receive more than 50% of the subsidies they applied for. Lack of resources, such as time and staff are stated by several respondents as factors for not seeking subsidies/grants. LONA and LOVA are the most searched and valuable subsidies for the respondents. 16 out of 19 respondents have stated that they are aware of what subsidies and grants are available to apply for. According to the survey, subsidies will be a significantly larger share of the total nature conservation funding for the smaller municipalities. Various forms of water conservation measures dominate among the municipalities’ work with nature conservation. 
The results may be useful for municipalities or authorities to get a better understanding of the financing of nature conservation in a municipality, from the perspective of a municipal employee. Similarly, there is an opportunity for municipal employees who work with nature conservation and especially with financing, to get input from the survey results on how to improve their own or the administration's processes for applying for financing.}},
 author    = {{Sahlin, Edwin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Finansiering av kommunal naturvård i Skåne}},
 year     = {{2021}},
}