Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vuxna patienters upplevelser av hälsorelaterad livskvalitet efter att ha vårdats på en intensivvårdsavdelning

Persson, Agnes LU and Olsson, Elsa LU (2021) SJSK20 20202
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Tiden efter intensivvård kan upplevas påfrestande och på grund av Covid-19 vårdas allt flera personer på intensivvårdsavdelningar. Dessa personer kan komma att uppleva psykisk samt fysisk ohälsa efter vårdtiden vilket sjuksköterskan i sin profession måste kunna bemöta. Enligt omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson kan patienten uppleva fysisk och psykisk ohälsa oavsett om hen anses vara objektiv sjuk eller frisk. Sjuksköterskan behöver informera sig själv om sina patienters hälsorelaterade livskvalitet för att kunna förebygga ohälsa och ge en god vård. Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur vuxna personer upplever sin hälsorelaterade livskvalitet efter att ha vårdats på en intensivvårdsavdelning. Metod: En icke-systematisk... (More)
Bakgrund: Tiden efter intensivvård kan upplevas påfrestande och på grund av Covid-19 vårdas allt flera personer på intensivvårdsavdelningar. Dessa personer kan komma att uppleva psykisk samt fysisk ohälsa efter vårdtiden vilket sjuksköterskan i sin profession måste kunna bemöta. Enligt omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson kan patienten uppleva fysisk och psykisk ohälsa oavsett om hen anses vara objektiv sjuk eller frisk. Sjuksköterskan behöver informera sig själv om sina patienters hälsorelaterade livskvalitet för att kunna förebygga ohälsa och ge en god vård. Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur vuxna personer upplever sin hälsorelaterade livskvalitet efter att ha vårdats på en intensivvårdsavdelning. Metod: En icke-systematisk litteraturstudie där elva kvantitativa studier inkluderats och analyserats med en integrerad analysmetod. Resultat: Den hälsorelaterade livskvaliteten kan påverkas hos tidigare intensivvårdspatienter. Faktorer som kan påverka den hälsorelaterade livskvaliteten för dessa patienter är sömn, ålder, samsjuklighet samt minnen. Slutsats: Det är av betydelse att sjuksköterskan har kunskap om den påverkade hälsorelaterade livskvaliteten vid framtida vårdtillfällen med patienter som vårdats på intensivvårdsavdelning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Agnes LU and Olsson, Elsa LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Covid 19, Hälsorelaterad livskvalitet, Intensivvård, Intensivvårdspatienter, Katie Eriksson
language
Swedish
id
9038339
date added to LUP
2021-05-25 16:02:54
date last changed
2021-05-25 16:02:54
@misc{9038339,
 abstract   = {{Bakgrund: Tiden efter intensivvård kan upplevas påfrestande och på grund av Covid-19 vårdas allt flera personer på intensivvårdsavdelningar. Dessa personer kan komma att uppleva psykisk samt fysisk ohälsa efter vårdtiden vilket sjuksköterskan i sin profession måste kunna bemöta. Enligt omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson kan patienten uppleva fysisk och psykisk ohälsa oavsett om hen anses vara objektiv sjuk eller frisk. Sjuksköterskan behöver informera sig själv om sina patienters hälsorelaterade livskvalitet för att kunna förebygga ohälsa och ge en god vård. Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur vuxna personer upplever sin hälsorelaterade livskvalitet efter att ha vårdats på en intensivvårdsavdelning. Metod: En icke-systematisk litteraturstudie där elva kvantitativa studier inkluderats och analyserats med en integrerad analysmetod. Resultat: Den hälsorelaterade livskvaliteten kan påverkas hos tidigare intensivvårdspatienter. Faktorer som kan påverka den hälsorelaterade livskvaliteten för dessa patienter är sömn, ålder, samsjuklighet samt minnen. Slutsats: Det är av betydelse att sjuksköterskan har kunskap om den påverkade hälsorelaterade livskvaliteten vid framtida vårdtillfällen med patienter som vårdats på intensivvårdsavdelning.}},
 author    = {{Persson, Agnes and Olsson, Elsa}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Vuxna patienters upplevelser av hälsorelaterad livskvalitet efter att ha vårdats på en intensivvårdsavdelning}},
 year     = {{2021}},
}